no comments

Garis Panduan Kajian Sastera

Pertimbangan Am

 • Sebuah tinjauan yang baik harus meringkaskan keadaan pengetahuan tentang topik yang jelas dalam psikologi lelaki dan maskulinitas dengan cara ringkas dan jelas. Ini bermakna kajian semula itu ditulis dengan kejelasan yang luar biasa, perpaduan, kesimpulan, dan komprehensif.
 • Sebuah kajian yang baik harus menerangkan secara terperinci proses atau kaedah yang sistematik yang digunakan untuk melakukan kajian literatur. Ada cara untuk melakukan “ulasan naratif” seperti ada cara melakukan eksperimen atau analisis meta.
  .
  Elemen Penting untuk Semakan
 • Fokus pada topik yang penting, relevan, dan ditakrifkan dalam psikologi lelaki dan maskulinitas, dan membuat kes yang kuat mengapa kajian semula kesusasteraan topik ini penting.
 • Masukkan kajian kritis dan inklusif teori sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang berkaitan. “Kritikal” bermaksud kajian semula kesusasteraan mendedahkan masalah, percanggahan, kontroversi, kekuatan, langkah seterusnya, dan potensi dalam teori. “Inklusif” bermaksud terdapat penilaian aktif semua teori yang berkaitan dengan topik ini
 • Masukkan semakan kritikal dan inklusif penyelidikan empirikal sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang berkaitan
 • Titik menganalisis perbezaan antara tafsiran penulis tentang data mereka dan bukti empirikal sebenar yang dibentangkan. Tinjauan yang baik secara kritis menganalisis sejauh mana penulis-penulis sebelum ini telah melaporkan hasilnya dan sama ada mereka menahan diri daripada menegaskan kesimpulan yang tidak disokong oleh data
 • Pelajari pelbagai kepelbagaian metodologi yang dilaporkan dalam kajian literatur dan implikasi kepelbagaian ini untuk pengetahuan baru atau penyelidikan masa depan
 • Membuat soalan provokatif dan inovatif mengenai topik yang tidak dibincangkan sebelum dalam kesusasteraan
 • Masukkan semakan supaya pengetahuan teori dan penyelidikan empirikal ketara dalam psikologi lelaki dan maskulinitas, dan terdapat sumbangan keseluruhan kepada teori, penyelidikan, dan praktik klinikal bidang
 • Masukkan banyak “mesej pulang” (Sternberg, 1991) yang menghasilkan teori-teori baru dan penyelidikan empirikal

Seksyen yang Boleh Dimasukkan dalam Semakan

 • Menyediakan akaun sejarah atau latar belakang perkembangan teori atau program penyelidikan yang ditinjau
 • Masukkan hujah-hujah yang persuasif dan sudut pandang yang diartikan pada topik dari perspektif teoritis dan empirikal
 • Penghayap konseptual novel atau teori berdasarkan kajian teori-teori sebelumnya dan penyelidikan empirikal
 • Menjadikan paradigma penyelidikan baru atau hipotesis yang dapat diuji yang memajukan penyelidikan masa depan
 • Menjelaskan paradigma terapeutik baru atau hipotesis yang boleh diuji yang mengamalkan amalan klinikal / pengaturcaraan psychoeducational dengan lelaki
 • Adalah jurang yang kerap antara teori pelaporan / penyelidikan dan tafsir makna teori dan penyelidikan
  .
  Tidak dijangka bahawa ulasan akan dapat memenuhi semua kriteria yang disenaraikan di atas tetapi penulis harus memenuhi banyak daripada mereka.

Sumber: American Psychological Association

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL