no comments

Cara Menulis Metodologi Penyelidikan untuk Artikel Akademik

Bahagian Metodologi menggambarkan pemikiran untuk penggunaan teknik dan kaedah tertentu dalam konteks kajian.

Untuk artikel akademik anda, apabila anda menerangkan dan menerangkan kaedah pilihan anda, sangat penting untuk menghubungkannya dengan soalan penyelidikan dan / atau hipotesis anda. Penerangan mengenai kaedah yang digunakan harus mengandungi butiran yang cukup supaya kajian dapat direplikasi oleh Penyelidik yang lain, atau sekurang-kurangnya diulang dalam situasi atau kerangka kerja yang sama.

Setiap peringkat penyelidikan anda perlu dijelaskan dan dibenarkan dengan maklumat yang jelas tentang mengapa anda memilih kaedah-kaedah tertentu, dan bagaimana ia membantu anda menjawab soalan penyelidikan atau tujuan anda.

Sebagai Penulis, dalam bahagian ini, anda dapat menerangkan rasional artikel anda untuk Penyelidik yang lain. Anda harus memberi tumpuan untuk menjawab soalan-soalan berikut:

 • Bagaimana anda mengumpul data atau bagaimana anda menghasilkan data?
 • Kaedah penyelidikan yang anda gunakan?
 • Kenapa anda memilih kaedah dan teknik ini?
 • Bagaimanakah anda menggunakan kaedah ini untuk menganalisis soalan atau masalah penyelidikan?

Tanggapan kepada soalan-soalan ini harus jelas dan tepat, dan jawapannya harus ditulis dalam tegang yang lalu.

Pertama, mari kita tentukan perbezaan antara kaedah penyelidikan dan metodologi penyelidikan.

Kaedah Penyelidikan dan Kaedah Penyelidikan
Sebagai Akademik dan Pengarang kertas penyelidikan yang berharga, penting untuk tidak mengelirukan kedua-dua istilah ini.

Kaedah Penyelidikan Kaedah Definisi
Metodologi Penyelidikan merujuk perbincangan mengenai kaedah khusus yang dipilih dan digunakan dalam kertas penyelidikan. Perbincangan ini juga merangkumi konsep-konsep teoritis yang selanjutnya memberikan maklumat tentang pemilihan dan pemakaian kaedah.

Dengan kata lain, anda harus menerangkan bagaimana konsep teori ini berkaitan dengan kaedah ini dalam rangka kerja pengetahuan yang lebih besar dan menjelaskan kaitannya dalam mengkaji tujuan, masalah dan persoalan kajian anda. Oleh itu, perbincangan yang membentuk kaedah penyelidikan artikel akademik anda juga menggabungkan kajian literatur yang luas tentang kaedah yang serupa, yang digunakan oleh Pengarang lain untuk mengkaji subjek penyelidikan tertentu.

Definisi Kaedah Penyelidikan
Kaedah Penyelidikan merupakan langkah teknikal yang terlibat dalam menjalankan penyelidikan. Butiran mengenai kaedah memberi tumpuan kepada pencirian dan penentuannya, tetapi juga menerangkan teknik pilihan anda, dan memberikan satu kesilapan lengkap mengenai prosedur yang digunakan untuk memilih, mengumpulkan dan menganalisis data.

Petua Penting untuk Seksyen Metodologi yang Baik
Bahagian metodologi sangat penting untuk kredibiliti artikel anda dan gaya penulisan akademik yang profesional.

Pengumpulan Data atau Generasi untuk Artikel Akademik Anda
Pembaca, ahli akademik dan penyelidik lain perlu tahu bagaimana maklumat yang digunakan dalam artikel akademik anda dikumpulkan. Kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengumpul atau menjana data akan mempengaruhi penemuan dan, dengan lanjutan, bagaimana anda akan mentafsirkannya dan menjelaskan sumbangan mereka kepada pengetahuan umum.

Kaedah yang paling asas untuk pengumpulan data adalah:

Data sekunder
Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan atau dikumpulkan untuk tujuan lain daripada tujuan kajian akademik. Jenis data ini sudah tersedia, dalam pelbagai bentuk, dari pelbagai sumber.

Pengumpulan data sekunder boleh menyebabkan penyelidikan data menengah atau luaran.

 • Penyelidikan data menengah dalaman
  – terutamanya berkaitan dengan syarikat atau organisasi, sumber dalaman (seperti data jualan, data kewangan, data yang berkaitan dengan operasi, dll.) Boleh dengan mudah dicapai dan bertujuan semula untuk meneroka soalan penyelidikan mengenai aspek yang berbeza.
 • Penyelidikan data sekunder luaran
  – mewakili kajian yang menggunakan data sedia ada mengenai subjek penyelidikan tertentu dari statistik kerajaan, laporan penyelidikan pasaran yang diterbitkan dari organisasi yang berlainan, agensi antarabangsa (seperti IMF, Bank Dunia, dll.), Dan sebagainya.

Data utama
Data primer mewakili data berasal untuk tujuan khusus kajian, dengan soalan penyelidikannya. Kaedah ini berbeza-beza mengikut cara Penulis dan Penyelidik menjalankan eksperimen, tinjauan atau kajian, tetapi, secara amnya, ia menggunakan kaedah saintifik tertentu.

Pengumpulan data utama boleh menyebabkan penyelidikan kuantitatif dan kualitatif.

 • Penyelidikan kuantitatif
  atau penyelidikan empirikal-analisis menumpukan perhatian pada tujuan penyelidikan tertentu, dengan pertanyaan penyelidikan pelengkap dan takrifan operasi bagi pemboleh ubah yang diukur. Jenis kajian ini menggunakan pemikiran deduktif dan menubuhkan teori sebagai asas untuk hipotesis yang akan diuji dan dijelaskan.
 • Penyelidikan kualitatif
  atau penafsiran tafsiran menumpukan pada analitis mendedahkan amalan atau tingkah laku tertentu, dan kemudian menunjukkan bagaimana tingkah laku atau amalan ini dapat dikumpulkan atau dikelompokkan untuk membawa kepada hasil yang dapat dilihat. Jenis penyelidikan ini bersifat lebih subyektif, dan memerlukan penafsiran yang teliti terhadap pembolehubah.

Pembaca perlu memahami bagaimana maklumat dikumpulkan atau dijana dengan cara yang selaras dengan amalan penyelidikan dalam bidang pengajian. Misalnya, jika anda menggunakan kaji selidik pilihan pelbagai, pembaca perlu mengetahui item soal selidik yang telah anda periksa dalam penyelidikan kuantitatif utama anda. Begitu juga, jika artikel akademik anda melibatkan data sekunder dari FED atau Eurostat adalah penting untuk menyebutkan pembolehubah yang digunakan dalam kajian anda, nilai-nilai mereka, dan jangka masa mereka.

Untuk penyelidikan utama, yang melibatkan kaji selidik, eksperimen atau pemerhatian, untuk artikel akademik yang berharga, Penulis harus memberikan maklumat mengenai:

Peserta kajian atau peserta kumpulan,

Kriteria inklusi atau pengecualian

Sumber: Expert Journals

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL