no comments

Cara Membuat Jurnal Yang Betul

1. Buat Tajuk Menarik

Tahap pertama dalam membuat jurnal yang baik dan betul adalah membuat tajuk yang menarik. Judul ini mestilah mencerminkan perkara penulisan. Dengan membaca tajuk tersebut, pembaca diharapkan dapat mengetahui garis besar bahan yang dibahas.

Dalam menentukan tajuk, ia tidak boleh mempunyai makna ganda kerana ia boleh menyebabkan kesilapan.

Apabila menulis tajuk dalam bahasa Indonesia, mereka tidak boleh melebihi 12 perkataan. Sementara itu, apabila menulis dalam bahasa Inggeris, ia tidak boleh melebihi 10 perkataan.

Menulis tajuk dalam dokumen mesti menggunakan semua huruf besar dan dalam jenis tebal. Kedudukan teks berada di tengah halaman.

2. Menulis Abstrak Ringkas dan Mengandungi
Perlu diingat bahawa abstrak tidak sama dengan ringkasan. Dalam jurnal, abstrak mempunyai fungsi untuk menyampaikan secara ringkas kandungan jurnal yang dibincangkan.

Prosedur untuk menulis abstrak sendiri mesti mengandungi sekurang-kurangnya 250 perkataan yang merangkumi unsur objektif, kaedah, hasil dan kesimpulan. Secara bertulis, adalah dilarang menggunakan sebut harga atau singkatan.

Satu tip penulisan abstrak mudah adalah untuk mengambil mata utama setiap bahagian jurnal. Setelah mengetahui perkara-perkara ini, maka tentukan mereka dalam ayat-ayat yang mudah difahami.

Pada dasarnya dalam tulisan abstrak ini ditulis terakhir setelah membuat kesimpulan untuk memudahkannya mengaturnya.

Jangan lupa menulis kata kunci yang digunakan pada akhir penulisan abstrak. Kata kunci mengandungi 3-5 perkataan dan boleh diambil dari titik utama perbincangan. Format penulisan adalah Kata Kunci: (masukkan kata kunci yang digunakan).

3. Jelaskan Pengenalan dengan jelas
Dalam cara membuat jurnal saintifik yang tepat, pengenalan itu ditulis secara bersungguh-sungguh dan jelas.

Pengenalan harus termasuk perkara-perkara seperti latar belakang, isu-isu yang akan dibincangkan dan manfaat daripada jurnal penyelidikan. Format penulisan diketik dengan membelanjakan sekitar 4-6 halaman bergantung kepada perbincangan jurnal.

4. Menyenaraikan Barangan dan Kaedah yang Digunakan
Seperti yang diketahui bahawa jurnal mempunyai banyak jenis. Jika anda memilih untuk mengkompilasi jurnal penyelidikan, item yang digunakan dalam penyelidikan mesti dituliskan. Sebagai tambahan untuk mendaftarkan barangan, adalah wajib untuk menulis kaedah yang digunakan dalam kajian ini.

Pada dasarnya penulisan kaedah penyelidikan ini bergantung pada tema jurnal yang diambil.

Sebagai contoh jika jurnal dalam bentuk penyelidikan, ia mesti memasukkan perkara-perkara seperti lokasi dan menerangkan kaedah yang digunakan. Secara bertulis ia mesti dihantar secara terperinci dan jelas supaya pembaca dapat mengetahui masalah yang sedang dibincangkan.

5. Menulis Keputusan Penyelidikan Secara Ringkas dan Jelas
Menulis hasil dalam membuat jurnal penyelidikan adalah disyorkan untuk menggunakan jadual. Matlamatnya adalah untuk memudahkan pembaca menganalisis data yang diperolehi. Sebaliknya, penggunaan jadual juga menjadikannya mudah untuk membandingkan hasilnya. Data yang ditulis mestilah data asal, tidak dibuat, mempunyai bukti yang sah dan boleh dipertanggungjawabkan.

6. Menggariskan Perbincangan secara terperinci
Perbincangan ini ditulis dengan menganalisis hasil yang telah diperolehi. Secara bertulis mesti diselaraskan dengan teori asas dan kaedah penyelidikan yang digunakan. Perbincangan mengenai cara membuat jurnal kertas yang baik disertai dengan analisis masalah yang dihadapi dan bagaimana untuk mengatasi masalah ini.

7. Membuat kesimpulan
Kesimpulan ditulis secara ringkas dan jelas dari perbincangan yang telah dibincangkan. Kesimpulannya mesti mengandungi bukti hipotesis penyelidikan yang telah dilakukan. Matlamatnya adalah untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan kaedah yang digunakan.

8. Menulis Bibliografi

Terdapat beberapa peraturan penting dalam menulis bibliografi yang betul. Sekiranya jurnal itu merupakan karya ilmiah, maka bibliografi boleh ditulis selepas teks terakhir. Ini bermakna ia boleh di bawah kesimpulan yang dibuat tanpa perlu menukar halaman.

Bagaimanapun, jika jurnal itu adalah kertas, buku atau penyelidikan, tulisan itu mesti mengubah halaman. Peraturan untuk menulis bibliografi yang betul adalah untuk dicetak dalam huruf besar dan berani. Unsur-unsur yang terkandung dalam bibliografi termasuk:

Nama pengarang buku yang digunakan sebagai rujukan.
Tahun berapa buku itu diterbitkan pertama kali?
Tajuk buku itu bersama-sama dengan subtitle yang digunakan sebagai rujukan untuk menulis.
Lokasi penerbitan buku untuk nama penerbit.
Perlu diingat bahawa unsur-unsur di atas bergantung kepada sumber mana yang digunakan sebagai perpustakaan. Akan berbeza jika sumber pustaka datang dari laman web yang dipercayai atau mungkin dari jurnal lain.

Sumber: Income ID

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL