no comments

Cara Mudah Membuat Jurnal Ilmiah yang Benar dan Baik

Prosedur untuk menulis jurnal penyelidikan sering mengelirukan guru / pensyarah, walaupun dalam era pendidikan baru kita kini menuntut bahawa jurnal menjadi keperluan utama dalam pelbagai detik seperti promosi, penilaian prestasi, dan lain-lain.

Setiap jurnal yang diterbitkan tidak boleh dipisahkan dari beberapa peraturan atau peraturan yang berlainan, bergantung kepada bahagian yang dikehendaki oleh penerbit. Kali ini penulis ingin mencuba untuk berkongsi sedikit pengetahuan tentang cara dan prosedur dalam menulis jurnal. Sebelum kita membincangkan lebih lanjut tentang membuat jurnal, kita lebih mengenali terlebih dahulu.

Apakah jurnal?

Memahami jurnal adalah penerbitan berkala dalam bentuk artikel yang diterbitkan secara berkala, dalam hal ini jurnal biasanya diterbitkan pada selang waktu tertentu seperti setiap 4 bulan atau setiap 1 tahun. Jurnal mempunyai beberapa jenis termasuk Jurnal Profesional atau Perdagangan, Jurnal Popular, dan Jurnal Ilmiah. (wikipedia)

Secara umum, jurnal mempunyai pelbagai bahan tetapi sangat padat, hanya terdiri daripada 6 hingga 8 halaman, tetapi dalam setiap kalimat nilai sains. Tujuan membuat jurnal adalah untuk membangunkan penyelidikan yang telah ditulis dan menjadi rujukan kepada penyelidik lain yang menjalankan aktiviti penyelidikan serupa.

Jurnal secara umum mengandungi sebilangan rujukan yang merupakan rujukan untuk menulis setiap artikel. Jenis artikel yang ditulis tidak terhad kepada laporan penyelidikan, tetapi juga dapat mengambil bentuk tinjauan literatur.

Komposisi Jurnal yang betul

1. Tajuk
2. Abstrak
3. Pengenalan
4. Bahan dan Kaedah
5. Keputusan
6. Perbincangan
7. Kesimpulan
8. Bibliografi

Penjelasan bahagian Jurnal, seperti berikut:

1. Tajuk

Setiap jurnal saintifik mesti mempunyai tajuk yang jelas. Dengan membaca tajuk, lebih mudah bagi para pembaca mengetahui teras jurnal tanpa perlu membaca keseluruhan jurnal. Tajuk tidak boleh mempunyai banyak makna. Judul ini ditulis di tengah-tengah halaman, huruf besar dan berani.

2. Nama

Nama Pengarang, Nama Penyelia I, Nama Penyelia II, tanpa ijazah akademik disyorkan disertakan dengan nama institusi (gabungan: nama program pengajian, fakulti, dan universiti), dan disyorkan untuk memasukkan alamat dan e-mel.

3. Abstrak

Abstrak berbeza dari ringkasan. Bahagian abstrak dalam jurnal sains berfungsi untuk mengecam kandungan jurnal secara ringkas. Abstrak di sini bertujuan untuk menjelaskan tanpa merujuk kepada jurnal. Bahagian abstrak mesti membentangkan sekitar 250 perkataan yang merangkumi objektif, kaedah, hasil dan kesimpulan. Jangan gunakan singkatan atau petikan dalam abstrak. Dalam abstrak ia mesti berdiri sendiri tanpa nota kaki. Abstrak ini biasanya ditulis terakhir. Cara mudah untuk menulis abstrak adalah dengan memetik mata yang paling penting dalam setiap bahagian jurnal. Kemudian gunakan mata untuk menyusun penerangan ringkas tentang jurnal yang telah dibuat. Menulis abstrak ditaip menggunakan 1 ruang.

4. Kata kunci

Kata kunci sebanyak 3-5 perkataan, diambil dari isi yang akan dibincangkan dalam kajian ini.

5. Pengenalan

Pengenalan ini mengandungi latar belakang mengapa penyelidikan dijalankan, penerangan tentang masalah yang akan dikaji, berkaitan dengan teori, dan berakhir dengan tujuan penyelidikan. Menulis ditaip dengan 2 ruang, kira-kira 4-6 muka surat.

Kaedah Penyelidikan

Bahagian ini menerangkan apabila eksperimen telah dijalankan. Penyelidik menerangkan reka bentuk, peralatan, kaedah pengumpulan data, dan jenis kawalan eksperimen. Jika percubaan dijalankan secara bersifat, penulis menggambarkan kawasan penyelidikan, lokasi, dan juga menjelaskan kerja yang dilakukan. Peraturan umum yang perlu diingati ialah seksyen ini harus menjelaskan secara terperinci dan jelas supaya pembaca mempunyai pengetahuan dan teknik asas untuk penerbitan. Kaedah Menulis ditaip dalam 2 ruang, kira-kira 1 halaman.

7. Perbincangan / Hasil Perbincangan

Perbincangan boleh dibahagikan kepada beberapa sub-bahagian. Ditaip dalam 2 ruang. Menulis kira-kira 4-6 muka surat. Dalam perbincangan, bandingkan hasil penyelidikan dengan model atau teori yang dirujuk, dan hubungkan hasil kajian anda dan penyelidikan terdahulu dengan menunjukkan persamaan dan membincangkan perbezaan mereka. Perbincangan ini digunakan untuk hasil penyelidikan kualitatif, sementara hasil dan perbincangan digunakan untuk hasil penyelidikan kuantitatif.

8. Kesimpulan

Dalam kesimpulan membincangkan pengesahan hipotesis dari penyelidikan, ringkas yang mengandungi maklumat yang cukup sehingga pembaca tahu bahawa dia telah membuktikan hipotesis yang telah dilakukan dan mengetahui kelebihan dan kekurangan kaedah tersebut. Dan biasanya ada cadangan yang mengandungi kemungkinan penyelidikan lanjut, dan potensi metode yang digunakan dapat dimasukkan.

9. Rujukan

Bibliografi dalam kertas saintifik ditulis dengan segera selepas teks berakhir (tidak perlu menggantikan halaman baru), sedangkan bibliografi dalam kertas, buku, atau penyelidikan ditulis dengan mengubah halaman baru. Jenis penulisan bibliografi bertajuk RUJUKAN, berani dengan huruf tegak, semua modal.

Isi yang ditulis dalam bibliografi secara berturut-turut merangkumi: (1) nama pengarang yang ditulis dalam susunan berikut: nama belakang, nama pertama, dan nama tengah, tanpa tajuk akademik, (2) tahun penerbitan, (3) tajuk, termasuk sub topik, 4) tempat penerbitan, dan (5) nama penerbit. Unsur-unsur ini boleh berbeza bergantung kepada jenis sumber perpustakaan.

Selamat menulis !!

 

SUMBER: SEVIMA

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL