no comments

CORAK DALAM KAJIAN LITERATUR DISERTASI

Satu lagi terperinci yang penting dalam kajian literatur disertasi yang baik ialah anda perlu tahu bagaimana untuk menyusun dan menyusun sumber-sumber ini, dan bagaimana untuk mempersembahkan konsep, hubungan atau pola utama yang dipilih. Struktur semakan kesusasteraan mungkin berbeza-beza bergantung kepada institusi pendidikan, keperluan pengajar, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, di bawah ini anda akan dapati idea umum bagaimana anda boleh menyusun perjalanan  kajian literatur :

Corak Kronologi – anda menyusun kesusasteraan dari penemuan dan penemuan terawal kepada yang terkini; kumpulan sumber seperti itu boleh ditambah dengan menyatakan apa yang ditemui dalam satu tahun, dekad, dan sebagainya.

Corak Geografi – anda menstruktur literatur bergantung kepada kawasan tertentu, iaitu bandar, negara, rantau geografi tertentu, atau mengikut faktor geografi yang lain.

Corak Kemajuan – anda menyusun sastera bergantung kepada kemajuan yang diperkenalkan oleh setiap pengarang atau penulis; anda menunjukkan hubungan / corak dan kesusasteraan kumpulan yang berkaitan dengan masalah, menurut kemajuan dari yang paling awal hingga yang terkini;

Corak Soalan dan Jawapan anda menstrukturkan kesusasteraan dengan meletakkan soalan penting yang berkaitan dengan tesis disertasi anda dan memberikan jawapan kepada soalan tersebut dengan menyatakan sekumpulan sumber masing-masing, dan sebagainya dan sebagainya. Walau bagaimanapun, sebelum berbuat demikian, anda harus menyemak dengan instruktor anda sama ada klasifikasi itu sesuai untuk kertas anda. Kami tidak mahu anda merosakkan kerja anda dengan melakukan sesuatu yang tidak sesuai.

 

SUMBER : https://academiccoachingandwriting.org/dissertation-doctor/resources/writing-a-literature-review

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL