no comments

Memilih Antara PLS-SEM dan CB-SEM

Gunakan PLS-SEM apabila :

  • Matlamatnya adalah meramalkan membina sasaran utama atau mengenalpasti “pembangun” utama
  • Konstruktif diukur secara konkrit adalah sebahagian daripada model struktur. Ambil perhatian bahawa langkah-langkah formatif jga boleh digunakan dengan CB-SEM, tetapi berbuat demikian memerlukan kedua-dua petunjuk formatif dan reflektif untuk memenuhi keperluan pengenalan
  • Model struktur adalah kompleks (banyak pembinaan dan banyak petunjuk)
  • Saiz sampel kecil atau data tidak diedarkan secara normal
  • Pelan ini menggunakan skor pemboleh ubah laten dalam analisis seterusnya

Gunakan CB-SEM apabila :

  • Matlamatnya ialah ujian teori, pengesahan teori, atau perbandingan teori alternatif
  • Istilah ralat memerlukan spesifikasi tambahan seperti kovariasi
  • Model struktur mempunyai hubungan pekeliling
  • Penyelidikan ini memerlukan kriteria baik kebaikan global

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL