no comments

Garis Panduan Menulis Cadangan Penyelidikan

Langkah 1: Buat pengenalan hebat. Bahagian yang direka untuk menarik perhatian pembaca anda adalah pengenalan kepada cadangan tesis tuanmu. Adalah idea yang baik untuk menulisnya yang terakhir, dengan itu ia lebih cenderung menjadi menarik dan anda akan terdengar seperti anda tahu apa yang perlu dilakukan. Cadangan ini mungkin kelihatan aneh pada mulanya; Walau bagaimanapun, ia benar-benar logik kerana sekali segala-galanya telah diteliti, ditulis dan diperiksa, anda akan mempunyai gambaran yang baik tentang apa produk akhir itu. Dengan gambaran ini, lebih baik untuk mengerjakan bahagian pengenalan kertas terakhir.
.
Langkah 2: Nyatakan masalah. Sebut soalan penyelidikan anda. Anda mungkin ingin menyatakannya semula dalam bentuk kalimat supaya pembaca memahaminya dengan lebih baik.
.
Langkah 3: Sediakan latar belakang. Terangkan bagaimana masalah muncul. Berikan beberapa maklumat latar belakang mengenai masalah yang akan anda pelajari untuk menegaskan keperluan untuk penyelesaian masalah.
.
Langkah 4: Nyatakan tujuannya. Anda semestinya harus menyebutkan tujuan disertasi anda dalam cadangan tesis.
.
Langkah 5: Kepentingan negara. Menyatakan kepentingan masalah akan menambah nilai kepada projek penyelidikan anda.
.
Langkah 6: Jelaskan kaedah. Pembaca anda harus sedar tentang kaedah yang akan digunakan oleh projek penyelidikan anda.
.
Langkah 7: Menyemak kesusasteraan. Cadangan penyelidikan tuan tidak dapat difikirkan tanpa mengkaji kesusasteraan yang berkaitan dengan topik penyelidikan. Analisis teliti sumber-sumber kesusasteraan harus dilakukan dan jelas dijelaskan dalam usul tersebut. Jangan lupa menyebutkan sebarang sudut pandangan alternatif mengenai topik itu; mereka mungkin berguna dalam meneliti soalan anda.
.
Langkah 8: Merumuskan hipotesis yang jelas. Bahagian hipotesis menetapkan matlamat untuk tesis. Sekiranya jelas dan difahami, keseluruhan projek penyelidikan akan menjadi jelas dan mudah dilaksanakan.
.
Langkah 9: Tentukan istilah anda. Cadangan anda akan dibaca oleh orang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami disertasi anda dan syarat yang digunakannya. Anda perlu memberikan takrif untuk setiap istilah yang anda gunakan dalam tesis tuan anda.
.
Langkah 10: Beritahu pembaca anda mengenai andaian penyelidikan. Cadangan penyelidikan untuk tesis tuan anda harus mengandungi asumsi-asumsi dasar yang anda buat ketika mengerjakan esai.
.
Langkah 11: Tentukan skop dan batasan. Sebarang penyelidikan mempunyai skop dan batasannya; anda tidak boleh menutup segala-galanya dengan hanya satu projek penyelidikan. Jelas, nyatakan batasan dan skop kajian anda dan kemungkinan garis besar untuk penyelidikan berikutnya.
.
Langkah 12: Jelaskan prosedur. Pembaca anda harus mengetahui prosedur yang akan anda ikuti dalam proses penulisan. Anda perlu menjelaskan apa dan bagaimana akan dilakukan dalam rangka penyelidikan anda.

Langkah-langkah mudah ini akan membolehkan anda membuat cadangan penyelidikan yang kemungkinan besar mendapat kelulusan sama ada oleh penasihat anda atau lembaga penasihat. Setelah cadangan penyelidikan selesai dan diluluskan, kita dapat meneruskan kajian struktur tesis asas.
.
Sumber: PrivateWriting

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL