no comments

Cara Menulis Cadangan Penyelidikan

Sebagai sebahagian daripada permohonan masuk ke program MJur, MPhil dan PhD, anda mesti menyediakan cadangan penyelidikan yang menggariskan bidang pengajian yang dicadangkan.

Apakah cadangan penyelidikan?

Cadangan penyelidikan adalah ringkasan ringkas dan koheren penyelidikan yang dicadangkan. Ia menetapkan isu-isu utama atau soalan-soalan yang anda ingin alamat. Ia menggariskan bidang umum pengajian yang mana penyelidikan anda jatuh, merujuk kepada keadaan pengetahuan semasa dan perbahasan baru-baru ini mengenai topik ini. Ia juga menunjukkan keaslian kajian penyelidikan anda.

Cadangan itu adalah dokumen paling penting yang anda serahkan sebagai sebahagian daripada proses permohonan. Ia memberikan anda peluang untuk menunjukkan bahawa anda mempunyai bakat untuk penyelidikan peringkat siswazah, contohnya, dengan menunjukkan bahawa anda mempunyai kemampuan untuk menyampaikan idea-idea yang kompleks dengan jelas, ringkas dan kritis. Cadangan ini juga membantu kami memadankan minat penyelidik anda dengan penyelia yang sesuai.

Apa yang perlu anda masukkan dalam cadangan itu?

Tidak kira sama ada anda memohon program MJur, MPhil atau PhD, cadangan penyelidikan anda biasanya harus memasukkan maklumat berikut:

1. Tajuk

Ini hanya tajuk tentatif untuk penyelidikan anda. Anda akan dapat menyemak semula tajuk anda sepanjang perjalanan penyelidikan anda jika anda diterima untuk masuk.

Contoh-contoh tajuk tesis dari beberapa pelajar penyelidikan semasa dan baru-baru ini boleh dilihat pada halaman Projek Semasa kami.

2. Abstrak

Cadangan itu hendaklah mengandungi penyataan ringkas tentang penyelidikan anda yang dimaksudkan tidak lebih daripada 100 perkataan. Ini mungkin beberapa ayat yang menyatakan masalah yang anda ingin periksa atau soalan utama yang anda ingin alamat.

3. Konteks Penyelidikan

Anda harus menerangkan latar belakang yang meluas yang anda akan menjalankan penyelidikan anda. Anda harus merangkumi gambaran ringkas tentang bidang pengajian umum yang mana penyelidikan cadangan anda jatuh, meringkaskan keadaan pengetahuan terkini dan perbahasan baru-baru ini mengenai topik tersebut. Ini akan membolehkan anda untuk menunjukkan kebiasaan dengan bidang yang berkaitan serta kemampuan untuk berkomunikasi dengan jelas dan ringkas.

4. Soalan Penyelidikan

Cadangan itu harus menetapkan matlamat utama dan soalan-soalan yang akan membimbing penyelidikan anda. Sebelum menulis cadangan anda, anda perlu mengambil masa untuk memikirkan soalan-soalan utama yang anda cari untuk menjawabnya. Ramai cadangan penyelidikan terlalu luas, jadi mencerminkan soalan-soalan penyelidikan utama anda adalah cara yang baik untuk memastikan bahawa projek anda cukup sempit dan boleh dilaksanakan (iaitu satu yang mungkin akan selesai dengan tempoh biasa untuk ijazah MJur, MPhil atau PhD ).

Anda mungkin dapat membantu untuk mengutamakan satu atau dua soalan utama, dari mana anda dapat memperoleh beberapa soalan penyelidikan menengah. Cadangan itu juga harus menerangkan pendekatan yang anda inginkan untuk menjawab soalan-soalan: apakah pendekatan anda menjadi empirikal, doktrinal atau teoretikal dan lain-lain?

5. Kaedah Penyelidikan

Cadangan itu harus menggariskan kaedah penyelidikan anda, menjelaskan bagaimana anda akan menjalankan penyelidikan anda. Kaedah anda mungkin termasuk melawat perpustakaan atau arkib tertentu, kerja lapangan atau wawancara.

Kebanyakan kajian berasaskan perpustakaan. Sekiranya penyelidikan yang dicadangkan berasaskan perpustakaan, anda harus menerangkan di mana sumber utama anda (contohnya laporan undang-undang, artikel jurnal) terletak (di perpustakaan Sekolah Undang-Undang, Westlaw dan lain-lain). Sekiranya anda bercadang untuk menjalankan kerja lapangan atau mengumpul data empirikal, anda harus memberi butiran mengenai perkara ini (mis. Jika anda merancang wawancara, siapa yang akan anda temubual? Berapa banyak wawancara yang akan anda lakukan? Bahagian ini juga harus menjelaskan bagaimana anda akan menganalisis penemuan penyelidikan anda.

6. Kepentingan Penyelidikan

Cadangan itu harus menunjukkan keaslian penyelidikan anda. Oleh itu, anda harus menjelaskan mengapa penyelidikan anda adalah penting (contohnya, dengan menerangkan bagaimana penyelidikan anda membina dan menambah keadaan pengetahuan semasa dalam bidang atau dengan meletakkan sebab-sebab mengapa ia tepat pada masanya untuk menyelidik topik yang dicadangkan anda).

7. Bibliografi

Cadangan itu harus mengandungi bibliografi pendek yang mengenal pasti karya yang paling relevan untuk topik anda.

Berapa lamakah cadangan itu?

The proposal should usually be around 2,500 words. It is important to bear in mind that specific funding bodies might have different word limits.

Bolehkah komen sekolah mengenai cadangan draf saya?

Kami menyedari bahawa anda mungkin masih membangun topik penyelidikan anda. Oleh itu, kami mengesyorkan supaya anda menghubungi ahli kakitangan kami dengan kepakaran yang sesuai untuk membincangkan penyelidikan yang dicadangkan. Sekiranya terdapat cadangan yang baik antara penyelidikan yang dicadangkan dan kekuatan penyelidikan kami, kami akan memberi nasihat tentang draf cadangan penyelidikan anda sebelum membuat permohonan rasmi. Untuk butiran kakitangan kami dan kawasan kepakaran, sila lawati halaman kakitangan kami.

SUMBER:UNIVERSITY OF BIRMINGHAM

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL