no comments

Kajian sistematik Vs Ulasan Tinjauan

Kajian sistematik adalah jenis tinjauan literatur yang menggunakan kaedah sistematik untuk mengumpulkan data sekunder yang secara kritis menilai kajian penyelidikan, dan mensintesis kajian. Kajian sistematik merumuskan soalan penyelidikan yang luas atau sempit dalam lingkup dan mengenal pasti dan mensintesis kajian yang secara langsung berkaitan dengan soalan semakan sistematik. Ia direka bentuk untuk memberikan ringkasan lengkap mengenai bukti semasa yang berkaitan dengan soalan penyelidikan.

 

Kajian sistematik terhadap percubaan terkawal secara rawak adalah kunci kepada amalan perubatan berasaskan bukti dan semakan kajian yang sedia ada sering lebih cepat dan lebih murah daripada memulakan kajian baru. Pengertian ulasan sistematik, dan cara melaksanakannya dalam amalan, sangat disyorkan untuk profesional yang terlibat dalam penyampaian penjagaan kesihatan. Selain daripada campur tangan kesihatan, ulasan sistematik boleh memeriksa ujian klinikal, campur tangan kesihatan awam, campur tangan lingkungan intervensi sosial, kesan buruk, dan penilaian ekonomi. Tinjauan sistematik tidak terhad kepada ubat-ubatan dan sangat biasa di semua sains lain di mana data dikumpulkan, yang diterbitkan dalam kesusasteraan, dan penilaian kualiti metodologi untuk subjek yang jelas pasti akan membantu.

Peringkat utama peninjauan sistematik adalah:

 1. Menentukan soalan dan bersetuju dengan kaedah objektif.
 2. Mencari data yang relevan dari penyelidikan yang sepadan dengan kriteria tertentu. Sebagai contoh, hanya memilih penyelidikan yang berkualiti dan jawapan soalan yang ditakrifkan. Menghubungi profesional yang terlatih atau pustakawan boleh meningkatkan kualiti semakan sistematik.
 3.  ‘Pengekstrakan’ data berkaitan. Ini termasuk bagaimana penyelidikan dilakukan (sering dipanggil kaedah atau ‘campur tangan’), yang mengambil bahagian dalam penyelidikan (termasuk berapa banyak orang), bagaimana ia dibayar (misalnya sumber pembiayaan) dan apa yang telah berlaku (hasil).
 4. Mengetahui kualiti data dengan menilainya terhadap kriteria yang dikenal pasti pada peringkat pertama.
 5.  Menganalisis dan menggabungkan data (menggunakan kaedah statistik kompleks) yang memberikan hasil keseluruhan dari semua data. Gabungan data ini dapat divisualisasikan menggunakan blobbogram (juga dikenali sebagai plot hutan). Berlian dalam blobbogram mewakili gabungan hasil semua data yang disertakan. Oleh kerana hasil gabungan ini menggunakan data dari lebih banyak sumber daripada hanya satu set data, ia dianggap bukti yang lebih dipercayai dan lebih baik, memandangkan lebih banyak data ada, semakin yakin kita dapat membuat kesimpulan.

Apabila peringkat-peringkat ini selesai, semakan itu boleh diterbitkan disebarkan dan diterjemahkan ke dalam amalan selepas diterima sebagai bukti.

Kajian skala (kajian sampingan juga) merujuk kepada perhimpunan kesusasteraan yang pesat dalam satu bidang atau kawasan klinikal yang mana matlamatnya dapat mengumpulkan seberapa banyak bukti yang mungkin dan memetakan hasilnya. Kajian skop (atau ulasan) adalah satu kaedah yang digunakan untuk memetakan bukti secara komprehensif dalam pelbagai reka bentuk kajian di suatu kawasan, dengan tujuan untuk memberi amalan, program dan dasar penyelidikan masa depan. Bagaimanapun, tiada persetujuan sejagat wujud pada istilah, definisi atau langkah metodologi. Carian dalam carian adalah pencarian singkat tentang kesusasteraan sedia ada yang direka untuk membantu anda memperoleh gambaran keseluruhan dan kedalaman penyelidikan yang ada untuk idea penyelidikan tertentu. Ia boleh menampung kerja yang diterbitkan dan menemui kajian yang berterusan.

Kajian tinjauan adalah projek penerokaan yang memetakan literatur secara sistematik ke atas topik, mengenalpasti konsep utama, teori dan sumber bukti. Adalah penting untuk memahami perbezaan antara jenis tinjauan (lihat Grant et al, 2009 dan Reynen et al, 2017). Kajian tinjauan bertujuan untuk menangani soalan penyelidikan yang lebih luas, lebih rumit, dan penyelidikan berbanding dengan ulasan sistematik yang direka untuk menjawab soalan-soalan yang jelas dan sempit. Mencari dalam kajian semula scoping mestilah sistematik. CIHR menghuraikan tinjauan scoping sehingga mereka melibatkan pemilihan sistematik, pengumpulan dan ringkasan pengetahuan yang sedia ada di kawasan tematik yang luas. “Kajian scoping sering dilakukan sebelum sintesis penuh, dan dilakukan ketika kemungkinan penyelidikan dianggap sebagai suatu cabaran, baik karena Sastera yang relevan dianggap luas dan pelbagai (berbeza dengan kaedah, orientasi teori dan disiplin) dan / atau dianggap bahawa kesusasteraan kecil wujud. Dalam kajian semula skop, metodologi yang sistematik dan ketat yang sama yang digunakan oleh semakan sistematik digunakan untuk mencari kajian dan pengekstrakan data Analisis dan sintesis adalah sebahagian daripada setiap kajian tinjauan tetapi kedalaman dan jenis analisis adalah berbeza. Kajian tinjauan biasanya digunakan untuk memahami fenomena yang lebih baik dan untuk menilai di mana penyelidikan mengenai sesuatu topik telah atau belum selesai. selalunya langkah pertama dalam menjalankan kajian sistematik kerana mereka membenarkan para penyelidik melihat di mana terdapat titik data ts dalam landskap kesusasteraan yang lebih besar. Ini adalah sangat berharga untuk menilai sama ada kajian semula secara sistematik adalah pilihan yang boleh dilaksanakan atau dalam beberapa kes. Tinjauan sistematik biasanya diselesaikan untuk menunjukkan keberkesanan komparatif beberapa intervensi dan meta-analisis biasanya dilakukan dalam jenis kajian ini. Kajian tinjauan melibatkan pemilihan sistematik, pengumpulan dan ringkasan pengetahuan sedia ada untuk mengenal pasti di mana terdapat bukti yang mencukupi untuk melakukan sintesis penuh atau di mana bukti tidak mencukupi dan penyelidikan utama selanjutnya diperlukan.

Kajian skala (kajian sampingan juga) merujuk kepada perhimpunan kesusasteraan yang pesat dalam satu bidang atau kawasan klinikal yang mana matlamatnya dapat mengumpulkan seberapa banyak bukti yang mungkin dan memetakan hasilnya. Ulasan tinjauan adalah jenis kajian literatur yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang jenis, sejauh dan kuantiti penyelidikan yang terdapat pada topik tertentu. Dengan ‘pemetaan’ penyelidikan sedia ada, tinjauan scoping dapat mengenal pasti potensi jurang penyelidikan dan keperluan penyelidikan masa depan, dan berbuat demikian dengan menggunakan kaedah yang sistematik dan telus. Istilah ‘tinjauan skop’ tidak kelihatan seperti definisi yang lazim diterima tetapi beberapa penyelidik seperti Arksey & O’Malley, 2005, Anderson et al, 2008 dan Davis, 2009 telah mencuba definisi. Pada tahun 2010, Rumrill et al mengatakan bahawa “tinjauan scop adalah cara yang berkesan untuk mengenal pasti tema dan trend dalam bidang kelantangan tinggi siasatan saintifik.” Secara umumnya, tinjauan scoping adalah proses berulang di mana kesusasteraan sedia ada dikenal pasti, diperiksa dan dipetakan secara konseptual, dan di mana jurang dikenalpasti. Fikirkan semakan scoping sebagai langkah pertama dalam melakukan semakan sistematik atau kajian besar. Memandangkan “skop” kajian semula skop, matlamat mereka adalah untuk menubuhkan penyelidikan apa yang telah diterbitkan pada topik tertentu dan bidang disiplin (termasuk kajian dasar, amalan dan penyelidikan). Pencarian kesusasteraan dalam tinjauan scoping harus seluas mungkin, dan termasuk berbagai pangkalan data yang relevan, pencarian tangan dan percubaan untuk mengidentifikasi kesusasteraan yang tidak dipublikasikan. Selalunya, tujuan kajian semakan skop adalah untuk meneroka kesusasteraan yang bertentangan dengan menjawab soalan-soalan tertentu. Kajian scoping juga harus termasuk organisasi mencari dan individu yang berkaitan dengan domain dan apa yang diterbitkan oleh kumpulan-kumpulan tersebut. Dalam bidang sains sosial, kajian skop dilakukan pada tahap awal melakukan penyelidikan (iaitu program, projek, proses, atau pemberian). Kajian tinjauan digunakan di beberapa kawasan penyelidikan untuk mewajarkan siasatan lanjut, masa dan sumber.

Menurut Grant and Booth (2009), terdapat beberapa ciri ciri tinjauan scoping yang boleh digunakan untuk membezakannya dari jenis ulasan lain:

 1. Penilaian awal saiz dan skop sastera penyelidikan yang ada
 2. Bertujuan untuk mengenal pasti sifat dan tahap keterangan penyelidikan (biasanya termasuk penyelidikan berterusan)
 3. Kelengkapan pencarian ditentukan oleh kekangan masa / skop Mungkin termasuk penyelidikan yang sedang berjalan
 4. Tiada penilaian kualiti rasmi
 5. Biasanya jadual dengan beberapa ulasan naratif
 6. Menonjolkan kuantiti dan kualiti kesusasteraan, mungkin dengan reka bentuk kajian dan ciri-ciri utama yang lain
 7. Percubaan untuk menentukan semakan yang layak
KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL