no comments

Dapatkan lebih banyak wawasan dari hasil PLS-SEM anda: Analisis peta prestasi penting

Tujuan
Tujuan ini adalah untuk memperkenalkan analisis peta prestasi penting (IPMA) dan menerangkan cara menggunakannya dalam konteks persamaan struktur sekurang-kurangnya kuadrat (PLS-SEM). Satu kajian kes, melukiskan modul IPMA yang dilaksanakan dalam perisian SmartPLS 3, menggambarkan penjanaan hasil dan tafsiran.

Reka bentuk / metodologi / pendekatan
Aplikasi tersebut terlebih dahulu menangani prinsip-prinsip IPMA dan memperkenalkan prosedur sistematik untuk penggunaannya, diikuti dengan perbincangan terperinci mengenai setiap langkah. Akhir sekali, kajian kes mengenai penggunaan teknologi menunjukkan bagaimana untuk menggunakan IPMA dalam kajian PLS-SEM empirikal.

Penemuan
IPMA memberi para penyelidik peluang untuk memperkaya analisis PLS-SEM mereka dan, dengan demikian, memperoleh hasil dan penemuan tambahan. Lebih khusus lagi, bukan hanya menganalisa pekali jalan (iaitu dimensi penting), IPMA juga menganggap nilai purata pemboleh ubah terpendam dan petunjuk mereka (iaitu dimensi prestasi).

Implikasi penyelidikan
IPMA terikat kepada keperluan tertentu, yang berkaitan dengan skala pengukuran, pengekodan pembolehubah, dan anggaran penanda aras. Selain itu, IPMA menganggap hubungan linear. Penyelidikan ini tidak menangani pengiraan dan interpretasi kebergantungan bukan linear.

IPMA amat berguna untuk menghasilkan penemuan dan kesimpulan tambahan dengan menggabungkan analisis kepentingan dan dimensi prestasi dalam aplikasi PLS-SEM praktikal. Dengan itu, IPMA membolehkan untuk mengutamakan pembinaan untuk memperbaiki pembinaan sasaran tertentu. Memperluas analisis ke tahap penunjuk memudahkan pengenalpastian bidang yang paling penting dalam tindakan tertentu. Keputusan ini, misalnya, sangat penting dalam kajian praktikal yang mengenal pasti kesan yang berbeza yang mempunyai dimensi pembinaan tertentu pada fenomena seperti penerimaan teknologi, reputasi korporat, atau kepuasan pelanggan. Ini adalah yang pertama untuk menawarkan penyelidik tutorial dan contoh anotasi IPMA. Berdasarkan kajian terkini teknik dan penjelasan terperinci tentang kaedah ini, kertas ini memperkenalkan prosedur sistematik untuk menjalankan IPMA. Kajian kes menggambarkan analisis menggunakan perisian SmartPLS 3.

 

Sumber: emeraldinsight

Dari: Team MPWS

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL