no comments

Contoh cadangan penyelidikan

Berikut adalah pecahan bahagian paling penting dalam cadangan penyelidikan anda, bersama dengan contoh cadangan penyelidikan yang menunjukkan cara terbaik untuk menulis satu:

OBJEKTIF: Ini adalah pelan ringkas projek penyelidikan anda. Berikan secara langsung apabila menyatakan matlamat anda: “Kajian ini menganalisis …”

Kajian ini menganalisis kesan tanggapan bukan lisan guru terhadap hasil pelajar. Khususnya, ia menyiasat hubungan antara postur guru, gerak isyarat, ekspresi muka, hubungan mata, dan humor dan membandingkannya dengan persepsi pelajar terhadap profesionalisme beliau. Pertama, projek ini akan memperlihatkan bahawa para pelajar mempertimbangkan tanggapan bukan lisan guru sebagai cara komunikasi penting dalam suasana bilik darjah. Seterusnya, kajian ini akan meneroka sikap guru untuk komunikasi tanpa lisan. Akhirnya, kajian itu akan menawarkan penyelesaian yang mungkin dapat membantu guru menggunakan isyarat bukan lisan dengan lebih berkesan.

HYPOTHESIS: Nyatakan apa yang akan anda buktikan dan simpan dengan mudah: “Hipotesis kajian ini …”

Hipotesis kajian ini adalah terdapat hubungan langsung antara isyarat positif bukan lisan guru, seperti postur, gerak isyarat, ekspresi muka, hubungan mata, dan humor serta motivasi pelajar mereka.

LATAR BELAKANG: Bincangkan apakah masalah ini telah ditangani oleh para penyelidik masa lalu dan apakah ada kontroversi atau jurang dalam kesusasteraan.

Subapriya (2009) dan Negi (2009) menyatakan bahawa komunikasi non-lisan seorang guru boleh menjadi alternatif yang baik untuk disiplin bentuk yang lebih tradisional. Sebaliknya, Andrade dan Williams (2009) menyatakan bahawa kesan tanggapan bukan lisan guru mengenai prestasi pelajar mereka tidak masuk akal. Jurang dalam kesusasteraan wujud dari segi mengenal pasti pandangan pelajar tentang isyarat bukan lisan guru. Kajian ini akan cuba untuk mengisi jurang ini.

PENTING: nyatakan mengapa kajian anda adalah berharga dalam persekitaran pendidikan hari ini.

Kaedah pengajaran yang digunakan hari ini berbeza dari kaedah yang lebih tradisional di mana pelajar hanya “pendengar pasif.” Pada hari ini, pelajar dikehendaki menjadi peserta aktif di kelas. Atas sebab ini, hubungan rapat antara guru dan pelajar mereka dan suasana psikologi di dalam kelas kedua-duanya memainkan peranan penting dalam pendidikan moden.

RANGKA KERJA TEORI: Bincangkan definisi dan / atau kategori yang anda rancang untuk digunakan dalam penyelidikan anda.

Kajian ini akan menggunakan klasifikasi nota dan tanggapan bukan lisan yang dicipta oleh Subapriya (2009).

METODOLOGI: Bincangkan kaedah penyelidikan yang akan anda gunakan dan gariskan siapa yang akan menjadi peserta dalam kajian anda.

Inilah tujuan kajian ini menggunakan kaedah penyelidikan kualitatif. Soal selidik akan diserahkan kepada 50 pelajar dan 20 guru Sekolah Tinggi Seattle. Pensampelan kemudahan akan menjadi kaedah di mana peserta akan dipilih kerana ia adalah kaedah yang paling kos efektif untuk jenis penyelidikan ini.

HASIL YANG DIBENARKAN: Bincangkan hasil yang anda harapkan dari siasatan anda.

Kajian ini akan menilai kepentingan isyarat bukan lisan sebagai penyusun strategi pengajaran. Hasil utama yang diharapkan adalah satu set penyelesaian yang berguna yang akan membantu guru-guru dalam membuat penggunaan terbaik dari unsur-unsur non-verbal asa komponen strategi pengajaran mereka.

RUJUKAN: Menyediakan senarai literatur yang anda gunakan untuk menulis cadangan anda. Perhatikan bahawa ini adalah contoh penyelidikan contoh gaya APA yang digunakan untuk mengutip sumber, tetapi anda harus mengikuti gaya rujukan yang disarankan oleh penyelia anda.

Senarai rujukan:

Andrade, M., & Williams, K. (2009). Kebimbangan pembelajaran bahasa asing dalam EFL Jepun

kelas universiti: Reaksi fizikal, emosi, ekspresif dan lisan. Sophia

Jurnal Fakulti Junior, 29, 1 – 24.

Negi, J. (2009). Peranan komunikasi bukan lisan guru dalam kelas ELT.

Jurnal NELTA, 14 (1), 101 – 110.

Subapriya, K. (2009). Kepentingan isyarat bukan lisan. Jurnal Universiti Icfai

Kemahiran Insaniah, 3 (2), 37 – 42.

Contohnya, apakah kertas cadangan penyelidikan yang baik ini? Berikut adalah lima sebab:

  • Ia termasuk hanya maklumat khusus dan relevan.
  • Ia membincangkan hanya aspek yang paling kritikal dalam siasatan yang dicadangkan.
  • Ia memberikan hujah-hujah untuk penggunaan kaedah tertentu.
  • Ia berstruktur dengan baik.
  • Ia menggunakan bahasa yang mudah dan langsung.

SUMBER: Custom Writing Service

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL