no comments

Kepentingan Penyelidikan dalam Metodologi Penyelidikan

“Semua kemajuan dilahirkan dari siasatan. Keraguan sering lebih baik daripada terlalu yakin, kerana ia membawa kepada siasatan, dan penyelidikan membawa kepada penemuan “adalah Maxim Hudson terkenal dalam konteks yang mana kepentingan penyelidikan dapat difahami dengan baik. Peningkatan jumlah penyelidikan membuat kemajuan mungkin. Penyelidikan memupuk pemikiran ilmiah dan induktif dan ia menggalakkan pembangunan tabiat pemikiran dan organisasi logik.

Peranan penyelidikan dalam beberapa bidang ekonomi pakai, sama ada berkaitan dengan perniagaan atau ekonomi secara keseluruhan, telah banyak meningkat pada zaman moden. Sifat perniagaan dan kerajaan yang semakin kompleks telah menumpukan perhatian kepada penggunaan penyelidikan dalam menyelesaikan masalah operasi. Penyelidikan, sebagai bantuan kepada dasar ekonomi, telah menjadi semakin penting, baik untuk kerajaan dan perniagaan.

Penyelidikan menyediakan asas bagi hampir semua dasar kerajaan dalam sistem ekonomi kita. Sebagai contoh, belanjawan kerajaan sebahagiannya bergantung kepada analisis keperluan dan keinginan rakyat dan ketersediaan pendapatan untuk memenuhi keperluan ini. Kos keperluan perlu disamakan dengan hasil yang mungkin dan ini adalah bidang yang paling diperlukan untuk penyelidikan. Melalui penyelidikan, kita dapat merangka dasar-dasar alternatif dan juga dapat mengkaji akibat dari setiap alternatif ini.

Pengambilan keputusan tidak boleh menjadi sebahagian daripada penyelidikan, tetapi penyelidikan pasti memudahkan keputusan pembuat dasar. Kerajaan juga telah mencantumkan program untuk menangani semua aspek kewujudan negara ini dan kebanyakannya akan dikaitkan secara langsung atau tidak langsung kepada keadaan ekonomi. Nasib petani, masalah perniagaan besar dan kecil dan industri, keadaan kerja, aktiviti kesatuan sekerja, masalah pengedaran, bahkan saiz dan sifat perkhidmatan pertahanan adalah perkara yang memerlukan penyelidikan. Oleh itu, penyelidikan dianggap perlu bagi peruntukan sumber negara.

Satu lagi bidang dalam kerajaan, di mana penyelidikan diperlukan, mengumpul maklumat mengenai struktur ekonomi dan sosial negara. Maklumat sedemikian menunjukkan apa yang sedang berlaku dalam ekonomi dan apa perubahan berlaku. Mengumpul maklumat statistik tersebut bukanlah satu tugas rutin, tetapi ia melibatkan pelbagai masalah penyelidikan. Pada hari ini hampir semua kerajaan mengekalkan kakitangan besar juruteknik penyelidikan atau pakar untuk menjalankan kerja ini.

Oleh itu, dalam konteks kerajaan, penyelidikan sebagai alat untuk dasar ekonomi mempunyai tiga fasa operasi yang berbeza, iaitu,

penyiasatan struktur ekonomi melalui penyusunan fakta secara berterusan;
diagnosis peristiwa yang berlaku dan analisis daya yang mendasari mereka; dan
prognosis, iaitu ramalan perkembangan masa depan.
Makna dan kepentingan Reka Bentuk Penyelidikan
Penyelidikan mempunyai kepentingan khusus dalam menyelesaikan pelbagai masalah operasi dan perancangan perniagaan dan industri. Penyelidikan operasi dan penyelidikan pasaran, bersama dengan penyelidikan motivasi, dianggap penting dan keputusannya membantu, dalam lebih dari satu cara, dalam mengambil keputusan perniagaan.

Penyelidikan pasaran adalah penyiasatan struktur dan perkembangan pasaran untuk tujuan merumuskan dasar yang efisien untuk pembelian, pengeluaran dan penjualan. Penyelidikan operasi merujuk kepada penerapan teknik matematik, logik dan analitikal untuk penyelesaian masalah perniagaan pengurangan kos atau pengoptimuman keuntungan atau apa yang boleh dipanggil sebagai masalah pengoptimuman. Penyelidikan motivasi untuk menentukan mengapa orang berkelakuan seperti yang mereka lakukan terutama berkaitan dengan ciri-ciri pasaran. Dengan kata lain, ia berkenaan dengan penentuan motivasi yang mendasari tingkah laku pengguna (pasar).

Semua ini sangat membantu orang dalam perniagaan dan industri yang bertanggungjawab untuk mengambil keputusan perniagaan. Penyelidikan yang berkaitan dengan permintaan dan faktor pasaran mempunyai kegunaan yang besar dalam perniagaan. Memandangkan pengetahuan permintaan masa depan, biasanya tidak sukar untuk firma, atau untuk industri menyesuaikan jadual bekalannya dalam had kapasiti yang diunjurkan. Analisis pasaran telah menjadi alat penting bagi dasar perniagaan hari ini. Anggaran perniagaan, yang pada akhirnya menghasilkan akaun keuntungan dan kerugian yang diunjurkan, didasarkan pada anggaran jualan yang bergantung pada penyelidikan perniagaan.

Apabila peramalan jualan dilakukan, program pengeluaran dan pelaburan yang cekap dapat dibuat di sekitar yang dikelompokkan dalam pelan pembelian dan pembiayaan. Penyelidikan, dengan itu, menggantikan keputusan perniagaan yang intuitif dengan keputusan yang lebih logik dan saintifik. Penyelidikan sama penting bagi saintis sosial dalam mengkaji hubungan sosial dan mencari jawapan kepada pelbagai masalah sosial. Ia memberikan kepuasan intelektual untuk mengetahui beberapa perkara hanya demi pengetahuan dan juga mempunyai utiliti praktikal untuk saintis sosial untuk mengetahui demi dapat melakukan sesuatu yang lebih baik atau dengan cara yang lebih efisien.

Kepentingan Penyelidikan dalam Metodologi Penyelidikan

Penyelidikan dalam sains sosial bimbang dengan pengetahuan demi kepentingannya sendiri dan dengan pengetahuan tentang apa yang dapat menyumbang kepada kebimbangan praktikal. “Penekanan ganda ini mungkin sangat sesuai dalam sains sosial. Di satu pihak, tanggungjawabnya sebagai sains adalah untuk membangunkan satu badan prinsip yang memungkinkan pemahaman dan ramalan pelbagai interaksi manusia. Sebaliknya, kerana orientasi sosialnya, ia semakin dipandang sebagai panduan praktikal dalam menyelesaikan masalah segera hubungan manusia.

Di samping apa yang telah dinyatakan di atas, kepentingan penyelidikan juga boleh difahami dengan memandangkan perkara-perkara berikut:

  • Kepada pelajar-pelajar yang akan menulis tuan atau Ph.D. tesis, penyelidikan boleh bermakna kerjaya atau cara untuk mencapai kedudukan tinggi dalam struktur sosial;
  • Kepada profesional dalam metodologi penyelidikan, penyelidikan mungkin bermaksud sumber mata pencarian;
  • Kepada ahli falsafah dan pemikir, penyelidikan mungkin bermakna outlet untuk idea dan pandangan baru;
  • Untuk lelaki dan wanita sastera, penyelidikan mungkin bermakna pembangunan gaya baru dan kerja kreatif;
  • Kepada penganalisis dan intelektual, penyelidikan mungkin bermaksud generalisasi teori-teori baru.
    Oleh itu, penyelidikan adalah mata air pengetahuan demi pengetahuan dan sumber penting menyediakan garis panduan untuk menyelesaikan masalah perniagaan, kerajaan dan sosial yang berbeza. Ia adalah satu bentuk latihan formal yang membolehkan seseorang memahami perkembangan baru dalam bidang seseorang dengan cara yang lebih baik.

Sumber : Wisdomjobs

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL