no comments

LANGKAH PADA BAGAIMANA MENGGUNAKAN SEM

Urutan SEM yang betul pada dasarnya terdiri daripada Model Pengukuran dan Model Struktur. Model Pengukuran atau Model Pengukuran bertujuan untuk mengesahkan dimensi atau faktor berdasarkan indikator empirisnya. Model Struktur adalah model struktur hubungan yang membentuk atau menerangkan kaitan antara faktor / pemalar / pemboleh ubah. Untuk membuat pemodelan lengkap, langkah-langkah berikut perlu diambil:

1. Model pembangunan berasaskan teori
2. Hubungan kausal ditunjukkan dengan rajah alir.
3. Menukar gambarajah aliran ke dalam satu siri persamaan struktur dan spesifikasi model pengukuran
4. Matriks input dan teknik anggaran model yang dibina
5. Menilai masalah pengenalan
6. Penilaian model
7. Pengubahsuaian dan Pengubahsuaian Mod

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL