no comments

Cadangan Penyelidikan Yang Mantap Untuk Pelajar Master/PhD

Ada kalanya seorang penyelidik atau sekumpulan penyelidik mungkin tidak hanya memerlukan bimbingan tetapi juga sokongan kewangan dalam usaha penyelidikan mereka. Di sinilah idea cadangan penyelidikan masuk. Penulis dikehendaki membuat dokumen sokongan mengenai siasatan yang ingin mereka laksanakan atau kertas penyelidikan yang mereka ingin tulis dan berfungsi untuk memberikan alasan untuk pilihan topik dan selamat beberapa pembiayaan, bantuan dan bimbingan juga.

Bersama-sama dengan menyediakan alasan untuk pilihan topik dan isu, dokumen cadangan penyelidikan juga akan memerlukan wartawan penyelidikan untuk menentukan kaedah dan teknik yang akan dipertimbangkan untuk menjalankan penyelidikan. Dokumen ini sepatutnya menjadi tingkap ke dalam jiwa topik penyelidikan dan kepakaran penyelidik dengan itu, ia perlu disertai dengan latar belakang yang teliti dan pencarian literatur yang luas. Terdapat banyak komponen cadangan penyelidikan yang telah dibincangkan di bawah.

GARIS PANDUAN UNTUK MENULIS PROPOSAL PENYELIDIKAN.

 1. Kunci Utama Adalah Pengenalan
  Di sinilah penulis mungkin menangkap perhatian pembaca sepenuhnya atau kehilangannya dengan baik. Inilah yang kadang-kadang disebut sebagai cangkuk kertas atau cadangan, kerana penulis pada dasarnya berusaha untuk merebut perhatian pembaca dan membuatnya tersambung ke drafnya. Walau bagaimanapun, kebanyakan garis panduan piawai menunjukkan bahawa ini harus ditulis pada akhir kerana sejak itu penulis telah benar-benar memahami fokus utama dan objektif penyelidikannya dan boleh dengan lebih ringkas dan berkesan mengemukakan pengenalan yang benar-benar akan sampai ke pembaca.
 2. Berfokus pada Isu
  Ini adalah sebahagian daripada cadangan yang mana pengarang dikehendaki menyampaikan secara ringkas dan cekap soalan atau pernyataan tesis penyelidikannya. Cuba dan dapatkan kata laluan dengan perkataan mudah dan kalimat tunggal – dengan cara ini lebih cenderung untuk sampai ke kepala pembaca.
 3. Mewujudkan Latar Belakang
  Penulis juga perlu menyediakan dan membincangkan wawasan tentang sejarah bersama dengan kemunculan masalah atau pernyataan tesis. Dengan melakukan ini, penulis mengemukakan garis pemikiran yang kuat tentang mengapa topik tertentu mesti dibincangkan dan dikaji sementara juga menawarkan dan menyoroti penyelesaian dan cadangan yang diperlukan untuk mengatasi masalah tersebut.
 4. Tujuan Di Sebalik Masalah
  Objektif topik atau isu yang dipilih juga akan dibincangkan secara terperinci.
 5. Mewujudkan Yang Penting
  Kepentingan dan kesan penyelidikan dan penyiasatan yang ada pada sastera yang sedia ada mesti disebut oleh penulis.
 6. Kaedah Kerja
  Seperti yang dinyatakan sebelum ini, teknik, kaedah dan alat yang digunakan dalam proses penyelidikan akan disebut juga.
 7. Meninjau Sastera
  Seperti yang dinyatakan sebelum ini, dokumen cadangan penyelidikan adalah nilai profesional tertinggi, oleh itu, ia perlu disertai dengan latar belakang yang teliti dan pencarian literatur yang mendalam.
 8. Mewujudkan Hipotesis
  Menyebutkan pernyataan tesis awal anda untuk topik ini akan membentuk pengenalan topik ringkas dan intuisi keseluruhan untuk pembaca dan badan pendanaan.
 9. Menjelaskan Jargon
  Adalah mungkin sekali bahawa fakulti pembiayaan tidak mengetahui istilah teknis topik yang dipilih oleh penulis untuk draf penyelidikannya, oleh itu adalah penting bahawa semua terminologi yang berkaitan mesti dikemukakan dengan butir-butir dan penjelasan ringkas.
 10. Menyatakan Asumsi-asumsi
  Setiap penyelidikan datang dengan beberapa data yang sudah dijangka dan yang perlu dijelaskan dalam cadangan itu juga.
 11. Skop / Batasan
  Ini adalah perkara-perkara yang datang dengan hampir semua jenis topik penyelidikan dan ia membuat dunia perbezaan untuk menyebutkan ini dalam cadangan awal supaya latar belakang yang jujur dan jelas ditubuhkan untuk projek penyelidikan.
 12. Prosedur
  Substruktur projek penyelidikan atau kertas, draf awal awal dan akhirnya manuskrip akhir akan mengikuti kriteria tertentu dalam proses dan prosedur penulisan yang jelas tentang penulis semasa membuat cadangan.
 13. Kesimpulannya
  Ini adalah di mana pengarang akan mendakwa semua yang telah dikatakan tetapi secara berkesan dan tepat untuk menyusun cadangan bersama dengan baik.
 14. Citations
  Akhir sekali, carian sastera yang kuat datang dengan seksyen bibliografi dan rujukan yang luas. Ini akan ditambah pada akhir dokumen cadangan penyelidikan dalam susunan abjad untuk memberi gambaran tentang semua tinjauan literatur yang diambil kira untuk mewujudkan rangka kerja dasar penyelidikan.

  Langkah-langkah yang dinyatakan di atas akan memastikan bahawa cadangan penyelidikan anda bukan sahaja menarik, sahih dan berkualiti premium tetapi juga mempunyai peluang yang baik untuk mendapatkan pembiayaan dan kelulusan oleh lembaga penasihat atau jawatankuasa etika yang berkaitan dengan mana-mana institusi dan makmal di seluruh dunia.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL