no comments

Cara menulis Kajian Literatur

Apakah Kajian Literatur?
Kajian Literatur adalah ringkasan tertulis dari tulisan-tulisan utama dan sumber-sumber lain pada topik yang dipilih. Sumber-sumber yang diliputi dalam semakan boleh merangkumi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan kerajaan, laman web, dll. Semakan kesusasteraan memberikan gambaran, ringkasan dan penilaian setiap sumber. Ia biasanya dibentangkan sebagai bahagian yang berbeza dari tesis atau disertasi siswazah.
.
Tujuan kajian literatur
Tujuan semakan kesusasteraan adalah untuk menyediakan satu laporan bertulis kritikal mengenai keadaan penyelidikan semasa pada topik yang dipilih:
-Mentifikasi bidang biasiswa sebelum ini
-Masukkan setiap sumber dalam konteks sumbangannya kepada pemahaman mengenai isu tertentu, bidang penyelidikan, atau teori yang sedang ditinjau.
-Menjelaskan hubungan setiap sumber kepada orang lain yang telah anda pilih
-Menentukan cara baru untuk mentafsirkan, dan memberi penjelasan mengenai sebarang jurang dalam, penyelidikan terdahulu
-Menyediakan cara untuk penyelidikan lanjut.
.
Komponen kajian literatur
Tinjauan literatur harus meliputi perkara berikut:
-Objektif kajian literatur
-Mengetahui subjek yang sedang dipertimbangkan.
-Memilih pengkategorian sumber-sumber yang dipilih kepada mereka yang menyokong anda
kedudukan tertentu, mereka yang menentang, dan mereka yang menawarkan argumen yang berbeza.
-Berkasan kedua-dua kekhasan setiap sumber dan kesamaannya dengan yang lain.
.
Langkah-langkah dalam proses semakan kesusasteraan
Penyediaan kajian literatur boleh dibahagikan kepada empat langkah:
-Tentukan subjek anda dan skop ulasan.
-Mencari katalog perpustakaan, pangkalan data khusus subjek dan alat carian lain untuk mencari sumber yang relevan dengan topik anda.
-Membaca dan menilai sumber-sumber dan untuk menentukan kesesuaiannya dengan pemahaman mengenai topik di tangan (lihat seksyen sumber Evaluasi).
-Analyse, mentafsirkan dan membincangkan penemuan dan kesimpulan dari sumber yang anda pilih.
.
Menilai sumber
Dalam menilai setiap sumber, pertimbangan harus diberikan kepada:
-Apakah kepakaran penulis dalam bidang pengajian (credentials) ini?
-Adakah hujah pengarang yang disokong oleh bukti empirik (misalnya kajian kuantitatif / kualitatif)?
-Adakah perspektif penulis terlalu berat sebelah dalam satu arah atau menentang kajian dan sudut pandangan juga dipertimbangkan?
-Doeskah sumber yang dipilih menyumbang kepada pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek?
.
Sumber: library.concordia

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL