no comments

Kajian Sistematik: Pengurusan Data

Mengurus data yang banyak

Semasa menjalankan kajian sistematik, anda mungkin perlu mendapatkan dan mengurus sejumlah data yang banyak. Sehubungan dengan itu, anda perlu mengekstrak data dari kajian yang berkaitan untuk memeriksa dan membandingkan keputusan yang diperoleh. Walaupun data diekstrak, adalah sangat penting untuk menggunakan amalan pengurusan data yang baik. Pengurusan data yang betul harus bermula sebaik sahaja anda mula mengekstrak data dan menentukan jenis data yang anda rasakan terbaik untuk dijadikan panduan dalam kajian anda.

 

Mengekstrak Data

Setelah proses membuat saringan secara keseluruhan terhadap senarai rujukan, anda perlu mengenal pasti kumpulan teras kajian untuk dimasukkan ke dalam ulasan anda. Langkah seterusnya adalah untuk mengekstrak data dari setiap kajian untuk mensintesis hasilnya. Proses pengekstrakan data hendaklah dijalankan menggunakan borang pengekstrakan data yang standard. Data juga boleh dikodkan untuk analisis komputer.

 

Data Pengekstrakan / Pengekodan / Kajian Ciri / Keputusan

Langkah seterusnya adalah di mana para penyelidik perlu membaca teks penuh setiap artikel yang dikenal pasti untuk dimasukkan ke dalam kajian dan mengeluarkan data berkaitan menggunakan data pengekstrakan / pengekodan data yang diseragamkan. Bentuk pengekstrakan data hendaklah selagi atau sekurang-kurangnya diperlukan dan boleh dikodkan untuk analisis komputer jika dikehendaki.

 

Sekiranya anda menulis kajian naratif untuk meringkaskan maklumat yang dilaporkan dalam beberapa kajian, maka anda mungkin tidak akan melalui masalah pengkodan pembolehubah data untuk analisis komputer tetapi anda perlu meringkaskan maklumat daripada bentuk pengekstrakan data untuk dimasukkan dalam kajian.

 

Sekiranya anda menjalankan kajian analitik dengan meta-analisis untuk membandingkan hasil data daripada beberapa ujian klinikal, anda perlu melakukan proses pengumpulan data dan analisis. Anda boleh menggunakan bentuk yang sesuai untuk mengutip dan mengkod data yang dilaporkan dalam kajian, di mana data itu kemudiannya boleh dimasukkan ke perisian komputer analitik seperti Microsoft Excel atau SPSS untuk analisis statistik.

 

Sumber: dal.ca.libguides.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL