no comments

Kajian Literatur

Apakah kajian literatur?

Keupayaan untuk mengkaji dan melaporkan kesusasteraan yang relevan adalah kemahiran akademik yang utama. Kajian literatur adalah untuk:

  • memenuhi fokus penyelidikan anda dalam konteks komuniti akademik yang lebih luas dalam bidang anda.
  • melaporkan tinjauan kritikal anda mengenai kesusasteraan yang berkaitan.
  • mengenal pasti jurang dalam kesusasteraan sedia ada yang penyelidikan anda akan cuba kenal pasti.

Pada tahap tertentu, terutamanya dengan penyelidikan pascasiswazah, kajian literatur boleh menjadi satu projek sendiri. Ia adalah satu penilaian penting bagi bakat anda dari aspek pemahaman, tafsiran, analisis, kejelasan pemikiran, sintesis, dan perkembangan hujah. Proses menjalankan dan melaporkan kajian literatur dapat membantu anda memperjelaskan pemikiran anda sendiri tentang kajian anda. Ia juga boleh mewujudkan rangka kerja untuk membentangkan dan menganalisis hasil kajian.

Selepas membaca kajian literatur anda, harus jelas kepada pembaca bahawa anda mempunyai kesedaran terkini mengenai penyelidikan orang lain yang relevan, dan persoalan penyelidikan yang anda tetapkan adalah relevan. Walau bagaimanapun, berhati-hati dengan mengatakan bahawa penyelidikan anda akan menyelesaikan masalah, atau ia akan mengubah amalan. Ia akan menjadi lebih selamat dan mungkin lebih realistik untuk mengatakan bahawa penyelidikan anda akan ‘menangani jurang’, dan bukannya ia akan ‘mengisi jurang’.

 

Kenapa perlu melakukan kajian literatur?

Apabila pembaca membaca tugasan, disertasi, atau tesis anda, mereka bukan hanya menganggap bahawa penyelidikan atau analisis anda adalah idea yang baik bahkan mereka percaya bahawa ia adalah relevan dan patut dilakukan. Mereka akan bertanya beberapa soalan seperti:

  • Apakah soalan penyelidikan yang anda tetapkan?
  • Mengapa anda mengemukakan persoalan tersebut?
  • Adakah orang lain melakukan sesuatu yang serupa?
  • Adakah penyelidikan anda relevan dengan penyelidikan / amalan / teori dalam bidang anda?
  • Apa yang sudah diketahui atau difahami tentang topik ini?
  • Bagaimanakah penyelidikan anda menambah pemahaman atau mencabar teori dan kepercayaan yang sedia ada?

Soalan-soalan ini yang mungkin anda akan tanyakan kepada diri anda sendiri. Anda juga perlu bersedia untuk menjawabnya dalam pembentangan viva anda nanti.

 

Kajian kritikal

Adalah penting bahawa tinjauan kesusasteraan anda lebih daripada sekadar senarai rujukan dengan penerangan ringkas setiap satu. Panduan Kajian: “Apakah bacaan kritikal? dan apakah tulisan kritikal?” amat berkaitan dengan proses kajian kritikal. Merriam (1988: 6) menerangkan kajian literatur sebagai:

‘Tafsiran dan sintesis kerja yang diterbitkan’.

Kenyataan singkat ini mengandungi beberapa konsep utama, yang dinyatakan seperti jadual di bawah.

Penerangan Kritikan
Kerja yang diterbitkan Kenyataan Merriam dibuat pada tahun 1988, sejak masa itu terdapat lanjutan konsep untuk ‘diterbitkan’ dalam konteks akademik. Istilah ini kini merangkumi pelbagai sumber berasaskan web, sebagai tambahan kepada buku-buku yang lebih tradisional dan jurnal bercetak. Peningkatan kemudahan akses kepada pelbagai bahan yang diterbitkan juga telah meningkatkan keperluan untuk kritikan sumber yang teliti dan jelas. Hanya kerana sesuatu yang ‘diterbitkan’ tidak bermakna kualitinya terjamin. Anda perlu menunjukkan kepada pembaca bahawa anda sedang memeriksa sumber anda dengan pendekatan kritikan, dan bukan hanya mempercayai kesusasteraan secara automatik.
Interpretasi Anda perlu terlibat secara aktif dalam mentafsir kesusasteraan yang sedang anda tinjau dan dalam menjelaskan tafsiran itu kepada pembaca, bukan sekadar menyenaraikan apa yang telah ditulis oleh orang lain. Tafsiran anda terhadap setiap bukti adalah hanya satu tafsiran. Tafsiran anda mungkin nyata kepada anda, tetapi mungkin tidak kepada orang lain. Anda perlu mengkritik bahan tafsiran anda sendiri dan mengemukakan rasional anda, supaya pembaca dapat mengikuti pemikiran anda.
Sintesis Istilah ‘sintesis’ merujuk kepada membawa bersama bahan-bahan daripada sumber yang berbeza dan menghuraikannya secara keseluruhan. Dalam kes ini, ‘keseluruhan’ akan menjadi semakan terperinci anda tentang kerja yang berkaitan, dan hujah koheren anda untuk kajian yang anda lakukan. Mewujudkan sintesis adalah, pada dasarnya, seperti membina tafsiran apabila melakukan tafsiran. Adalah penting untuk memastikan bahawa anda telah membina sintesis anda dengan baik dan dengan bukti sokongan yang mencukupi.

 

Sumber: le.ac.uk

 

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL