no comments

Kriteria untuk cadangan projek yang baik (Project Proposal)

Garis panduan berikut adalah untuk manfaat pelajar dan penyelia / penganjur untuk membolehkan mereka memenuhi keperluan penilaian untuk cadangan projek yang baik:

  • Cadangan yang baik hendaklah:
  • Jadilah langsung dan mudah.
  • Berkomunikasi dengan baik.
  • Jadilah bahasa Inggeris yang baik, mudah dan jelas.
  • Baiklah
  • Rujuklah cukup, rujukan semasa, yang relevan.
  • Bebas dari ejaan dan kesilapan menaip.

 

  • Anda perlu menyemak dengan penyelia / penganjur anda bahawa semua keperluan khusus untuk ijazah dan Fakulti telah diliputi dalam cadangan itu.

 

  • Cadangan anda adalah dokumen yang sangat penting dan sebelum anda menyerahkannya kepada anda, hendaklah membaca dengan teliti untuk kesilapan dan jangan bergantung sepenuhnya pada pemeriksaan ejaan dan tatabahasa kata pemproses perkataan. Cadangan penyelidikan yang tidak disampaikan tidak akan memberi inspirasi kepada keyakinan.

 

  • Apabila anda dan penyelia / penganjur anda berpuas hati dengan cadangan penyelidikan anda borang permohonan yang lengkap dan sepatutnya untuk mendaftar projek penyelidikan Sarjana atau Doktor Falsafah, bersama-sama dengan satu salinan cadangan penyelidikan hendaklah dikemukakan kepada pengerusi Jawatankuasa SRTI untuk kelulusan.
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL