no comments

Kaedah Penyelidikan Kualitatif

Penyelidikan Kualitatif

Kaedah penyelidikan kualitatif dan kuantitatif sering dianggap sebagai mewakili dua pandangan dunia yang berbeza. Penyelidikan kualitatif biasanya dilihat dengan kecurigaan dan dianggap ringan kerana ia melibatkan sampel kecil yang mungkin tidak mewakili populasi yang lebih luas, ia dianggap tidak objektif, dan keputusan dinilai sebagai berat sebelah oleh pengalaman penyelidik atau pendapat. Penyelidikan kuantitatif pula boleh dikatakan sebagai pengalaman yang lebih mudah dalam penyebab generalisasi, gagal untuk mengakui bias penyelidik dan jangkaan dalam reka bentuk penyelidikan serta perlu meneka untuk memahami manusia melalui data agregat.

Bila hendak menggunakan penyelidikan kualitatif?

Dalam penyelidikan psikososial, kaedah penyelidikan ‘kuantitatif’ adalah sesuai apabila data ‘faktual’ diperlukan untuk menjawab soalan penyelidikan apabila (1) maklumat am atau kebarangkalian dicari dengan pendapat, sikap, pandangan, kepercayaan atau keutamaan; (2) pembolehubah boleh diasingkan dan ditakrifkan; (3) pembolehubah boleh dikaitkan untuk membentuk hipotesis sebelum pengumpulan data; dan (4) soalan atau masalah diketahui, jelas dan tidak samar. Kaedah kuantitatif boleh mendedahkan, contohnya, peratusan populasi, pengedaran mengikut umur, status perkahwinan, kawasan kediaman dan sebagainya, serta perubahan dari satu kaji selidik ke seterusnya (Kovacs et al, 2012).

Sebaliknya, kaedah ‘kualitatif’ digunakan untuk menjawab soalan mengenai pengalaman, makna dan perspektif, paling popular adalah dari sudut pandang peserta. Data-data ini biasanya tidak diterima untuk mengira atau mengukur. Teknik penyelidikan kualitatif termasuklah

  • Perbincangan kumpulan kecil:untuk menyiasat kepercayaan, sikap dan konsep tingkah laku normatif;
  • Wawancara separa berstruktur:untuk mencari pandangan mengenai topik yang difokuskan atau, dengan pemberi maklumat utama, untuk maklumat latar belakang atau perspektif institusi;
  • Wawancara mendalam:untuk memahami keadaan, pengalaman, atau peristiwa dari perspektif peribadi;
  • Analisis teks dan dokumen:seperti laporan kerajaan, artikel media, laman web atau buku harian, untuk mengetahui tentang pengetahuan yang diedarkan atau peribadi.

Adalah mungkin untuk menggabungkan kaedah kuantitatif dan kualitatif, namun penelitian yang baik adalah perlu untuk memastikan bahawa teori di sebalik setiap kaedah adalah bersesuaian dan kaedah tersebut digunakan untuk alasan yang sesuai. Kedua-dua kaedah ini boleh digunakan secara berurutan (pertama sekali kuantitatif kemudian kajian kualitatif atau sebaliknya), di mana pendekatan pertama digunakan untuk memudahkan rancangan kedua; mereka boleh digunakan selari dengan pendekatan yang berlainan untuk soalan yang sama; atau kaedah dominan boleh diperkayakan dengan komponen kecil kaedah alternatif (seperti wawancara kualitatif ‘tersarang’ dalam kaji selidik yang besar). Adalah penting untuk ambil perhatian bahawa teks bebas dalam kaji selidik mewakili data kualitatif tetapi tidak membentuk penyelidikan kualitatif.

Kaedah kualitatif dan kuantitatif boleh digunakan bersama-sama untuk:

  • Menyokong: mengharapkan hasil yang sama dari kedua-dua kaedah;
  • Membuat penjelasan: menggunakan data kualitatif untuk menerangkan atau mentafsirkan data kuantitatif, atau untuk menunjukkan bagaimana penemuan kuantitatif digunakan dalam kes-kes tertentu;
  • Complementarity: di mana kualitatif dan hasil kuantitatif berbeza tetapi menghasilkan pandangan pelengkap;
  • Percanggahan: di mana data kualitatif dan kuantitatif membawa kepada kesimpulan yang berbeza.

Setiap kaedah mempunyai kelebihan dan cabarannya (Brannen, 2005).

 

Sumber: academic.oup.com

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL