no comments

Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Fungsi dan Tujuan Komunikasi

Komunikasi tidak hanya dimaksudkan sebagai pertukaran maklumat, tetapi lebih dari sebagai kegiatan individu dan kelompok dalam orgnisasi. Oleh itu fungsi komunikasi adalah sangat luas antara lain:
a. Informasi. Penyebaran berita, data, fakta dan mesej.
b. Sosialisasi. Mensosialisasikan ilmu pengetahuan yang memungkinkan orang bersikap dan bertindak sebagai anggota masyarakat yang sedar akan fungsi sosialnya sehingga ia dapat aktif didalam organisasi.
c. Motivasi. Memberi dorongan kepada individu dan kelompok untuk menentukan pilihannya atau keinginannya yang akan dicapai dalam organisasi.
d. Pendidikan. Pembentukan watak, keterampilan dan kemahiran yang
diperlukan pada semua bidang kehidupan melalui proses pendidikan.
e. Memajukan kebudayaan. Penyebaran hasil budaya dan seni dengan maksud melestarikan warisan nenek moyang suatu bangsa.
f. Hiburan. Menyebarluaskan simbol, suara dan image dalam kesenian untuk ketenangan dan kesenangan individu dan kelompok dalam sesebuah organisasi.

Antara fungsi komunikasi yang lain ialah menurut Abdullah Hashim ialah
 Pengrekrutan guru dan kakitangan
 Latihan untuk guru-guru
 Hubungan kerja dalam organisasi
 Pembuatan Keputusan dalam organisasi
 Penilaian prestasi
 Keselamatan guru dan kakitangan sekolah
 Disiplin kerja guru
 Sosialisasi didalam organisasi
 Penyelesaian masalah dalam organisasi.

 

sumber : pelitaminyak.blogspot

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL