no comments

Kaedah Menulis Penyelidikan

Kebanyakan orang pertama kali menemui penyelidikan sebagai sebahagian daripada kursus sekolah atau kolej.

Satu penyelidikan biasanya termasuk dalam mana-mana kursus ijazah lanjutan, dan juga boleh menjadi integral kepada ijazah sarjana muda. Penyelidikan asas, seperti menerbitkan soal selidik, boleh dilakukan dalam kelas sains sosial di sekolah.

Tetapi terdapat lebih banyak aplikasi untuk penyelidikan yang berkualiti.

Ini termasuk penyelidikan pasaran untuk mencari keutamaan pelanggan, atau untuk menentukan sama ada produk baru akan menjual, dan memberi fokus kepada kumpulan untuk membincangkan politik.

Memperkenalkan Kaedah Penyelidikan
Kaedah penyelidikan anda bergantung kepada soalan yang anda ingin jawab, dan falsafah yang menyokong pandangan anda tentang penyelidikan.

Tempat terbaik untuk bermula ialah halaman kami Pengenalan Kaedah Penyelidikan. Ini menetapkan prinsip asas reka bentuk penyelidikan, dan peranan penyelidik.

Laman kami tentang Penyelidikan Penyelidikan menerangkan cara mendekati penyelidikan, dan apa yang harus dipikirkan dalam merancang penyelidikan anda. Ia menetapkan beberapa pendekatan penyelidikan yang mungkin, termasuk reka bentuk eksperimen dan kuasi eksperimen, penyelidikan tinjauan, dan etnografi.

Akhirnya, anda perlu membuat keputusan mengenai sama ada penyelidikan anda adalah Kualitatif atau Kuantitatif, atau bercampur.

Reka Bentuk Penyelidikan Kualitatif
Penyelidikan kualitatif berkaitan dengan tingkah laku manusia, dan mengapa orang bertindak dengan cara yang mereka lakukan.

Kaedah umum yang digunakan untuk penyelidikan kualitatif termasuk Temubual dan Kumpulan Fokus dan Temubual Kumpulan. Kedua-dua kaedah ini membenarkan penyelidik untuk meneroka topik secara mendalam dengan satu atau dua orang pada satu masa, atau dalam kumpulan kecil. Anda juga boleh mengumpul Data Kualitatif daripada Interaksi, dalam penyelidikan yang mengakui bahawa penyelidik adalah bahagian utama dari situasi, bukannya pemerhati luar.

Reka Bentuk Penyelidikan Kuantitatif
Penyelidikan kuantitatif sentiasa mengumpul data berangka.

Jika anda tidak mengumpul nombor, maka penyelidikan anda adalah kualitatif, bukan kuantitatif. Penyelidikan kuantitatif biasanya digunakan untuk mendapatkan pandangan dari sejumlah besar orang.

Langkah pertama dalam penyelidikan kuantitatif ialah menentukan Sampling dan Reka Bentuk Sampel. Anda perlu mengumpulkan data. Kaedah yang sesuai termasuk tinjauan (dan halaman kami mengenai Survei dan Reka Bentuk Tinjauan menerangkan lebih lanjut mengenai subjek yang mengejutkan ini kompleks).

Sumber data lain termasuk Data Observasi dan Menengah.

Menganalisis Data Penyelidikan
Kaedah analisis pilihan anda bergantung pada pilihan kaedah penyelidikan anda.

Sebagai contoh, untuk penyelidikan kualitatif, anda mungkin memerlukan pendekatan seperti analisis kandungan, kerana anda akan menghasilkan sejumlah besar data, sering naratif dalam bentuk. Halaman kami dalam Menganalisis Data Kualitatif menerangkan lebih lanjut.

Data kuantitatif sering dianalisis dengan menggunakan kaedah statistik, yang mungkin sederhana dan lebih rumit, bergantung kepada soalan yang anda cuba jawab. Laman kami dalam Analisis Statistik Mudah menyarankan beberapa titik permulaan yang sesuai, dengan lebih banyak maklumat tersedia mengenai Mengenalpasti Corak dan Analisis Multivariate.

Bacaan Lanjut mengenai Penyelidikan
Kaedah penyelidikan boleh digunakan secara bersendirian untuk menyelesaikan masalah, atau meneroka soalan sebagai sebahagian daripada kerja. Mereka juga boleh menjadi bahagian penting dalam menulis tesis atau disertasi.

Untuk lebih lanjut mengenai ini, lihat bahagian kami mengenai Menulis Disertasi, dan khususnya Menulis Kaedah Anda.

Anda juga boleh mencari halaman kami mengenai Menulis Cadangan Penyelidikan yang berguna apabila membangun idea anda untuk penyelidikan anda. Tidak semua orang dikehendaki menulis cadangan penyelidikan untuk setiap penyelidikan. Walau bagaimanapun, proses penyediaan cadangan boleh membantu dalam memastikan idea anda adalah koheren, dan anda telah mempertimbangkan setiap aspek penyelidikan, walaupun tidak ada proses persetujuan rasmi.

Sumber: Skillyouneed

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL