no comments

Kepentingan Kajian Kesusasteraan Dalam Penulisan Akademik

Apa itu ulasan literatur?

Secara ringkasnya, ia merupakan kaji selidik kesusasteraan seperti buku, artikel, menulis, dan sumber lain yang membantu anda menangani isu-isu penting, teori, dan konsep penyelidikan anda. Dalam erti kata lain, ia meneliti sumber sekunder yang berkaitan dengan bidang penyelidikan anda dan bertujuan memberikan penilaian kritis dan ringkasannya soalan penyelidikan anda. Berikut adalah beberapa sebab mengapa semakan kesusasteraan penting dalam penulisan akademik:

Ia menunjukkan pembaca anda seberapa baik anda mengetahui bidang itu

Pertama, ujian literasi kajian yang ditulis dengan teliti kepada fail anda tentang bidang penyelidikan. Apabila melakukan semakan, anda menganalisis sumber anda, mengkaji semua konsep utama yang dibincangkan di dalamnya, dan menilai kaitannya dengan pertanyaan penyelidikan anda. Pendekatan kritikal kepada biasiswa yang sedia ada dan penerokaan menyeluruh dan pemetaan lapangan juga diperlukan untuk menghasilkan kajian menyeluruh. Oleh itu, ulasan anda menunjukkan seberapa baik anda mengetahui bidang dan bagaimana anda telah melakukan kerja rumah dengan penuh perhatian. Akibatnya, pembaca akan mengambil esai atau disertasi ilmiah anda secara serius dari awal lagi.

Pertama, ujian literasi kajian yang ditulis dengan teliti kepada fail anda tentang bidang penyelidikan. Apabila melakukan semakan, anda menganalisis sumber anda, mengkaji semua konsep utama yang dibincangkan di dalamnya, dan menilai kaitannya dengan pertanyaan penyelidikan anda. Pendekatan kritikal kepada biasiswa yang sedia ada dan penerokaan menyeluruh dan pemetaan lapangan juga diperlukan untuk menghasilkan kajian menyeluruh. Oleh itu, ulasan anda menunjukkan seberapa baik anda mengetahui bidang dan bagaimana anda telah melakukan kerja rumah dengan penuh perhatian. Akibatnya, pembaca akan mengambil esai atau disertasi ilmiah anda secara serius dari awal lagi.

Ia membantu anda meletakkan penyelidikan anda dalam bidang

Menulis semakan memerlukan anda untuk menyelidiki jauh ke dalam soalan dan konsep yang diperakukan oleh pendahulunya dan hujah-hujah dan tuntutan yang mereka nyatakan. Anda juga harus meneliti jurang dalam biasiswa yang ada dan meletakkan soalan anda dalam konteks yang lebih luas. Semakan ini juga membolehkan anda menjejaki perkembangan intelektual dan semua perdebatan utama dalam bidang pengajian anda. Akibatnya, anda akan dapat menandakan bagaimana anda menyumbang kepada biasiswa yang sedia ada, dalam cara anda menyimpang daripadanya, dan bagaimana kerja anda sesuai dalam bidang pengajian.

Ia menyediakan rasional untuk penyelidikan anda

Kajian literatur yang ditulis dengan baik adalah jurucakap terbaik untuk kerja anda. Anda berupaya melakukan penyelidikan yang anda ingin menyumbang kepada biasiswa yang sedia ada dan mengisi kekurangan tertentu yang terdahulu tidak dapat dilakukan. Semakan kesusasteraan membantu anda mengenal pasti jurang semacam itu, dengan itu membenarkan soalan penyelidikan dan penyiasatan anda.

Ia membantu mengelakkan plagiarisme yang tidak disengajakan

Sama ada kertas akademik atau tesis doktoral, adalah penting untuk mengelakkan sebarang plagiarisme. Kadang-kadang para ulama menulis kertas kerja atau esai hanya untuk menyedari bahawa argumen utama mereka telah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Analisis komprehensif kesusasteraan yang berkaitan dengan topik anda memastikan anda tahu apa yang telah dikatakan, dilakukan, dan diterbitkan dalam bidang penyelidikan dan bidang bersekutu. Tinjauan ini membantu anda bukan hanya untuk melindungi diri anda daripada tuduhan plagiarisme, tetapi juga menjimatkan masa, tenaga dan sumber anda.

Ia membantu anda membangunkan kerangka teoretikal

Mempunyai kerangka teoretis amat penting, terutamanya apabila anda menulis disertasi doktor; sama pentingnya untuk mempunyai metodologi anda di tempatnya. Kerangka teoretikal dan metodologi anda sangat bergantung pada apa yang telah dilakukan di lapangan setakat ini. Dengan mendedahkan anda ke dunia biasiswa yang luas, kajian literatur membantu anda dalam kedua-dua tuduhan.

Ia memberikan sokongan untuk penyelidikan anda

Kajian literatur yang anda lakukan sebagai sebahagian daripada disertasi atau esai ilmiah berfungsi sebagai bukti pendukung untuk hujah dan tuntutan anda. Ia adalah pendahuluan yang sah untuk hujah dan tesis anda, dan juga bertindak sebagai latar belakang yang kukuh untuk penyiasatan anda. Kajian komprehensif, dengan kata lain, adalah batu loncatan yang ditulis oleh akademik anda untuk menggunakannya dalam bidang pengajian.

Ia membantu anda memilih sumber anda secara bijak

Tinjauan kesusasteraan juga penting kerana ia membantu anda menyaring sejumlah besar sumber dan sifar dalam yang paling relevan dengan penyiasatan anda. Sebagai sebahagian daripada penulisan ulasan, anda meneliti semua sumber sekunder yang mungkin, menilai perkaitan mereka, menganalisis hujah-hujah yang mereka isi pada peringkat awal penyelidikan anda. Ini memberikan anda cengkaman yang baik ke atas sumber-sumber, jadi anda boleh menentukan siapa yang memberi tumpuan dan yang mana yang akan dibuang.

Kajian kesusasteraan, oleh itu, bukan sekadar keperluan formal untuk menulis karangan akademik atau disertasi doktor. Sebaliknya, mereka adalah sebahagian daripada sebarang bentuk tulisan ilmiah.

.

Sumber: USAwriters

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL