no comments

Bagaimana Menukar Koding dan analisa borang soal selidik dalam aplikasi SPSS

Dalam penyelidikan atau kajian yang dijalankan, penggunaan borang soal selidik adalah satu kaedah saintifik yang penting dalam membuat pengumpulan data. Artikel ini, adalah membincangkan kaedah menjalankan koding “recode” dan pengiraan “compute” angkaubah “variable” dalam penyelidikan. Setelah selesai kita mengumpul data melalui soal selidik dan kaedah pengumpulan data secara online atau offline, maka kita akan membuat manipulasi dan memulakan analisis dalam mencapai objektif kajian yang diuji.

 

Bagaimana ingin analisa data borang soal selidik dalam SPSS

Langkah umum bagi analisa data dari borang soal selidik dimulakan dengan mengenalpasti variabel dan seterusnya menfokuskan kaedah pengiraan “compute” yang sesuai berdasarkan literatur yang telah dikenalpasti. Bagi memahami kaedah ini, mari kita lihat kes bagi mengaplikasi kaedah ini. Sila rujuk maklumat dibawah mengenai aspek praktikal.

Satu kajian telah dijalankan untuk menentukan objektif kajian seperti berikut. Tajuk kajian ini boleh didapati di bawah. Kajian ini dijalankan di kalangan profesional sains kesihatan (jururawat / kesihatan sekutu). Idea analisis kajian menggambarkan dalam bahagian 3.

Bahagian 1:
Tajuk: Kajian keratan rentas tahap pengetahuan mengenai penjagaan perineal di kalangan ibu selepas bersalin dan faktor-faktor yang berkaitan dengan mereka di Lembah Klang yang dipilih Klinik Kesihatan Masyarakat

Bahagian 2:
Objektif kajian ini

  1. Kaji demografi responden
  2. Untuk membandingkan tahap pengetahuan mengenai penjagaan perineal di kalangan ibu selepas bersalin dalam faktor demografi yang berbeza
  3. Untuk mengkaji korelasi dan persatuan tahap pengetahuan dengan faktor demografi yang berbeza di kalangan responden

Tahap pengetahuan sedang dikira menggunakan formula

  1. Terdapat 5 item yang perlu dikitar semula (elemen soalan negatif). Pembolehubah yang perlu dikembalikan kerana soalan negatif adalah B8, B9, B10, B11, B14, B15 dan B17
  2. Semua pemboleh ubah yang mengandungi jawapan negatif MEST akan ditukar ke dalam susunan berikut, apa jawapan markah sebagai 5 akan dikitar semula menjadi 1, apa-apa markah 4 akan dikitar semula sebagai 2, apa-apa markah 3 akan kekal sebagai 3, apa-apa markah 2 akan dikitar semula sebagai 4 dan sebarang tanda 1 akan dikitar semula sebagai 5
  3. Jumlah skor pengetahuan di kalangan responden boleh dikira seperti berikut:
    Jumlah semua item B1 hingga B21. Tolong perhatikan menggunakan item RECORDED seperti yang ditunjukkan dalam Bahagian A dan B arahan ini. 

Video 1: Bagaimana anda “recode” data dalam SPSS bagi analisa soal selidik

 

Video 2: Bagaimana anda “compute” data dalam SPSS bagi analisa soal selidik

 

Sumber SPSS Learning dan information

Dari Team MPWS

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL