no comments

Kaedah Penyelidikan Biasa untuk Sains Sosial

Terdapat banyak kaedah penyelidikan yang boleh digunakan semasa meneliti subjek sains, anda harus membincangkan yang paling sesuai untuk penyelidikan anda dengan penyelia anda.

Kaedah penyelidikan berikut biasanya digunakan dalam sains sosial, yang melibatkan subjek manusia:

Temu bual

Salah satu kaedah yang paling fleksibel dan digunakan secara meluas untuk mendapatkan maklumat kualitatif mengenai pengalaman, pandangan dan perasaan orang ialah temu bual.

Satu temu bual boleh dianggap sebagai perbualan berpandu antara penyelidik (anda) dan seseorang yang anda ingin belajar sesuatu (sering disebut sebagai ‘informan’).

Tahap struktur dalam temu bual boleh berbeza-beza, tetapi kebanyakan pewawancara mengikuti format separa berstruktur . Ini bererti bahawa pewawancara akan membangunkan panduan kepada topik yang ingin dikemukakannya dalam perbualan, dan mungkin menulis beberapa soalan untuk bertanya.

Walau bagaimanapun, pewawancara bebas untuk mengikuti laluan perbualan yang berbeza yang muncul semasa wawancara, atau untuk memaklumkan pemberi maklumat untuk menjelaskan dan memperluaskan mata tertentu. Oleh itu, wawancara adalah alat yang sangat baik untuk mendapatkan maklumat terperinci di mana soalan penyelidikan terbuka-terbuka dari segi jawapan yang mungkin.

Temubual tidak begitu sesuai untuk mendapat maklumat daripada ramai orang. Temubual memakan masa yang lama, dan perhatian yang sangat perlu diberikan kepada pemilihan informan yang akan mempunyai pengetahuan atau pengalaman yang perlu untuk menjawab soalan penyelidikan.

Pemerhatian

Sekiranya seorang penyelidik ingin tahu apa yang orang lakukan dalam keadaan tertentu, cara yang paling mudah untuk mendapatkan maklumat ini kadang-kadang hanya untuk melihat mereka dalam keadaan tersebut.

Pemerhatian boleh menjadi sebahagian daripada penyelidikan kuantitatif atau kualitatif. Sebagai contoh, jika seorang penyelidik ingin menentukan sama ada pengenalan tanda lalu lintas membuat apa-apa perbezaan kepada bilangan kereta yang melambatkan pada lengkungan yang berbahaya, dia atau dia boleh duduk di dekat lengkung dan mengira jumlah kereta yang melakukan dan tidak perlahankan. Oleh kerana data akan menjadi nombor kereta, ini adalah contoh pemerhatian kuantitatif.

Seorang penyelidik yang ingin mengetahui bagaimana orang bertindak balas terhadap iklan billboard mungkin menghabiskan masa menonton dan menerangkan reaksi orang. Dalam kes ini, data akan menjadi deskriptif , dan oleh itu akan menjadi kualitatif.

Terdapat beberapa kebimbangan etika berpotensi yang boleh timbul dengan kajian pemerhatian. Adakah orang-orang yang dipelajari mengetahui bahawa mereka di bawah pemerhatian? Bolehkah mereka memberi persetujuan? Jika sesetengah orang tidak berpuas hati dengan diperhatikan, adakah mungkin untuk ‘membuang’ mereka dari kajian semasa masih menjalankan pemerhatian orang lain di sekeliling mereka?

Soal selidik

Sekiranya soalan penyelidikan yang anda perlukan memerlukan anda mengumpulkan maklumat yang telah diseragamkan (dan oleh itu dapat dibandingkan) dari beberapa orang, maka soal selidik mungkin merupakan kaedah terbaik untuk digunakan.

Soal selidik boleh digunakan untuk mengumpul kedua-dua data kuantitatif dan kualitatif, walaupun anda tidak akan dapat mendapatkan tahap terperinci dalam tindak balas kualitatif terhadap soal selidik yang anda boleh dalam temu bual.

Soal selidik memerlukan banyak penjagaan dalam reka bentuk dan penyampaian mereka, tetapi soal selidik yang maju dapat diagihkan kepada bilangan orang yang jauh lebih besar daripada yang mungkin dilakukan untuk wawancara.

Soal selidik amat sesuai untuk penyelidikan yang bertujuan untuk mengukur beberapa parameter bagi sekumpulan orang (misalnya, umur purata, peratusan bersetuju dengan cadangan, tahap kesedaran tentang sesuatu isu), atau membuat perbandingan antara kumpulan orang (misalnya, untuk menentukan sama ada ahli-ahli generasi yang berbeza memegang pandangan sama atau berbeza mengenai imigresen).

Analisis Dokumentari

Analisis dokumentari melibatkan mendapatkan data dari dokumen yang sedia ada tanpa mempersoalkan orang melalui temu bual, soal selidik atau perhatikan tingkah laku mereka. Analisis dokumentari adalah cara utama para ahli sejarah mendapatkan data mengenai subjek penyelidikan mereka, tetapi ia juga boleh menjadi alat yang berharga bagi saintis sosial kontemporari.

Dokumen adalah bahan ketara di mana fakta atau idea telah direkodkan. Biasanya, kita memikirkan perkara yang ditulis atau dihasilkan di atas kertas, seperti artikel akhbar, rekod polisi kerajaan, risalah dan minit mesyuarat. Item dalam media lain juga boleh menjadi subjek analisis dokumentari, termasuk filem, lagu, laman web dan gambar.

Dokumen boleh mendedahkan banyak tentang orang atau organisasi yang menghasilkannya dan konteks sosial di mana mereka muncul.

Sesetengah dokumen adalah sebahagian daripada domain awam dan boleh diakses secara bebas, sementara dokumen lain boleh diklasifikasikan, sulit atau tidak tersedia untuk akses awam. Sekiranya dokumen tersebut digunakan sebagai data untuk penyelidikan, penyelidik mesti membuat persetujuan dengan pemegang dokumen mengenai bagaimana kandungan boleh dan tidak boleh digunakan dan bagaimana kerahsiaan akan dipelihara.

 

Sumber: skillsyouneed

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL