no comments

Bank Pembangunan Asia (ADB) – Jepun Menawarkan Biasiswa Penuh Untuk Anda!

Kerajaan Jepun dengan sukacitanya ingin menawarkan program biasiswa Bank Pembangunan Asia untuk pelajar sesi akademik 2016-2017. Biasiswa akan diberikan untuk menjalankan kajian pascasiswazah. Ia bertujuan untuk memberi peluang kepada rakyat yang berkelayakan dari negara membangun untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang ekonomi, pengurusan, sains dan teknologi, dan bidang-bidang berkaitan dengan pembangunan lain di institusi akademik yang mengambil bahagian di rantau Asia dan Pasifik.

Jenis Biasiswa: Penuh

Kelayakan:

 • Pemohon dari negara-negara yang tidak meminjam dari ADB tidak layak untuk menerima biasiswa. Pemohon dari Malaysia layak menerima biasiswa
 • Kemasukan untuk kursus MA/PhD diluluskan oleh institusi akademik
 • Memiliki ijazah sarjana muda atau setaraf dengan prestasi akademik yang baik
 • Sekurang-kurangnya berpengalaman bekerja profesional selama dua tahun selepas memperoleh ijazah universiti pada masa permohonan.
 • Mahir menulis dan bertutur dalam Bahasa Inggeris untuk melanjutkan pelajaran
 • Umur tidak melebihi 35 tahun pada masa permohonan. Dalam kes yang terkecuali ialah untuk program yang sesuai untuk pegawai-pegawai  kanan dan pengurus. Had umur ialah 45 tahun
 • Dalam keadaan sihat
 • Bersetuju untuk kembali ke negara sendiri setelah tamat pengajian di bawah program ini
 • Pengarah Eksekutif, Pengarah Gantian, pengurusan dan kakitangan ADB, perunding, dan saudara-mara yang dinyatakan di atas tidak layak untuk biasiswa ini
 • Kakitangan institusi JSP ditetapkan tidak layak untuk memohon kepada institusi mereka sendiri
 • Pemohon yang tinggal atau bekerja di sebuah negara selain daripada negara asal / beliau tidak layak untuk biasiswa
 • ADB-JSP tidak menyokong pemohon yang telah mendaftar dalam program ijazah sarjana

Bank Pembangunan Asia – Jepun menyediakan:

 • Yuran pengajian penuh
 • Sara hidup bulanan dan elaun perumahan
 • Elaun buku dan bahan pengajaran
 • Insuran perubatan
 • Perbelanjaan perjalanan
 • Bagi mereka yang terlibat dalam penyelidikan, geran khas disediakan untuk penyediaan tesis

Proses Permohonan:

 • Pemohon perlu meminta maklumat dan borang permohonan dari Institusi Akademik yang dipilih.
 • Pemohon hendaklah menunjukkan kepada institusi akademik bahawa mereka telah memohon untuk biasiswa dan sedang dipertimbangkan untuk Biasiswa ADB-JSP.
 • Borang permohonan institusi yang lengkap dan dokumen yang diperlukan, termasuk Lembaran Maklumat ADB-JSP, hendaklah dikemukakan kepada institusi akademik. Pomohon hendaklah memastikan bahawa mereka mengemukakan dokumentasi yang tepat dan lengkap. Tatacara Memohon

Tarikh Akhir Permohonan: 31 Mac 2016

Sila rujuk dengan masa pengambilan dan tarikh akhir permohonan di institusi akademik yang mengambil bahagian.

Jika anda mempunyai sebarang soalan mengenai ADB – Program Biasiswa Jepun, sila hubungi +632 636 2444 dan borang kenalan e-mel.

Baca: Biasiswa IPCA, Australia

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL