no comments

Cara Menulis Metodologi Penyelidikan yang Baik

Semasa menjalankan penyelidikan, adalah penting untuk merangkumi semua aspek utama yang penting untuk mendapatkan pandangan yang dipelajari dengan baik dalam mata pelajaran di tangan. Artikel Penlighten ini cuba menjawab bagaimana seseorang boleh menulis metodologi penyelidikan yang baik.

Penyelidikan dijalankan untuk tujuan menemui, menafsirkan, meningkatkan, membangunkan piawaian untuk menstabilkan pengukuran, dan memajukan kemajuan ilmu pengetahuan. Metodologi adalah rasional di belakang pengumpulan konsep, idea, teori, dan pengertian. Digabungkan, metodologi penyelidikan yang baik adalah teknik mengumpul data secara sistematik.

Dalam artikel Penlighten berikut ini, kami akan menyediakan pembaca dengan tip tertentu yang boleh mereka gunakan untuk meneruskan proses penulisan penyelidikan yang baik metodologi.

Cara-cara Menulis Kaedah Penyelidikan

Pengenalan
Pengenalan subjek penyelidikan, masalah utama yang cuba diselesaikan, dan objektif subjek penyelidikan tertentu harus disebut dalam pengenalan. Pengenalan yang jelas adalah penting bukan sahaja untuk memegang perhatian pembaca, tetapi untuk memberikan pembaca pratonton ringkas apa yang akan datang.

Badan Utama
Tubuh utama mengandungi kandungan yang berkaitan dengan pengenalan. Ini termasuk ulasan, pendapat, dan rujukan berkaitan dengan subjek penyelidikan utama, sama ada mendefinisikan, menjelaskan, membenarkan atau menentang teori. Bahagian ini juga akan terdiri daripada penemuan anda dan sebab pengesahannya. Penjelasan perkara boleh dihuraikan melalui kandungan, imej, grafik, dan lain-lain. Semakan asas dalam bentuk terperinci adalah apa yang membentuk utama penyelidikan utama.

Kaedah penyelidikan
Ketulenan dan kesesuaian penyelidikan bergantung kepada kesahihan penyelidikan data, langkah-langkah kepercayaan yang diambil untuk mengumpulkan data, serta masa yang diambil untuk menjalankan analisis. Oleh itu, adalah penting untuk memberikan pembaca dengan butiran pengumpulan data dan penjanaan, kaedah analisis masalah, dan penyelesaian mereka, dan / atau kesan data yang dikaji.

Perbincangan Perbandingan
Menyajikan tafsiran hasil, dan menyediakan analisis perbandingan dengan hasil kaedah penyelidikan terdahulu yang digunakan untuk mendapatkan data. Ini akan membolehkan pembaca mempunyai pelbagai pandangan mengenai subjek, dan pemahaman yang lebih baik untuk mengesahkan penyelidikan anda.

Kesimpulannya
Kesimpulannya harus menjawab soalan paling mendasar mengenai subjek penyelidikan dan persoalan yang ditimbulkannya-apakah masalahnya telah diselesaikan. Adakah matlamat yang telah dinyatakan telah dipenuhi, dan jika metodologi yang digunakan berjaya dalam analisis yang betul penyelidikan. Satu nota mengenai kekurangan penyelidikan, atau metodologi dalam penyelidikan akan membantu penyelidik masa depan untuk menganalisis dan menyelaraskan penyelidikan masa depan.

Jenis Kaedah Penyelidikan

Kaedah Penyelidikan Kuantitatif
Penyelidikan kuantitatif adalah siasatan sains yang sistematik yang digunakan untuk mengukur perasaan dan pemikiran orang, dan tindakan cara dan mengapa perkara dilakukan. Semua yang boleh diukur boleh digunakan untuk mengumpul data kuantitatif. Kaedah penyelidikan ini digunakan dalam analisis sains semulajadi dan mata pelajaran sains sosial. Konsep kuantitatif boleh digunakan untuk fizik, biologi, sosiologi, dan kewartawanan. Soal selidik berstruktur dan temu bual, satu-satu, dan perhimpunan data telefon adalah beberapa cara pengumpulan data biasa untuk penyelidikan kuantitatif.

Kaedah Penyelidikan Kualitatif
Penyelidikan kualitatif digunakan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam mengenai perkara-perkara yang mempengaruhi tingkah laku manusia. Ia merupakan satu kajian yang mencerminkan lebih banyak tentang mengapa dan bagaimana membuat keputusan, dengan mengkaji budaya, sistem nilai, sikap, tingkah laku, keprihatinan, motivasi, aspirasi, dan sebagainya. Penyelidikan kualitatif adalah multi-fokal dalam pemikirannya, meneroka, mempersoalkan, dan menjawab; Oleh itu, ia sangat berguna dalam penyelidikan pasaran, membina keputusan dan dasar perniagaan, meningkatkan komunikasi, dan memudahkan penyelidikan. Tidak seperti pengumpulan data kuantitatif, kaedah penyelidikan kualitatif adalah berdasarkan wawancara dan rakaman yang tidak berstruktur dan maklum balas.

Metodologi penyelidikan evaluatif, biasanya menggunakan kaedah penyelidikan sosial yang standard, dari segi penilaian kualiti perkhidmatan, penilaian proses, dan piawaian untuk tujuan evaluatif. Tujuan utama yang dijalankan oleh penyelidikan evaluatif adalah untuk memberi maklum balas berguna untuk membuat keputusan.

Kebanyakan penyelidikan gagal kerana mereka mengandungi maklumat yang tidak relevan atau kerana mereka tidak menjawab apa yang mereka berikan. Di akhir setiap peringkat, jika seseorang memeriksa prestasi, dan merasakan bahawa mereka semakin dekat untuk menyelesaikan masalah atau memahami subjek yang ditonjolkan dalam penyelidikan mereka, maka itu adalah metodologi yang berjaya dalam pembuatan. Metodologi penyelidikan yang baik menuntut kesabaran, ketekunan, pemahaman, pemahaman, rasa ingin tahu, dan ketekunan.

Sumber: Penlighten

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL