no comments

TIPS KAEDAH PENYELIDIKAN

Pengenalan
Seperti yang ditunjukkan dalam tajuk, bab ini merangkumi kaedah penyelidikan disertasi. Secara lebih terperinci, di sini penulis menggariskan strategi penyelidikan, kaedah penyelidikan, pendekatan penyelidikan, kaedah pengumpulan data, pemilihan sampel, proses penyelidikan, jenis analisis data, pertimbangan etika dan penyelidikan batasan projek.

Strategi penyelidikan
Penyelidikan yang diadakan berkenaan dengan disertasi ini adalah satu yang diterapkan, tetapi tidak baru. Sebilangan besar penyelidikan akademik terdahulu wujud mengenai peranan DMO dalam mempromosikan dan menguruskan destinasi pelancongan, bukan sahaja untuk Athens secara khusus, tetapi juga untuk destinasi pelancongan lain di Greece dan tempat-tempat lain di dunia. Oleh itu, penyelidikan yang dicadangkan mengambil bentuk penyelidikan baru tetapi pada subjek penyelidikan yang sedia ada.

Kaedah penyelidikan – Kualitatif berbanding teknik kuantitatif
Untuk memenuhi objektif disertasi, penyelidikan kualitatif telah diadakan. Ciri utama penyelidikan kualitatif ialah kebanyakannya sesuai untuk sampel kecil, sementara hasilnya tidak dapat diukur dan boleh diukur. Kelebihan asasnya, yang juga merupakan perbezaan asasnya dengan penyelidikan kuantitatif, adalah memberikan gambaran lengkap dan analisis subjek penyelidikan tanpa membatasi skop penyelidikan dan sifat tindak balas peserta (Collis & Hussey, 2003).

Walau bagaimanapun, keberkesanan penyelidikan kualitatif sangat berdasarkan kepada kemahiran dan kebolehan penyelidik, sementara hasilnya mungkin tidak dapat dilihat sebagai dipercayai, kerana kebanyakannya berasal dari penafsiran peribadi dan interpretasi peribadi. Kerana ia lebih sesuai untuk sampel kecil, ia juga berisiko untuk hasil penyelidikan kualitatif untuk dilihat sebagai mencerminkan pendapat penduduk yang lebih luas (Bell, 2005).

Ciri-ciri Penyelidikan Kualitatif & Kuantitatif

Penyelidikan kualitatif
-Matlamatnya adalah penerangan terperinci lengkap.
-Penyelidik mungkin hanya tahu secara kasar terlebih dahulu apa yang dia cari.
-Disyorkan semasa fasa penyelidikan awal.
-Reka bentuk muncul apabila kajian itu dibentangkan.
-Penyelidik adalah instrumen pengumpulan data.
-Data adalah dalam bentuk perkataan, gambar atau objek.
-Subjektif – penafsiran individu peristiwa penting, contohnya, menggunakan pemerhatian peserta, wawancara mendalam dan lain-lain.
-Data kualitatif lebih ‘kaya’, memakan masa, dan kurang dapat umum.
-Penyelidik cenderung menjadi subjek dalam tesis.

Penyelidikan Kuantitatif
-Matlamatnya adalah untuk mengklasifikasikan ciri-ciri, mengira mereka, dan membina model statistik dalam usaha untuk menerangkan apa yang diamati.
-Penyelidik tahu dengan jelas terlebih dahulu apa yang dia cari.
-Disyorkan semasa fasa penyelidikan projek.
-Semua aspek kajian dibuat dengan teliti sebelum data dikumpulkan.
-Penyelidik menggunakan alatan, seperti soal selidik atau peralatan untuk mengumpul data berangka.
-Data dalam bentuk nombor dan statistik.
-Objektif: mencari pengukuran & analisis tepat mengenai konsep sasaran, mis., Menggunakan tinjauan, soal selidik dll.
-Data kuantitatif lebih berkesan, dapat menguji hipotesis, tetapi mungkin terlepas terperinci kontekstual.
-Penyelidik cenderung untuk kekal secara objektif dipisahkan dari subjek.

Sumber: ResearchGate

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL