no comments

Cara Menulis “Research Proposal” Yang Berjaya

Satu bahagian penting dalam aplikasi PhD untuk banyak jabatan akademik kami adalah cadangan penyelidikan. Laman ini menyediakan panduan menulis dan menyediakan cadangan penyelidikan pasca siswazah.
.
Biasanya cadangan hendaklah antara 1500 dan 2000 perkataan dan akan termasuk yang berikut:
.
Tajuk Kerja Kawasan Topik
Ini harus ringkas dan deskriptif dan harus dilakukan lebih daripada menyampaikan kata kunci yang berkaitan dengan penyelidikan yang dicadangkan. Selalunya tajuk dinyatakan dari segi hubungan fungsional, kerana tajuk tersebut jelas menunjukkan pembolehubah bebas dan bergantung. Jika boleh, fikirkan tajuk yang bermaklumat tetapi menarik; tajuk yang berkesan bukan sahaja membantu untuk mendapatkan minat pembaca, tetapi juga boleh meramalkan dia dengan baik terhadap cadangan itu.
.
Tinjauan Umum Kawasan
Ini harus mengambil bentuk abstrak ringkas bidang pengajian am yang dicadangkan dan mengenal pasti disiplin yang mana ia jatuh. Anda juga boleh merujuk kepada cara di mana latar belakang dan pengalaman anda sendiri memberi anda kecekapan di kawasan pilihan anda. Ia harus memasukkan soalan penyelidikan, rasional kajian, hipotesis (jika ada) dan kaedah yang dicadangkan. Keterangan mengenai kaedah ini mungkin termasuk reka bentuk, prosedur, sampel dan sebarang instrumen yang akan digunakan, jika berkenaan.

Pengenalpastian kesusasteraan yang relevan.
Dalam seksyen ini, anda harus membuat cadangan anda untuk menunjukkan bahawa anda mengetahui perdebatan dan isu yang dibangkitkan dalam badan-badan kesusasteraan yang relevan. Rujukan kepada artikel dan teks utama hendaklah dibuat untuk menunjukkan bahawa anda menghargai kaitannya dengan kawasan penyelidikan anda. PhD adalah penyelidikan asal dan oleh itu anda harus menunjukkan bahawa kawasan cadangan anda tidak dipelajari sebelum ini. Oleh itu, anda perlu mengenal pasti niche anda yang akan membawa kepada persiapan tesis.
Tinjauan literatur sering kali menderita masalah berikut sehingga penting untuk mempertimbangkan ini ketika merancangnya:

 Kurang organisasi dan struktur
 Kurang tumpuan, perpaduan dan koheren
 Pengulangan maklumat
 Kegagalan untuk mengutip kertas yang berpengaruh
 Kegagalan untuk mengikuti perkembangan baru-baru ini
 Kegagalan untuk menilai secara kritikal kertas yang disebut
 Mengutip rujukan yang tidak relevan atau remeh
 Tergantung terlalu banyak pada sumber sekunder
.
Soalan Penyelidikan Utama
Memandangkan anda perlu menunjukkan bahawa topik itu boleh diselesaikan dalam tempoh masa biasa yang dibenarkan, anda perlu menunjukkan bahawa ia boleh diurus, dan dengan itu memberi tumpuan kepada soalan-soalan penting dalam bidang niche anda.
.
Metodologi
Anda perlu menunjukkan kesedaran tentang alat metodologi yang tersedia untuk anda dan menunjukkan beberapa pemahaman yang sesuai untuk penyelidikan anda. Mungkin kaedah kualitatif, termasuk analisis wawancara, adalah sesuai. Selain itu pendekatan anda mungkin melibatkan peramalan atau pemodelan statistik. Dalam kes lain, anda mungkin menggabungkan metodologi. Anda perlu menentukan pendekatan yang anda rasa akan paling sesuai.
Perancangan Timescale / Penyelidikan
Anda perlu menunjukkan kesedaran tentang keperluan untuk perancangan dan skala masa penyelidikan.

Bibliografi
Anda harus memasukkan senarai pendek rujukan kepada artikel dan teks utama yang dimasukkan dalam aplikasi.

Dan akhirnya:
 Kami mengesyorkan agar anda menghubungi jabatan anda untuk panduan sama ada kami memerlukan cadangan penyelidikan untuk permohonan anda
 Buat topik anda sebagai spesifik yang mungkin – sila elakkan topik topik yang luas yang tidak dapat diguna sebagai topik PhD
 Huraikan bidang penyelidikan secara terperinci – jangan gunakan deskripsi kawasan penyelidikan yang tidak jelas

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL