no comments

CIRI ALGORITMA PLS-SEM, DATA, MODEL DAN KELEBIHAN SMARTPLS

CIRI ALGORITMA PLS-SEM

 • Memaksimakan penerangan terhadap nilai R2
 • Memproses data dengan cepat walaupun model kompleks
 • Penganggaran secara linear semua indicator
 • Diguna untuk tujuan peramalan (predictive)
 • Hasil boleh diguna untuk analisis selanjutnya
 • Tidak terkesan walaupun data tidak cukup
 • Tidak memerlukan penilaian ketepatan padanan model (Goodness-of-fit)
 • Penilaian kesahan dan kebolehpercayaan model reflektif berasaskan pelbagai kriteria

Penilaian Model Struktural berdasrkan kolinearti antara konstruk, Pekali Laluan yang signifikasi, Pekali Penentuan (R2), saiz kesan (f2), Kerelevanan prediktif (Q2 dan q2 effect size)

CIRI DATA

 • Teknik Analisis Generasi Kedua-amat sesuai untuk Analisis Penerokaan (Exploratory Analysis)
 • Diguna untuk membangunkan teori dalam Kajian Penerokaan
 • Dapat menerangkan varians pada pemboleh ubah bersandar semasa menganalisis model kajian
 • Tiada masalah data identifikasi walaupun menggunakan sample bersaiz kecil
 • ‘Statistical Power’ boleh dicapai dengan mudah menggunakan saiz sampel kecil
 • Saiz sampel besar meningkatkan ketepatan model penganggaran
 • Tiada andaian Data Normal di perlukan kerana PLS-SEM adalah kaedah non-parametrik
 • Integriti data tidak tergugat selagi mana missing value dalam tahap diterima
 • Boleh mengendalikan data interval, ratio, ordinal, nominal (ada limitasi)

CIRI MODEL

 • Boleh kendali konstruk dengan satu item atau banyak item dalam satu model
 • Mudah gabungkan konstruk reflektif dan formatif bersama dalam satu model
 •  Boleh kendali model kompleks yang mempunyai banyak model struktural.
 •  Semakin banyak item dalam konstruk, dapat mengurangkan bias.
 • Mengendalikan model rekursif sahaja (causal loop tidak dibenarkan)

KELEBIHAN SMARTPLS

 • Mudah dikendalikan dan dianalisis.
 •  Memperkenalkan Smart PLS sebagai salah satu aplikasi yang boleh digunakan untuk menjana hasil penyelidikan
 • Menghasilkan model yang kemas dan menarik
 •  Mempunyai literature dan jaringan kumpulan sokongan seluruh dunia.

 

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL