no comments

Beberapa Tahap Dalam Melakukan Kajian Literatur Sistematik Mengikut Proses

Proses melakukan kajian literatur sistematik terdiri daripada beberapa tahap dan dapat dilaporkan dalam bentuk artikel penyelidikan asli dengan nama yang sama (iaitu, tinjauan literatur sistematik):

1: Mulakan dengan mendefinisikan objektif semakan atau buat soalan penyelidikan berstruktur.

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Tajuk, Abstrak, Pengenalan.

Contoh objektif: Objektif semakan kesusasteraan ini adalah mengkaji secara sistematik dan menganalisis penyelidikan semasa mengenai kesan muzik pada tahap kebimbangan kanak-kanak di dalam tetapan hospital.

Contoh soalan penyelidikan berstruktur: Apakah faktor-faktor penting yang berkaitan dengan pembangunan PTSD dalam tentera?

Petua: Dalam tajuk, kenalpasti bahawa laporan itu adalah semakan sastera yang sistematik.

2: Jelaskan secara jelas metodologi kajian dan tentukan kriteria kelayakan (iaitu kriteria pemilihan kajian yang mesti dipenuhi oleh bahan yang diterbitkan untuk disertakan atau dikecualikan daripada kajian). Carian harus luas.

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh kriteria inklusi: Penerbitan adalah kajian akademik dan peer review. Penerbitan adalah kajian yang meneliti kesan campur tangan senaman fizikal secara teratur terhadap kemurungan dan termasuk kumpulan kawalan.

Contoh kriteria pengecualian: Penerbitan melibatkan orang dewasa lelaki. Kajian yang juga mengkaji aktiviti bukan fizikal sebagai intervensi. Kajian yang hanya diterbitkan dalam bahasa lain selain Bahasa Inggeris.

Petua: Kriteria kelayakan kadangkala sesuai untuk dipaparkan dalam jadual.

 

3: Dapatkan kesusasteraan yang layak dan teliti melaporkan strategi carian anda sepanjang proses. (Secara ideal, proses pemilihan dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua penyiasat bebas.)

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh: Pangkalan data elektronik EBSCOhost dan PsychInfo dari 2010 hingga 2017 telah dicari. Ini dipilih kerana fokus psikologi yang merangkumi kesan psikososial terhadap penyalahgunaan emosi pada zaman kanak-kanak. Terma carian adalah ‘penyalahgunaan emosi’, ‘zaman kanak-kanak’, ‘kesan psikososial’, dan ‘akibat psikososial’. EBSCOhost menghasilkan 200 hasil daripada kriteria carian, manakala PsychInfo menghasilkan 467, untuk sejumlah 667 artikel. […] Artikel ditolak jika ia ditentukan dari tajuk dan abstrak bahawa kajian itu gagal memenuhi kriteria inklusi. Apa-apa kekaburan mengenai pemakaian kriteria pemilihan diselesaikan melalui perbincangan antara semua penyelidik yang terlibat.

4: Menilai kualiti metodologi kesusasteraan terpilih apabila memungkinkan dan tidak termasuk artikel dengan kualiti metodologi yang rendah. Perlu diingat bahawa kualiti semakan sistematik bergantung kepada kesahihan dan kualiti kajian yang termasuk dalam semakan.

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Kaedah.

Contoh instrumen yang tersedia untuk menilai kualiti kajian: PEDRO, Jadad skala, senarai kriteria Delphi, OTseeker, Maastricht.

Tip: Hadirkan artikel yang dikecualikan sebagai sebahagian daripada proses pemilihan yang disebutkan dalam langkah 3.

Petua: Kadang-kadang ia bagus untuk mewakili proses pemilihan dalam perwakilan grafis; dalam bentuk pokok keputusan atau rajah aliran (periksa PRISMA).

5: Teruskan dengan apa yang dipanggil pencirian kajian. Memutuskan data yang hendak dicari dalam semua kajian terpilih dan membentangkannya dalam cara yang diringkaskan. Sekiranya maklumat tersebut hilang dalam beberapa kertas tertentu, selalu daftarkannya dalam laporan anda. (Secara ideal, pencirian kajian dilakukan oleh sekurang-kurangnya dua penyiasat bebas.)

Tempatkan dalam artikel penyelidikan: Keputusan.

Contoh-contoh maklumat yang perlu dan / atau boleh dikumpulkan untuk pencirian kesusasteraan: penulis, tahun, saiz sampel, reka bentuk kajian, matlamat dan objektif, penemuan / hasil, batasan.

Petua: Kadang-kadang hasil boleh disajikan dengan baik dalam bentuk jadual yang menggambarkan ciri-ciri utama.

6: Menulis sintesis hasil – menggabungkan hasil kajian yang berbeza dan mentafsirkannya dalam bentuk naratif.

Tempat dalam artikel penyelidikan: Tafsiran, Kesimpulan.

Pola yang ditemui sebagai hasilnya harus diringkaskan dalam bentuk kualitatif, naratif. Merumuskan satu (atau lebih) hujah umum untuk menganjurkan semakan. Beberapa helah untuk membantu anda melakukan ini adalah memilih dua atau tiga sumber maklumat utama (cth. Artikel, buku, ulasan literatur lain) untuk menerangkan hasil kajian lain melalui cara organisasi yang sama. Sambungkan maklumat yang dilaporkan oleh sumber yang berbeza dan jangan hanya meringkaskan hasilnya. Cari corak dalam hasil kajian yang berbeza, mengenalpasti mereka, menangani konflik teori dan / atau metodologi dan cuba mentafsirkannya. Merumuskan kesimpulan utama dan menilai keadaan semasa mengenai subjek dengan menunjukkan kemungkinan arah yang lebih lanjut.

 

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL