no comments

Lima Peringkat atau 5 Langkah Proses Penyelidikan dalam Metodologi Penyelidikan

Definisi masalah
Langkah awal dalam proses ini adalah mengenali masalah. Definisi masalah penyelidikan terdiri daripada tiga elemen: (a) spesifikasi unit analisis untuk penyelidikan, (b) pengenalan unit tertentu dalam skop kajian (c) spesifikasi jenis maklumat yang diperlukan yang berkaitan kepada unit tersebut. Semasa menentukan isu atau masalah, penyiasat mesti mengambil kira tujuan kajian, maklumat latar belakang yang sesuai, maklumat apa yang diperlukan, dan bagaimana ia akan digunakan dalam membuat keputusan.
.
Merancang Penyelidikan
Proses penyelidikan seterusnya ialah reka bentuk penyelidikan-cetakan biru untuk penyelidikan. Langkah ini didedikasikan untuk membuat pelan atau strategi keseluruhan tentang bagaimana anda akan menyelesaikan masalah atau masalah yang dikenalpasti. Isu-isu asas yang dihadiri dalam reka bentuk penyelidikan adalah:
.
Sekiranya persekitaran penyelidikan diganggu secara dalaman oleh penyelidik dengan cara tertentu – reka bentuk eksperimen – atau sekiranya persekitaran dikaji kerana ia wujud tanpa gangguan sedemikian?
Keputusan mengenai bilangan pemerhatian yang akan dibuat pada setiap unit dalam kajian ini.
Sekiranya hanya satu sampel dipilih daripada jumlah penduduk atau sepatutnya beberapa sampel dipilih dari subkumpulan yang berbeza daripada populasi?
Apakah jenis prosedur pensampelan yang perlu diambil untuk kajian ini?
.
Mengumpul data
Kajian sebenar bermula dengan pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan langkah penting dalam membekalkan maklumat yang diperlukan untuk menjawab soalan penyelidikan. Setiap kajian terdiri daripada pengumpulan beberapa bentuk data-sama ada dari kesusasteraan atau dari subjek-untuk menjawab soalan penyelidikan. Pengumpulan termasuk definisi asas untuk konsep yang akan disiasat, perkataan pertanyaan tertentu untuk mengkomunikasikan konsep-konsep tersebut, penentuan persekitaran di mana data akan dikumpulkan, proses medan tertentu, dan reka bentuk instrumen untuk merekodkan data sebenar.
.
Langkah-langkah pengumpulan data harus melihat tugas-tugas yang pelbagai tugas dan pengambilan pekerja, kaedah untuk meningkatkan kadar tindak balas, perbelanjaan dan sumber bias di bawah teknik pengumpulan alternatif, dan latihan kakitangan yang betul. Kesan masing-masing tentang ketepatan, kos kewangan, dan batasan masa harus dinilai. Terakhir, peringkat pengumpulan perlu dipantau selain daripada yang dirancang. Malangnya, banyak projek penyelidikan yang dirancang dengan baik telah gagal kerana pengawasan yang tidak mencukupi. Proses yang kelihatan baik tetapi ditadbir secara tidak wajar mengakibatkan keputusan yang tidak sah sama seperti prosedur yang tidak disengajakan.
.
Menganalisis Data
Penyelidik akhirnya mempunyai data untuk menganalisis supaya soalan penyelidikan dapat dijawab. Penyelidik kini menilai data berdasarkan pelan tersebut. Hasil analisis ini kemudian dikaji semula dan diringkas dengan cara yang berkaitan langsung dengan soalan penyelidikan. Analisis Data cuba untuk mengetahui bagaimana unit-unit yang diliputi dalam projek penyelidikan bertindak balas kepada perkara-perkara yang sedang dipelajari. Ini boleh untuk soalan individu atau mungkin untuk satu set soalan – cuba untuk mengesan sama ada corak wujud. Analisis data boleh dikategorikan seperti di bawah: Analisis univariat, analisis Bivariat dan analisis Multivariate. Analisa univariat berkaitan dengan hanya satu ciri kepentingan, analisis analisis bivariate dengan sepasang ciri-ciri kepentingan, dan analisis multivariat berkaitan dengan lebih daripada dua ciri kepentingan.
.
Tafsiran Keputusan
Bukan sahaja keputusan diterjemahkan ke dalam tindakan tetapi cadangan juga harus disampaikan kepada eksekutif dengan cara yang mudah difahami. Jargans teknikal harus dielakkan kecuali apabila sangat penting. Hasilnya mesti dipaparkan dalam struktur yang dapat difahami supaya mereka dapat dengan mudah digunakan dalam proses membuat keputusan. Selain itu, persembahan lisan hendaklah dibuat kepada pengurusan menggunakan jadual, angka dan carta untuk meningkatkan kejelasan dan kesan. Sekiranya penyelidik tidak dapat membuat keputusan yang difahami kepada eksekutif, penyelidik mungkin tidak mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai masalah itu untuk menjamin penggunaan cadangan itu.

.

Sumber: UniversalTeacher

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL