no comments

Cara Efektif Melakukan Analisis Data Kualitatif

Langkah 1
Transcribe semua Data
Selepas anda telah mengumpul data daripada pelbagai sumber, ia adalah sebahagian besarnya tidak berstruktur dan kadang-kadang sukar difahami. Oleh yang demikian, ia adalah tugas anda sebagai penyelidik untuk membuat transkripsi walaupun perasaan daripada bidang data. Langkah pertama dalam menganalisis data anda adalah untuk transcribe semua data. Transkripsi semata-mata bermaksud menukar semua data ke dalam bentuk teks. Teknologi telah menjadikannya sangat mudah bagi anda untuk transcribe data. Anda boleh memilih daripada perisian analisis data kualitatif berbantukan komputer banyak  untuk transcribe data anda. Menggunakan alat-alat, seperti ATLAS.ti, NVivo, anda boleh transcribe data dengan berkesan dan kadar yang lebih cepat berbanding apabila dilakukan secara manual.

Langkah 2
Menguruskan Data anda
Selepas menyalin data, anda akan berkemungkinan besar akan ditinggalkan dengan jumlah yang besar maklumat di merata tempat. Banyak penyelidik baru keliru dan kecewa ketika ini. Walau bagaimanapun, anda boleh kembali di landasan yang betul dengan hanya mengendalikan data anda. Anda mesti melawan godaan dari bekerja dengan data yang tidak teratur kerana ia hanya akan membuat analisis data anda lebih sukar. Salah satu cara terbaik untuk menguruskan data penyelidikan anda adalah dengan pergi balik ke objektif kajian atau soalan-soalan anda dan kemudian menyusun data yang dikumpul mengikut objektif/soalan-soalan ini. Anda perlu pastikan anda menyusun data anda secara visual yang jelas. Anda boleh mencapai matlamat ini dengan menggunakan jadual. Objektif kajian yang anda input ke dalam jadual dan peruntukkan data mengikut objektif setiap. Anda juga boleh menggunakan mana-mana perisian penyelidikan dalam 1 langkah untuk memudahkan proses organisasi data anda.

Langkah 3
Kod Data anda
Koding merupakan cara terbaik untuk menukarkan data anda ke dalam konsep-konsep yang mudah difahami untuk proses analisis data yang lebih cekap. Pengkodan dalam analisis kuantitatif dalam usaha semata-mata melibatkan mengkategorikan data anda ke dalam konsep-konsep, sifat-sifat dan corak. Pengkodan adalah satu langkah yang penting dalam analisis data kualitatif dan membantu penyelidik memberi makna kepada data yang dikumpulkan daripada pelbagai bidang. Anda boleh mendapat kod untuk analisis anda dari anda telah mengumpul data (pemerhatian akan membantu anda mengenal pasti ini), teori-teori, dari penemuan penyelidikan berkaitan atau objektif kajian anda.

 

Langkah 4
Menyemak data
Penyemakan data adalah salah satu perkara penting di dalam penyelidikan yang berjaya. Oleh kerana data berada di tengah-tengah penyelidikan, ia menjadi sangat penting untuk memastikan bahawa ia adalah tidak cacat. Anda perlu ambil perhatian di sini bahawa penyemakan data bukan hanya dalam satu langkah dalam analisis data kualitatif; ia adalah sesuatu yang anda lakukan semuanya melalui proses analisis data anda. Ia telah disenaraikan sebagai satu langkah di sini untuk hanya menyerlahkan kepentingannya. Terdapat kedua-dua bahagian untuk penyemakan data. Pertama adalah kesahihan yang semua tentang ketepatan kaedah/rekabentuk dan kedua ialah kebolehpercayaan iaitu setakat mana prosedur anda menghasilkan keputusan yang konsisten dan boleh dipercayai.

Langkah 5
Kesimpulan daripada analisis data
Kesimpulan di sini bermakna menyatakan dapatan dan hasil kajian berdasarkan objektif kajian anda. Manakala di dalam penyelidikan anda, anda perlu mencari pautan yang sah antara data dianalisis dan anda soalan-soalan/objektif penyelidikan. Langkah penting yang seterusnya di analisis data anda adalah membentangkan analisis data anda sebagai laporan akhir. Laporan anda perlu nyatakan proses-proses dan kaedah penyelidikan anda, kebaikan dan keburukan penyelidikan anda, dan tentu kekangan dalam pembelajaran anda. Dalam laporan akhir, anda juga perlu nyatakan implikasi dapatan anda dan bidang penyelidikan pada masa hadapan.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL