no comments

Enam tips untuk kajian literatur (sistematik) anda

Di sini, kami menggariskan enam cadangan yang kami fikir adalah penting untuk setiap kajian literatur:

1. Memotivasikan topik dan nyatakan soalan penyelidikan Abstrak dan pengenalan adalah elemen penting dalam setiap artikel penyelidikan. Biasanya, pembaca memutuskan selepas melihat abstrak dan / atau pengenalan sama ada dia akan membaca keseluruhan artikel atau tidak. Di samping itu, kajian literatur memerlukan motivasi yang ringkas dan ringkas. Adalah penting untuk bukan sahaja memotivasi mengapa topik menuntut penyiasatan tetapi juga mengapa penulis memilih untuk mendekati topik tersebut dalam bentuk kajian literatur (sistematik). Mungkin elemen yang paling penting dalam pengenalan adalah soalan penyelidikan yang membimbing selebihnya kajian literatur. Oleh itu, kami menggalakkan penulis untuk membina dengan teliti dan jelaskan soalan penyelidikan mereka di bahagian pengenalan.

2. Mengenalpasti kesusasteraan yang relevan dengan cara yang sistematik. Ciri yang membezakan kajian literatur sistematik adalah bahawa proses kajian harus telus dan dapat direproduksi. Penulis perlu jelas menggariskan strategi pencarian mereka untuk mengenal pasti kesusasteraan yang relevan dengan cara yang sistematik untuk menegakkan ketelusan yang mungkin. Ini melibatkan penerangan tentang pangkalan data di mana carian literatur dijalankan, takrif istilah carian dan kata kunci yang digunakan untuk mengenal pasti kesusasteraan, dan deskripsi yang teliti terhadap praktikal (contohnya, bahasa, ketersediaan) dan metodologi (contohnya, jangka masa, artikel jenis) pemeriksaan dan kriteria pengecualian yang digunakan. Perhatikan bahawa pemakaian kriteria pemeriksaan (contoh., Hanya memberi tumpuan kepada jurnal yang sangat peringkat) haruslah wajar, kerana kriteria penyaringan dapat mempunyai implikasi yang sangat penting untuk hasil dan kebolehlaksanaan mereka.

3. Memilih keseimbangan yang betul di antara keluasan dan kedalaman Apabila menjalankan kajian sastera secara sistematik, penulis sering menghadapi dilema memilih antara keluasan dan kedalaman ketika mengenal pasti dan menerangkan kajian terdahulu. Secara umumnya, tinjauan kesusasteraan yang sistematik yang baik dicirikan oleh keseimbangan yang tepat di antara keluasan dan kedalaman dengan memasukkan semua kajian yang relevan tetapi hanya menerangkan kajian-kajian penting dengan lebih terperinci dalam cara terstruktur. Dilema ini sering sukar untuk diselesaikan, kerana kajian kesusasteraan sepatutnya menjadi koheren dan meliputi bidang penyelidikan secara keseluruhan, tetapi ia tidak seharusnya menjadi ringkasan, terlalu jelas deskriptif semua kajian yang telah dikenal pasti penulis. Untuk menyelesaikan dilema ini sedikit sebanyak, penulis harus menggunakan jadual dan angka untuk menyampaikan konsep dan maklumat yang paling penting dengan cara yang cekap. Sebagai contoh, angka boleh digunakan untuk menggambarkan perkembangan bilangan kajian dari masa ke masa dan juga dapat menggambarkan topik yang telah menarik penyelidikan yang paling. Sudah tentu, jadual dan angka harus digunakan dalam fikiran yang wajar dan tidak seharusnya memberikan tumpuan utama kajian literatur. Keluasan dan kedalaman kajian literatur juga bergantung pada kematangan bidang penyelidikan. Kajian literatur mengenai topik yang matang memerlukan penulis menganalisa dan mensintesis kesusasteraan besar, dibandingkan dengan tinjauan pada bidang yang lebih baru di mana hanya sedikit kajian. Penulis editorial ini pernah dicabar untuk meringkaskan sastera mengenai persilangan keusahawanan dan inovasi. Pada mulanya, ini seolah-olah menjadi tugas yang mustahil. Walau bagaimanapun, selepas membangunkan satu soalan penyelidikan yang lebih ringkas (lihat cadangan 1), membangunkan kriteria kemasukan dan pengecualian yang jelas (lihat cadangan 2), memberi tumpuan kepada keluasan bukannya kedalaman (lihat cadangan 3) dan mengenai konsep dan bukan kajian (lihat cadangan 4) , tugas itu boleh dilakukan. Seluruh proses mengambil banyak lelaran dan sangat intensif, tetapi kami berjaya menyampaikan kajian literatur di persimpangan inovasi dan keusahawanan.

4. Fokus pada konsep, bukan kajian Penulis perlu membuat keputusan bagaimana untuk meringkaskan dan mengkategorikan sastera yang dikenalpasti. Walaupun ada kemungkinan untuk meringkaskan kesusasteraan dalam susunan kronologi atau bahkan abjad, kami percaya bahawa ulasan kesusasteraan mestilah konsep-sentris. Ini melibatkan pengenalpastian dan penilaian berhati-hati terhadap konsep asas yang digunakan dalam kajian semula, yang kemudiannya membimbing analisis yang dijalankan. Memberi tumpuan kepada konsep dan bukan kajian membantu penulis untuk mengenal pasti perdebatan penyelidikan yang mereka bertujuan menyumbang dan membantu untuk memastikan struktur yang lebih baik di seluruh manuskrip. Oleh itu, semakan sastera yang sistematik perlu berdasarkan penalaran logik dan konseptual yang kukuh. Ini boleh (tetapi tidak perlu) membawa kepada rangka kerja konseptual yang baru dengan cadangan. Dalam pengertian ini, menulis kajian literatur sistematik sangat menyerupai penulisan kertas teori konseptual.

5. Mendapatkan kesimpulan yang bermakna Sekitar dihubungkan dengan titik sebelumnya, kami ingin menegaskan bahawa semakan sastera yang sistematik mestilah melebihi ringkasan deskriptif semata-mata. Walaupun penting untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang topik dan kajian yang disertakan, adalah penting untuk pergi satu langkah lebih jauh dan untuk mensintesis dan mentafsirkan pengetahuan ini. Kajian kesusasteraan harus menghasilkan kesimpulan yang bermakna dan perlu menjawab pertanyaan: Apa yang kita pelajari dari ringkasan ini? Ini termasuk menilai dengan teliti dan menimbulkan implikasi, menunjukkan jurang dalam kesusasteraan, dan menggariskan saluran untuk penyelidikan masa depan.

6. Mengikuti struktur artikel yang koheren Struktur koheren adalah unsur penting dalam mana-mana artikel penyelidikan. Struktur kajian literatur sistematik menyerupai struktur artikel empirik. Pengenalan mendorong topik dan menggambarkan sumbangan tinjauan literatur. Bahagian seterusnya menerangkan proses semakan sistematik dan konsep utama yang digunakan. Selepas itu, bahagian penting ialah sintesis dan tafsiran penemuan kajian literatur. Bahagian ini boleh tetapi tidak memerlukan petunjuk derivasi atau model konseptual (lihat cadangan 4 di atas). Bahagian akhir tinjauan literatur memberikan kesimpulan dan diskusi dengan sempadan kajian dan bidang penyelidikan masa depan. Perintah bahagian tidak statik dan boleh berubah bergantung pada topik kajian. Sebagai contoh, seseorang juga boleh membuat cadangan untuk penyelidikan masa depan terus ke dalam badan artikel di mana penemuan utama dari kajian literatur diterangkan dan / atau dibincangkan. Walau bagaimanapun, struktur yang koheren adalah keperluan mutlak untuk semakan sastera yang sistematik.

Di samping memasukkan enam cadangan ini, kami menggalakkan penulis yang berminat mengemukakan semakan sastera yang sistematik kepada MRQ untuk membaca dengan teliti rujukan yang disediakan dalam artikel ini.

Sumber: Springer

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL