no comments

Cara Menulis Kertas Kajian Literatur : Langkah Asas

Jika anda tertanya-tanya bagaimana menulis kertas semakan kesusasteraan yang akan menyelesaikan penyelidikan anda dan menarik perhatian profesor anda, petua di bawah ini akan membantu anda melakukannya.

  • Merumuskan Tujuan : Salah satu langkah pertama dalam penulisan ulasan kesusasteraan adalah membuat pernyataan tesis yang jelas dan kuat. Ia akan memberikan hala tuju tertentu ke seluruh kertas dan berfungsi sebagai asas kajian anda. Apabila pernyataan tesis sudah siap, gunakannya sebagai perspektif, dari mana setiap sumber akan dianalisis.
  • Pilih dengan teliti : Untuk kertas kerja anda, cari sumber literasi yang relevan yang mungkin. Melalui sumber Internet, pustaka tempatan, laman web universiti anda, dan cari artikel, disertasi dan buku yang menangani tema penyelidikan anda. Kemudian, daripada semua karya, pilih hanya yang paling dipercayai dan penting, yang mempunyai penemuan yang mempengaruhi perjalanan penyelidikan anda. Hanya kerja-kerja terpilih yang perlu dimasukkan ke dalam kajian literatur anda.
  • Cari Sambungan : Setiap sumber yang anda tunjukkan memerlukan lebih daripada gambaran atau ikhtisar: anda juga perlu menunjukkan bagaimana ia berkaitan dengan kerja anda. Justeru, jelaskan mengapa setiap sumber pustaka dianalisis adalah penting untuk kajian anda. Daripada semua petua ulasan literatur, yang satu ini adalah yang paling penting, dan harus diperlakukan seperti peraturan.
  • Minda Perintah : Di sesetengah kolej dan universiti kajian semula kesusasteraan dibuat mengikut susunan abjad, sementara di pertubuhan lain sumbernya perlu dibentangkan dalam susunan penampilan dalam penyelidikan. Jelaskan apa jenis garis kajian kajian yang dikehendaki oleh profesor anda dan ikuti perintah itu dalam kerja anda.
  • Format dengan betul : Ingatlah bahawa setiap sumber kesusasteraan yang anda analisis haruslah dikutip sepenuhnya, dan maklumat mengenai pengarang, tajuk karya, tahun dan tempat penerbitan harus diberikan sebelum setiap entri. Aspek yang penting di sini adalah berpegang pada gaya petikan yang betul, dan mencari contoh kajian literatur yang dapat diikuti dapat sangat berguna.

 

SUMBER : https : happy-finals.com/writing-a-literature-review

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL