no comments

Kajian Literatur

Struktur Tinjauan Literatur

Kajian literatur harus disusun seperti mana esei lain: ia harus mempunyai pengenalan, isi atau topik utama, dan kesimpulan.

 

Pengenalan

Dalam pengenalan, beberapa perkara perlu ditekankan iaitu:

 1. Tentukan topik anda dan berikan konteks yang sesuai untuk membuat ulasan literatur
 2. Tentukan alasan anda – i.e. sudut pandang – untuk ulasan kesusasteraan;
 3. Terangkan pembahagian ulasan kesusasteraan – turutan – kajian semula;
 4. Nyatakan skop kajian literatur iaitu apa yang disertakan dan apa yang tidak disertakan. Sebagai contoh, jika anda mengkaji literatur mengenai obesiti pada kanak-kanak, anda mungkin menyatakan seperti: Terdapat banyak kajian tentang kecenderungan obesiti dalam populasi umum. Walau bagaimanapun, kerana tumpuan kajian ini adalah mengenai obesiti pada kanak-kanak, perkara ini tidak akan ditinjau secara terperinci dan hanya akan dirujuk mengikut kesesuaian.

 

Isi utama

Dalam bahagian isi, anda sepatutnya:

 1. Menyusun kesusasteraan mengikut tema biasa.
 2. Memberikan ulasan pandangan tentang hubungan antara topik pilihan anda dan bidang subjek yang lebih luas misalnya antara obesiti pada kanak-kanak dan obesiti secara umum.
 3. Menyatakan dari pandangan yang umum dan lebih luas mengenai kesusasteraan yang ditinjau kepada fokus khusus penyelidikan anda.

 

Kesimpulan

Dalam bahagian kesimpulan, anda perlu:

 1. Meringkaskan aspek penting kajian sedia ada.
 2. Menilai keadaan terkini kajian literatur.
 3. Mengenal pasti kelemahan atau jurang yang ketara dalam pengetahuan sedia ada.
 4. Menyatakan cadangan untuk kajian masa depan.
 5. Menghubungkan penyelidikan anda dengan pengetahuan sedia ada.

Sumber: www.rlf.org.uk

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL