no comments

Belajar memproses dan menganalisis data kualitatif

Skuad, siapa di antara anda yang mahu menjadi penyelidik? Kira-kira, selepas anda mendapatkan data, apakah yang perlu anda lakukan sebagai penyelidik? Apakah data yang diproses ? Nah, jika penyelidikan yang sedang anda lakukan adalah penyelidikan kualitatif, data itu tentu saja data kualitatif, kan? Sudah tentu anda perlu memproses data dengan kaedah yang sesuai untuk penyelidikan kualitatif. Adakah anda ingin tahu bagaimana? Mari kita lihat!

Dalam penyelidikan kualitatif, apa yang perlu anda lakukan sebagai penyelidik adalah membuat nota lapangan, memilih data yang penting untuk menyokong hujah-hujah dalam laporan penyelidikan, dan melihat hubungan interdata yang telah dikumpulkan. Terdapat 4 model analisis dalam penyelidikan kualitatif yang anda mesti fahami. Empat model analisis adalah pengumpulan data, pengurangan data dan pengkategorian, paparan data, dan lukisan kesimpulan. Mari kita bincang satu demi satu!

Pengumpulan Data

Sebagai penyelidik, apa yang perlu anda lakukan pada peringkat ini adalah untuk mengumpul semua nota lapangan berdasarkan soalan-soalan yang telah dilakukan. Masih ingat, bagaimana anda mengumpul data kualitatif? Jangan lupa, anda boleh mengumpul data kualitatif dengan cara pemerhatian, wawancara mendalam, kajian dokumen, dan perbincangan kumpulan fokus.

Pengurangan dan Pengkategorian Data

Seperti namanya, mengurangkan data bermaksud anda memilih data yang relevan untuk memperkuat laporan penyelidikan anda. Menurut Miles, pengurangan data adalah proses pemilihan, yang memfokuskan pada memudahkan, menggali, dan mengubah data kasar yang muncul dari data lapangan. Anda perlu mengurangkan data kerana secara umum, data kualitatif sangat banyak, terutama dari hasil wawancara dan pemerhatian. Selepas membuat pengurangan data, anda perlu meneruskan ke pengkategorian data. Anda boleh mengkategorikan data mengikut keperluan anda, contohnya data berdasarkan tarikh, ciri informan, atau lokasi penyelidikan. Sebagai penyelidik kualitatif, anda juga perlu dapat mentafsirkan data dengan baik, ya!

Paparan Data

Anda juga perlu melakukan teknik paparan data, di sini. Masih menurut Miles, data paparan adalah analisis merangka satu baris dan lajur metrik untuk data kualitatif dan menentukan jenis dan bentuk data yang dimasukkan ke dalam kotak metrik. Anda boleh memaparkan data dalam bentuk naratif, carta, carta aliran, dll. Adakah sesiapa pernah melakukan teknik paparan data? Apakah bentuk yang anda paparkan untuknya?

Lukiskan kesimpulan

Selepas anda melakukan peringkat pemprosesan data di atas, perkara seterusnya yang perlu anda lakukan ialah membuat kesimpulan. Kesimpulan yang anda tulis mesti memasukkan maklumat penting dalam penyelidikan anda dalam garis besar. Kesimpulan juga mesti ditulis dalam bahasa yang mudah dipahami oleh pembaca dan tidak berbelit-belit.

Sumber: ruang guru

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL