no comments

Bagaimana Mengubah Tesis Anda menjadi Artikel Jurnal

Dalam banyak kes, penerbitan tesis sering merupakan salah satu syarat untuk pelajar siswazah menyelesaikan program akademik mereka. Menerbitkan penemuan penyelidikan adalah salah satu cara yang lebih penting untuk berkongsi data penyelidikan dengan komuniti saintifik. Walau bagaimanapun, strukturnya berbeza daripada artikel penyelidikan.

Tesis yang baik memerlukan banyak kerja yang teliti. Selalunya, keperluan untuk menulis disertasi / tesis anda akan ditentukan oleh universiti anda. Walau apa pun, setiap tesis perlu memperincikan pendekatan metodis untuk menjawab soalan penyelidikan. Apabila artikel penerbitan berdasarkan tesis anda, mengutip disertasi adalah amalan yang baik. Takrif “tesis” dan “disertasi” bergantung kepada di mana anda berada. Di Eropah, tesis biasanya dikaitkan dengan PhD dan menggambarkan penyelidikan asal. Sedangkan, disertasi adalah sebahagian daripada projek penyelidikan pascasiswazah biasanya untuk ijazah Sarjana. Di Amerika Syarikat, tesis dikaitkan dengan ijazah Sarjana manakala disertasi ditulis sebagai sebahagian daripada mendapatkan PhD. Dalam kedua-dua kes, kedua-dua dokumen memerlukan pendekatan yang difokuskan untuk menunjukkan pemahaman tentang kawasan penyelidikan yang anda pilih.

Penulisan disertasi biasanya memerlukan pengarang untuk memasukkan bahagian abstrak, kaedah, dan hasil. Abstrak adalah ringkasan ringkas masalah penyelidikan, kaedah, dan penemuan utama dan biasanya di bawah 300 perkataan. Bahagian kaedah harus memberikan keterangan yang cukup bahawa penyelidik lain dalam bidang anda akan dapat menghasilkan semula penemuan anda. Bahagian kaedah harus menerangkan reka bentuk kajian, saiz sampel, bahan atau instrumen, teknik pengumpulan data & analisis, dan banyak lagi. Bahagian keputusan dan perbincangan harus menerangkan penemuan utama dan kepentingan mereka. Anda juga harus membincangkan kebaruan penemuan anda.

 

Mengubah Skrip kepada Artikel Jurnal
Walaupun kedua-duanya mengandungi seksyen yang sama, anda tidak dapat menerbitkan tesis anda sebagai artikel penyelidikan sahaja. Menukarnya ke dalam artikel jurnal mempunyai banyak langkah. Adalah penting untuk menyedari bahawa artikel adalah lebih pendek daripada tesis. Walau bagaimanapun, mengubah tesis anda ke dalam artikel jurnal tidak akan menjadi perkara mudah untuk menyalin dan menampal. Anda perlu menggunakan data dalam tesis anda sebagai titik permulaan untuk menulis artikel anda.

 

  • Terdapat banyak perbezaan antara tesis dan artikel penyelidikan.

Abstrak artikel biasanya lebih pendek daripada tesis.
Pengenalan dalam tesis digunakan untuk menunjukkan bahawa anda sudah biasa dengan kesusasteraan dalam bidang pilihan anda. Dalam kertas penyelidikan, pengenalannya jauh lebih pendek kerana diandaikan bahawa audiens sasaran anda sudah biasa dengan latar belakang yang diperlukan untuk memahami kerja anda. Oleh itu, pengenalan kepada kertas anda akan memberi tumpuan lebih kepada menetapkan peringkat untuk data / output penyelidikan yang akan anda sampaikan.
Bahagian hasil dalam tesis akan merangkumi semua penemuan anda. Dalam kertas, ini akan terperinci. Data dalam seksyen ini hanya perlu apa yang anda perlukan untuk menyokong masalah penyelidikan atau hipotesis anda. Selalunya, hasilnya dalam bekas mungkin mewakili dua hingga tiga kertas kerja yang berbeza. Ia akan dibimbing oleh hasil yang dibentangkan di dalam kertas. Akhir sekali, hanya petikan artikel yang sebenarnya disebutkan dalam kertas anda akan disenaraikan dalam bahagian rujukan.

 

  • Menulis Kertas

Sebagai penyelidik, anda perlu menerbitkan karya anda untuk memajukan kerjaya anda dan membuat sumbangan kepada penyelidikan. Sekarang bahawa perbezaan telah digariskan, bagaimana anda sebenarnya menulis satu? Anda boleh mulakan dengan memilih jurnal. Lihat senarai rujukan anda. Kemungkinan sekurang-kurangnya beberapa kertas yang anda baca diterbitkan dalam jurnal yang skopnya akan sepadan dengan kerja anda. Memilih jurnal juga membolehkan anda menyesuaikan kertas dengan keperluan khusus jurnal tersebut.

Untuk memendekkan teks anda, ekstrak data yang menjawab hanya satu soalan penyelidikan. Ini akan menghasilkan maklumat yang lebih fokus daripada tesis anda. Bincangkan hasil dalam konteks dengan pernyataan masalah anda-iaitu tumpuan kertas anda. Bahasa dan struktur yang baik adalah penting – kertas anda mungkin ditolak walaupun mengandungi data berharga jika sukar difahami. Gunakan data anda untuk menceritakan kisah yang jelas dan mengelakkan kesimpulan menyapu data anda tidak dapat menyokong. Pastikan tajuk anda sepadan dengan kandungan kertas anda.

Ia adalah keperluan akademik yang anda menerbitkan data anda untuk manfaat komuniti saintifik. Struktur artikel untuk penerbitan adalah berbeza daripada struktur tesis. Oleh itu, menerbitkan disertasi anda dalam jurnal, oleh itu, akan memerlukan lebih banyak kerja tetapi ia juga boleh membuat anda penerbit yang diterbitkan!

 

Sumber : Enago Academy.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL