no comments

Kajian Literatur

Bila perlu melakukan kajian kesusasteraan?

Dengan projek penulisan berskala kecil, kajian kesusasteraan mungkin dilakukan sekali sahaja iaitu mungkin sebelum penulisan bermula. Dengan projek yang lebih lama seperti disertasi untuk ijazah Sarjana dan PhD, proses kajian literatur akan lebih diperluaskan.

Terdapat tiga peringkat di mana kajian kesusasteraan diperlukan iaitu:

  • semakan awal diperlukan untuk mewujudkan konteks dan rasional untuk kajian anda dan mengesahkan pilihan fokus atau persoalan penyelidikan anda.
  • disebabkan kajian anda memerlukan masa yang panjang, anda perlu memastikan bahawa anda sentiasa ‘up-to date’ dengan penyelidikan semasa yang relevan dalam bidang anda yang diterbitkan semasa tempoh penyelidikan anda.
  • semasa anda menyediakan laporan akhir atau tesis, anda perlu menghubungkan penemuan anda dengan penemuan orang lain dan mengenal pasti implikasinya untuk teori, amalan dan penyelidikan. Ini boleh melibatkan kajian selanjutnya di mana tumpuannya adalah sedikit berbeza dari tinjauan awal anda.

Peringkat-peringkat ini terpakai terutamanya kepada pelajar yang melakukan PhD secara sambilan, di mana penyelidikan mereka mungkin melebihi enam tahun atau lebih. Anda perlu dapat menunjukkan bahawa anda mengetahui isu dan penyelidikan semasa dan untuk menunjukkan bagaimana penyelidikan anda relevan dalam konteks yang berubah-ubah.

 

Siapa yang boleh membantu anda?

Kakitangan dan pelajar dalam bidang anda boleh menjadi sumber idea yang baik bagi membantu anda mencari kesusasteraan yang relevan. Mereka mungkin sudah mempunyai salinan artikel yang boleh anda semak. Jika anda menghadiri persidangan atau bengkel dengan kumpulan pelajar yang lebih luas, mungkin dari universiti lain, anda boleh mengambil kesempatan untuk meminta peserta lain membuat cadangan artikel atau buku yang berkaitan dengan bidang penyelidikan anda.

Setiap jabatan atau institusi semestinya mempunyai Pustakawan yang mahir. Mereka boleh membantu anda mengenal pasti sumber yang berkaitan, dan mencipta carian elektronik yang berkesan. Mereka membantu anda untuk mencari maklumat, menyediakan latihan dalam kemahiran maklumat dan penggunaan pangkalan data yang dapat membantu anda mengembangkan kemahiran penyelidikan anda. Anda juga boleh mendapatkan maklumat untuk bidang anda sendiri melalui laman web Perpustakaan.

 

Bagaimana untuk bermula?

Membaca apa-apa penerbitan dalam bidang penyelidikan anda adalah satu permulaan yang baik. Anda kemudiannya boleh memulakan proses anda menilai kualiti dan kaitannya dengan apa yang anda baca, dan ini boleh membimbing anda untuk fokus membaca lebih lanjut. Terdapat beberapa beberapa cadangan yang berguna untuk ditanyakan kepada diri anda pada permulaan bacaan:

  • Apakah tesis, masalah, atau soalan penyelidikan yang membantu kajian literatur saya?
  • Apakah jenis kajian literatur yang saya lakukan? Adakah saya melihat masalah teori? metodologi? dasar? penyelidikan kuantitatif? penyelidikan kualitatif?
  • Apakah skop kajian literatur saya? Apakah jenis penerbitan yang saya gunakan (contohnya: Jurnal, buku, dokumen kerajaan, media popular)?
  • Apakah disiplin yang saya lakukan (contohnya Kejururawatan, psikologi, sosiologi, perubatan)?

Anda boleh menambah soalan lain untuk menumpukan carian, contohnya: Berapa tempoh masa saya berminat? Kawasan geografi apa? Apakah tetapan sosial? Bahan apa? Anda juga mungkin mahu membuat keputusan yang jelas tentang sama ada untuk memulakan dengan tumpuan yang sangat sempit atau bermula sebelum membuat fokus. Anda mungkin mahu melakukan kedua-duanya sekali. Adalah satu idea yang baik untuk menentukan strategi anda, bukannya hanyut ke satu atau yang lain. Ia dapat memberi anda tahap kawalan sama ada tahap penyelidikan anda adalah luar biasa dan tidak terkawal.

 

Sumber: le.ac.uk

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL