no comments

Memahami Kepentingan Mengumpul Data Kualitatif Secara Kreatif

Mengumpul Data Kualitatif secara kreatif

Dalam erti kata yang luas, penyelidikan kualitatif merangkumi sebarang kajian yang tidak menggunakan kaedah statistik atau kuantiti hasil (Strauss & Corbin, 1990). Penyelidik kualitatif menjalankan kerja mereka secara semulajadi penetapan, cuba memahami atau menafsirkan fenomena dari segi makna yang dibawa oleh orang.
Perpustakaan kami penuh dengan teks penyelidikan dan sumber sentinel yang menggambarkan asas dan pelbagai
pendekatan metodologi untuk penyelidikan kualitatif, termasuk teori berasaskan, fenomenologi, cerita-
menceritakan, penyelidikan naturalistik dan etnografi. Apa yang sering hilang dari teks ini adalah perbincangan tentang pelbagai kaedah yang boleh digunakan untuk mengumpul data kualitatif yang membentuk asas kajian ini.

 

Terdapat banyak cara untuk mengumpul data untuk menangkap realiti berganda dan mendapat pemahaman yang mendalam pengalaman manusia. Semasa wawancara, kumpulan fokus dan pemerhatian mungkin yang paling biasa
kaedah pengumpulan data kualitatif, penyelidikan kualitatif sememangnya menjemput kreativiti dan penggunaan
kaedah inovatif untuk mendapatkan pandangan tentang dunia peserta. Ciri utama Penyelidik Jururawat ialah
kami berusaha menerbitkan kertas kerja yang menggambarkan pengalaman penyelidik jururawat dan penjagaan kesihatan dalam melaksanakan metodologi, kaedah pengumpulan data atau analisis ke dalam amalan penyelidikan. Khususnya kita sentiasa mencari makalah yang mempunyai mesej untuk penyelidik lain mengenai pelajaran yang dipelajari atau tip untuk kegunaan masa depan pendekatan yang dilaporkan. Edisi Penyelidik Jururawat ini mempamerkan dua kertas kerja yang telah digunakan berbeza tetapi kaedah inovatif pengumpulan data kualitatif. Belajar dari pengalaman orang lain dalam melaksanakannya kaedah kreatif pengumpulan data adalah alat yang berkuasa yang boleh memaklumkan penggunaan kaedah data sedemikian koleksi dalam kajian masa depan.

 

Dalam kajian naratif kajian melaporkan inovasi dalam kaedah penyelidikan kualitatif merentasi sosial
sains lebih daripada satu perempat daripada kertas yang disertakan melaporkan penggunaan kaedah pengumpulan data kreatif sebagai kawasan inovasi dalam kerja mereka (Wiles et al, 2010). Kaedah pengumpulan data seperti seni, drama, tarian, puisi, fotografi atau gabungan ini. Tinjauan mengenal pasti bahawa penggunaan kreatif
kaedah untuk mengumpul data bukan hanya tentang seni penyelidikan kualitatif. Sebaliknya, menggunakan kaedah inovatif dilihat sebagai strategi untuk meningkatkan penyertaan sukar untuk mencapai kumpulan dan juga memudahkan para peserta untuk mendedahkan kisah mereka, terutamanya apabila isu sensitif atau populasi yang terdedah terlibat (Wiles et al., 2010). Dalam kedua-dua kertas tema dalam isu ini penggunaan kaedah inovatif mengumpul data telah Artikel ini pada asalnya diterbitkan sebagai:
Halcomb, E. (2016). Memahami kepentingan mengumpul data kualitatif secara kreatif. Penyelidik Jururawat, 23 (3), 6-7. mempromosikan penglibatan peserta lebih besar daripada yang mungkin terjadi dengan kaedah yang lebih tradisional mengumpul data.

 

Dalam kertas pertama Cross et al. (2015) melaporkan kajian yang menggunakan papan cerita dalam kumpulan fokus. Kajian ini berusaha untuk menilai impak projek wanita muda yang lemah di UK. Papan cerita adalah
dibahagikan kepada tiga bahagian dan digunakan sebagai cara untuk wanita yang mengambil bahagian untuk menggambarkan kedudukan mereka sebelum ini projek itu dinilai, pada masa kini dan harapan mereka untuk masa depan. Papan cerita boleh jadi dicipta dengan menggunakan pelbagai bahan kraf, lukisan atau perkataan bergantung kepada keutamaan peserta. Apabila peserta menyampaikan persepsi mereka kembali kepada kumpulan dalam perbincangan yang difasilitasi, ini papan cerita digunakan sebagai arahan. Kehadiran papan cerita memberikan peluang untuk merangsang perbincangan yang mungkin tidak diturunkan dalam temuduga konvensional atau kumpulan fokus. Perbincangan ini kemudiannya direkodkan sebagai sumber data.

 

Selain penggunaan kreatif papan cerita, kajian oleh Cross et al. (2015) menyoroti pentingnya pertimbangan dalam menggunakan teknik pengumpulan data kreatif, iaitu keperluan untuk mempertimbangkan analisa data strategi terlebih dahulu. Walaupun pengumpulan data kreatif boleh menggalakkan peserta terlibat dalam projek itu, ia adalah penting bahawa penyelidik mempunyai rancangan yang jelas untuk menganalisis data yang dikumpul untuk memastikan ia dapat dilaksanakan mereka menjawab soalan penyelidikan mereka. Sudah terlambat pada akhir pengumpulan data yang akan ditinggalkan dengan gunung gambar, kerja seni atau sebagainya tanpa pelan jelas bagaimana bahan akan dianalisis.
Sebaliknya, strategi analisis perlu ditentukan semasa fasa perancangan kajian dan jelas tertanam
dalam rancangan penyelidikan. Dalam kajian mereka, Cross et al. (2015) menggunakan papan cerita yang dicipta oleh para peserta minta mereka berkongsi persepsi dan pengalaman projek mereka secara lisan dalam perbincangan kumpulan fokus. Transkrip perbincangan ini kemudian menjadi sumber data yang dapat dianalisis.

 

Dalam kertas kedua, Hinsliff-Smith et al. (2015) menerangkan penggunaan buku harian dalam kajian fenomenologi
pengalaman menyusu di kalangan ibu-ibu baru dalam enam minggu pertama post-partum. Wanita adalah
direkrut dari 34 minggu kehamilan dan disediakan dengan buku harian untuk merekodkan pengalaman bayi mereka
makan selepas kelahiran. Dalam kajian ini penggunaan buku harian membenarkan penyelidik menangkap perubahan dalam sikap dan persepsi para peserta dari masa ke masa kerana mereka mengalami minggu awal penyusuan susu ibu. Ini berbeza dengan kajian yang menggunakan sesi wawancara atau kumpulan tumpuan semata-mata dimana pengalaman akan berlaku menangkap dalam satu gambar tetapi bukan secara berterusan. Mampu membuat entri pada masa itu sesuai dengan peserta yang memudahkan pengumpulan data berterusan dan penyertaan yang digalakkan. Di samping itu, kerahsiaan relatif yang disediakan oleh proses journaling menggalakkan peserta untuk menyatakan yang benar perasaan dan bukannya memberikan apa yang mereka anggap sebagai respons yang boleh diterima secara sosial.

 

Jelas bahawa penggunaan kaedah pengumpulan data kreatif boleh memudahkan penglibatan peserta dan
meningkatkan kekayaan data yang dikumpulkan. Walau bagaimanapun, adalah penting bahawa kaedah sedemikian memberikan cara untuk jawab soalan penyelidikan, bersesuaian dengan pendekatan metodologi dan disokong oleh a
kaedah analisis data yang sesuai. Walaupun sering kita menganggap pelbagai elemen projek penyelidikan di Malaysia pengasingan, adalah penting bahawa sebagai penyelidik kita mencerminkan keseluruhan projek kami untuk memastikan tahap konsisten dan aliran logik yang merupakan ciri utama projek yang ketat.

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL