no comments

Bila hendak menggunakan dan bagaimana melaporkan hasil PLS-SEM

Tujuan
Tujuan makalah ini adalah untuk menyediakan gambaran menyeluruh dan ringkas mengenai pertimbangan dan metrik yang diperlukan untuk analisis model persamaan struktur (PLS-SEM) sekurang-kurangnya kuadrat dan laporan keputusan. Pertimbangan awal diringkaskan terlebih dahulu, termasuk alasan untuk memilih PLS-SEM, saiz sampel yang dicadangkan dalam konteks terpilih, andaian distribusi, penggunaan data sekunder, kuasa statistik dan keperluan untuk ujian kebaikan yang sesuai. Seterusnya, metrik serta peraturan ibu jari yang perlu digunakan untuk menilai keputusan PLS-SEM dilindungi. Selain menyampaikan kriteria penilaian PLS-SEM yang telah ditetapkan, gambaran keseluruhannya merangkumi garis panduan baru yang berikut: PLSpredict (iaitu, pendekatan baru untuk menilai ramalan luar model), metrik untuk perbandingan model, dan beberapa kaedah pelengkap untuk memeriksa keputusan ‘ kekukuhan.

Reka bentuk / metodologi / pendekatan
Makalah ini memberikan gambaran mengenai metrik yang telah dicadangkan sebelum ini dan baru-baru ini serta kaedah-kaedah praktikal untuk menilai hasil penyelidikan berdasarkan penggunaan PLS-SEM.

Penemuan
Kebanyakan metrik yang telah digunakan sebelum ini untuk menilai keputusan PLS-SEM masih relevan. Walau bagaimanapun, para sarjana perlu berpengetahuan tentang metrik baru-baru ini yang dicadangkan (cth. Kriteria perbandingan model) dan kaedah (mis. Penilaian endogeneity, analisis kelas laten dan PLSpredict), dan kapan dan bagaimana untuk menerapkannya untuk melanjutkan analisis mereka.

Batasan / implikasi penyelidikan
Perkembangan metodologi yang berkaitan dengan PLS-SEM semakin pesat berkembang. Metrik yang dilaporkan dalam kertas ini berguna untuk aplikasi semasa, tetapi harus sentiasa dikemaskini dengan perkembangan terbaru dalam kaedah PLS-SEM.

Keaslian / nilai
Memandangkan perkembangan penyelidikan dan metodologi terkini dalam domain PLS-SEM, garis panduan penggunaan kaedah perlu terus diperpanjang dan dikemas kini. Makalah ini merupakan ringkasan terkini dari kaedah PLS-SEM dan metrik yang digunakan untuk menilai penyelesaiannya.

Sumber – Joseph F. Hair

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL