no comments

Kaedah Penyelidikan Psikologi Panduan Kajian

Para penyelidik psikologi mengkaji pelbagai topik, mulai dari perkembangan bayi kepada tingkah laku kumpulan sosial. Pakar psikologi menggunakan kaedah saintifik untuk menyiasat soalan secara sistematik dan empirikal. Gunakan panduan kajian ini untuk membiasakan diri dengan proses penyelidikan psikologi atau untuk mengasah kemahiran anda. Jika anda fikir anda telah menguasai ini, ambil kaedah penyelidikan psikologi kami sendiri untuk memeriksa!

Pengenalan Kaedah Penyelidikan
Langkah pertama dalam kajian anda perlu memasukkan pengenalan asas kepada kaedah penyelidikan psikologi.

Eksperimen psikologi boleh terdiri dari sederhana hingga rumit, tetapi ada beberapa istilah asas dan konsep yang semua pelajar psikologi harus memahami. Mulakan pengajian anda dengan mempelajari lebih lanjut tentang jenis penyelidikan, asas reka bentuk percubaan dan hubungan antara pembolehubah.

Kaedah Saintifik
Pakar psikologi menggunakan kaedah saintifik untuk menjalankan kajian dan penyelidikan dalam bidang psikologi. Proses asas menjalankan penyelidikan psikologi melibatkan pertanyaan, merancang sebuah kajian, mengumpul data, menganalisis hasil, mencapai kesimpulan dan berkongsi hasil.

Memilih topik, memilih kaedah penyelidikan, dan memikirkan cara menganalisis data yang anda kumpulkan boleh menakutkan, terutama jika anda mempunyai sedikit atau tiada latar belakang dalam kaedah percubaan. Sekiranya anda memerlukan bantuan untuk menyediakan projek penyelidikan, kajian, atau eksperimen, mulakan dengan membaca artikel ini yang menggariskan langkah-langkah asas dalam penyelidikan psikologi.

Kaedah Penyelidikan Korelasi
Kajian korelasi adalah salah satu daripada dua jenis penyelidikan psikologi utama. Kajian korelasi sering digunakan dalam penyelidikan psikologi untuk mencari hubungan antara pembolehubah. Walaupun kajian korelasi boleh menunjukkan bahawa terdapat hubungan antara dua pembolehubah, mencari korelasi tidak membuktikan bahawa satu pembolehubah menyebabkan perubahan dalam pemboleh ubah yang lain. Dengan kata lain, korelasi tidak sama dengan penyebabnya. Ketahui lebih lanjut mengenai subtipe penyelidikan korelasi serta kaedah pemerhatian dan kaji selidik saintifik.

Kaedah Penyelidikan Eksperimen
Percubaan mudah adalah salah satu kaedah yang paling asas untuk menentukan jika terdapat hubungan sebab-akibat antara dua pembolehubah. Eksperimen mudah menggunakan kumpulan kawalan peserta yang tidak menerima rawatan dan kumpulan eksperimen peserta yang menerima rawatan. Pengkaji kemudian membandingkan keputusan kedua-dua kumpulan untuk menentukan sama ada rawatan itu mempunyai kesan. Cari lebih banyak maklumat mengenai bahagian percubaan mudah dan bagaimana keputusan diukur.

Kebolehpercayaan
Kebolehpercayaan adalah komponen penting dalam ujian psikologi yang sah. Apakah kebolehpercayaan? Bagaimana kita mengukurnya? Ringkasnya, kebolehpercayaan merujuk kepada konsistensi ukuran. Ujian dianggap boleh dipercayai jika kita mendapat keputusan yang sama berulang kali. Ketahui lebih lanjut mengenai kebolehpercayaan dalam ujian psikologi.

Kesahan
Apabila menentukan kebaikan ujian psikologi, kesahihan adalah salah satu faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan. Apa sebenarnya kesahihannya? Salah satu kebimbangan utama apabila mencipta ujian psikologi ialah sama ada ia sebenarnya mengukur apa yang kita fikir ia mengukur. Sebagai contoh, ujian mungkin direka untuk mengukur sifat keperibadian yang stabil tetapi mengukur emosi sementara yang dihasilkan oleh keadaan keadaan atau persekitaran. Ujian yang sah memastikan bahawa hasilnya adalah pantulan yang tepat dari dimensi yang menjalani penilaian.

Terma Glosari
Semak beberapa istilah penting yang perlu anda ketahui dan memahami kaedah penyelidikan psikologi. Luangkan sedikit masa mengkaji terma dan definisi ini sebelum peperiksaan anda.

Sumber: verywellmind

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL