no comments

FORMAT TESIS YANG PERLU ANDA TAHU

Tesis adalah laporan eksperimen, reka bentuk, atau teori yang panjang, dengan struktur masalah-kaedah-hasil perbincangan. Corak hypothetico-deduktif yang berulang untuk membangunkan tesis untuk menyelesaikan masalah dan kemudian membina metodologi dan ujian untuk hasil adalah perkara biasa dalam penulisan penyelidikan. Apabila anda mula menulis draf pertama tesis anda, cuba salurkan bahan yang berguna untuk pernyataan masalah, metodologi, dan bibliografi dari cadangan tesis anda. Menggunakan notebook anda untuk maklumat terperinci tentang prosedur anda.

 • Perkara Depan

Perkara Depan ialah bingkai karya tesis. Ia termasuk unsur-unsur ini:

 • Tajuk muka surat – Jabatan anda akan mempunyai borang halaman judul standard yang anda perlu ikuti. Tajuk itu harus informatif, mengandungi kata kunci, dan mendedahkan topik tesis. Termasuk tajuk, pengarang, penyelia tesis, tempat, dan tarikh.
 • Abstrak –  Nyatakan dengan ringkas : (1)masalah penyelidikan, (2)metodologi, (3)keputusan utama, dan (5) kesimpulan. Secara umum, abstrak adalah antara 100 dan 150 perkataan – kira-kira 5-10 ayat.
 • Isi kandungan – Senaraikan tajuk utama dan sub tajuk tesis anda dengan nombor halaman mereka. Nombor bahagian hadapan dalam angka angka kecil huruf. Pastikan anda menyenaraikan pengakuan, lampiran dan bibliografi.
 • Senarai Rajah – Termasuk nombor angka, tajuk angka, dan nombor halaman.
 • Senarai jadual – Termasuk nombor jadual, tajuk jadual, dan nombor halaman.
 • Tatanama (pilihan). Senaraikan istilah, simbol, akronim dan maknanya yang tidak dikenali.
 • Badan

Dalam badan tesis, anda memberikan pengenalan, naratif, dan analisis kerja anda. Tubuh termasuk unsur-unsur ini:

 • Pengenalan – (1)tujuan penyiasatan, (2)masalah yang sedang diselidiki, (3)latar belakang (konteks dan kepentingan) masalah (mengutip kerja sebelumnya oleh orang lain), (4)tesis dan pendekatan umum anda, (5)kriteria untuk kejayaan kajian anda.
 • Teori – Membangunkan asas teoretis untuk reka bentuk atau kerja percubaan anda, termasuk sebarang persamaan pentadbiran. Pengiraan terperinci pergi ke lampiran.
 • Bahan, radas, dan prosedur. – Senaraikan dan terangkan bahan dan radas utama. Kemudian terangkan prosedur dengan terperinci yang cukup bahawa orang lain boleh menduplikasinya. Untuk kajian reka bentuk, bahagian ini termasuk reka bentuk komponen, fabrikasi, pemasangan, dan prosedur ujian. Gunakan ilustrasi.
 • Keputusan – Hadirkan hasilnya, biasanya dengan jadual dan graf yang disertakan. Mencirikan corak dan kualiti hasil dan menganggarkan ketepatan dan ketepatan mereka. Data terperinci pergi ke lampiran. Gunakan grafik analisis.
 • Perbincangan. Bincangkan makna hasilnya, dengan jelas menyatakan apa maksudnya. Bandingkan hasil dengan jangkaan teori dan rekod untuk sesuatu yang tidak dijangka.
 • Kesimpulan – Semak hasil yang berkaitan dengan penyataan masalah asal. Menilai kejayaan kajian berdasarkan kriteria kejayaan yang anda berikan dalam pengantar.
 • Cadangan – Jika berkenaan, cadangkan arahan untuk kerja masa hadapan. 
 •  Perkara Akhir

Matlamat akhir adalah terutamanya bahan referensi yang terlalu terperinci agar sesuai dengan kisah utama kerja yang dilakukan. Ia termasuk unsur-unsur ini:

 • Penghargaan –  Mengakui bantuan daripada penasihat, penaja, agensi pembiayaan, rakan sekerja, juruteknik, dan sebagainya.
 • Lampiran – Berikan perhitungan terperinci, prosedur, data dalam lampiran berasingan. Berikan setiap lampiran satu tajuk, satu huruf (Lampiran A, B, C), dan perenggan pengenalan.
 • Bibliografi – Senaraikan mengikut abjad apa-apa kerja yang dirujuk dalam kajian anda. Ikuti format bibliografi dan nota kaki di jabatan anda atau terbitan berkala yang diterbitkan oleh masyarakat profesional dalam bidang anda.

 

Sumber : The Mayfield Handbook of Technical & Scientific Writing

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL