no comments

Kajian Sastera: Beberapa Tips Untuk Mengendalikannya

Apakah ulasan kesusasteraan?
Kajian kesusasteraan adalah rekaan tentang apa yang telah diterbitkan pada topik oleh ulama dan penyelidik yang terakreditasi. Kadang-kadang anda akan diminta untuk menulis sebagai tugasan yang berasingan (kadang-kadang dalam bentuk bibliografi beranotasi-lihat bahagian bawah halaman berikutnya), tetapi lebih sering ia adalah sebahagian daripada pengenalan kepada esei, laporan penyelidikan, atau tesis. Dalam penulisan ulasan literatur, tujuan anda adalah untuk menyampaikan kepada pembaca anda apa pengetahuan dan ide telah ditubuhkan pada topik, dan apa kekuatan dan kelemahannya. Sebagai karya tulis, semakan kesusasteraan mesti ditakrifkan oleh konsep panduan (contohnya, objektif penyelidikan anda, masalah atau isu yang anda sedang berbincang, atau tesis argumentatif anda). Ia bukan sekadar senarai deskriptif bahan yang tersedia, atau satu set ringkasan

Selain membesarkan pengetahuan anda mengenai topik ini, menulis semakan kesusasteraan membolehkan anda memperoleh dan membuktikan kemahiran dalam dua bidang.

1. mencari maklumat: keupayaan untuk mengimbas literatur secara efisien, menggunakan kaedah manual atau komputer, untuk mengenal pasti satu set artikel dan buku yang berguna
2. penilaian kritis: keupayaan untuk menggunakan prinsip analisis untuk mengenal pasti kajian yang tidak berat sebelah dan sah.

Kajian literatur mesti melakukan perkara-perkara ini:

1. dianjurkan dan berkaitan langsung dengan tesis atau soalan penyelidikan yang sedang anda usahakan
2. mensintesis keputusan ke dalam ringkasan apa yang dan tidak diketahui
3. mengenal pasti bidang kontroversi dalam kesusasteraan
4. merumuskan soalan yang memerlukan penyelidikan lebih lanjut

Tanya soalan seperti ini:
1. Apakah tesis, masalah, atau soalan penyelidikan khusus yang membantu saya menilai kajian literatur saya?
2. Apakah jenis tinjauan literatur yang saya lakukan? Adakah saya melihat masalah teori? metodologi? dasar? penyelidikan kuantitatif (mis. mengenai keberkesanan prosedur baru)? penyelidikan kualitatif (mis., kajian kesepian di kalangan pekerja asing)?
3. Apakah skop kajian literatur saya? Apakah jenis penerbitan yang saya gunakan (mis., Jurnal, buku, dokumen kerajaan, media popular)? Apakah disiplin yang saya kerjakan (mis., Psikologi kejururawatan, sosiologi, perubatan)?
4. Seberapa baik saya mencari maklumat? Adakah pencarian saya cukup luas untuk memastikan saya dapati semua bahan yang berkaitan? Adakah ia cukup sempit untuk mengecualikan bahan yang tidak berkaitan? Adakah bilangan sumber yang saya gunakan sesuai dengan panjang kertas saya?
5. Adakah saya telah menganalisis kritikal yang saya gunakan? Adakah saya mengikuti satu set konsep dan soalan, membandingkan item antara satu sama lain dengan cara mereka berurusan dengannya? Daripada hanya menyenaraikan dan meringkaskan item, adakah saya menilai mereka, membincangkan kekuatan dan kelemahan?
6. Adakah saya memetik dan membincangkan kajian yang bertentangan dengan perspektif saya?
7. Adakah pembaca mencari kajian literatur saya yang relevan, sesuai, dan berguna?

Tanya sendiri soalan seperti ini mengenai setiap buku atau artikel yang anda sertakan:
1. Adakah penulis menggubal masalah / isu?
2. Adakah ia jelas? Apakah kepentingannya (skop, keterukan, kaitan) jelas ditubuhkan?
3. Bolehkah masalah itu ditangani dengan lebih berkesan dari perspektif yang lain?
4. Apakah orientasi penyelidikan pengarang (mis., Interpretasi, sains kritikal, gabungan)?
5. Apakah rangka teoritis penulis (mis., Psikologi, perkembangan, feminis)?
6. Apakah hubungan antara perspektif teori dan penyelidikan?
7. Adakah penulis menilai kesusasteraan yang berkaitan dengan masalah / isu? Adakah pengarang itu termasuk kedudukan sastera yang dia tidak setuju dengannya?
8. Dalam kajian penyelidikan, seberapa baik komponen asas reka bentuk kajian (mis., Populasi, campur tangan, hasil)? Berapa tepat dan sah adalah pengukuran? Adakah analisis data yang tepat dan relevan dengan soalan penyelidikan? Adakah kesimpulannya adalah berdasarkan data dan analisis?
9. Dalam bahan yang ditulis untuk pembaca yang popular, adakah pengarang menggunakan rayuan terhadap emosi, contoh-contoh yang berpihak, atau bahasa dan nada yang diterjemahkan secara retorik? Adakah terdapat asas objektif untuk alasan itu, atau adakah penulis hanya “membuktikan” apa yang dia sudah percaya?
10. Bagaimanakah pengarang menyusun hujah? Bolehkah anda “mendekonstruksikan” aliran hujah untuk melihat sama ada atau di mana ia merosakkan secara logik (mis., Dalam mewujudkan hubungan sebab-akibat)?
11. Dengan cara bagaimana buku atau artikel ini menyumbang kepada pemahaman kita tentang masalah yang sedang dikaji, dan dengan cara bagaimana ia berguna untuk amalan? Apakah kekuatan dan batasan?
12. Bagaimanakah buku atau artikel ini berkaitan dengan tesis atau soalan khusus yang saya sedang berkembang?

Nota Akhir:
Kajian literatur adalah sekeping prosa diskursif, bukan satu senarai yang menggambarkan atau meringkaskan satu sastera demi satu. Ia biasanya merupakan tanda buruk untuk melihat setiap perenggan yang bermula dengan nama seorang penyelidik. Sebaliknya, susunkan semakan kesusasteraan ke dalam bahagian yang menyajikan tema atau mengenal pasti trend, termasuk teori yang berkaitan. Anda tidak cuba menyenaraikan semua bahan yang diterbitkan, tetapi untuk mensintesis dan menilainya mengikut konsep panduan tesis atau soalan penyelidikan anda

Jika anda menulis bibliografi beranotasi, anda mungkin perlu meringkaskan setiap item secara ringkas, tetapi masih harus mengikuti tema dan konsep dan melakukan beberapa penilaian kritikal terhadap bahan. Gunakan pengenalan dan kesimpulan keseluruhan untuk menyatakan skop liputan anda dan untuk merumuskan soalan, masalah, atau konsep bahan pilihan anda menerangi. Biasanya anda akan mempunyai pilihan untuk mengumpulkan item ke dalam bahagian-ini membantu anda menunjukkan perbandingan dan hubungan. Anda mungkin dapat menulis perenggan atau memperkenalkan fokus setiap bahagian

.

Sumber: advicewriting

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL