no comments

Kajian Sistematik dan Kajian Literatur Kritikal

Apakah perbezaan di antara kajian sistematik dan kajian literatur kritikal?

Jawapan:

Jurnal biasanya menerbitkan enam jenis artikel, termasuklah artikel tinjauan. Tinjauan kesusasteraan dan tinjauan sistematik adalah jenis artikel tinjauan. Kedua-dua jenis artikel ini membantu para penyelidik untuk mengemaskini tentang penyelidikan terkini di lapangan. Mereka juga menyumbang kepada kemajuan bidang itu kerana mereka membantu penyelidik lain mengenal pasti jurang dalam kajian yang ada.

 

Kajian sistematik memainkan peranan penting dalam perubatan berasaskan bukti, kerana ia menyediakan kajian mendalam dan terperinci tentang kesusasteraan sedia ada pada topik tertentu. Tinjauan sistematik selalunya menjawab soalan khusus. Mereka melibatkan penggunaan metodologi yang teguh untuk mencari jawapan kepada soalan yang dirumus dengan jelas. Keistimewaan ulasan sistematik adalah mereka juga termasuk kesusasteraan kelabu, yang termasuk kajian, laporan, disertasi, kertas persidangan dan abstrak, penyelidikan kerajaan, dan ujian klinikal yang sedang dijalankan.

 

Kajian kesusasteraan juga dikenali sebagai ulasan kesusasteraan kritikal bukan kerana ianya adalah “kritikal” secara natural, tetapi kerana ia mengemukakan kritikan, atau analisis kritis yang tidak berat sebelah terhadap penyelidikan yang ada pada topik tertentu. Kajian literatur adalah penerbitan mandiri (bukan sebahagian daripada bahagian kajian literatur kertas penyelidikan konvensional), tidak termasuk sebarang data baru, eksperimen, atau bahan tidak diterbitkan dalam bentuk apa pun.

 

Sumber: www.editage.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL