no comments

Bagaimana Menganalisis Menggunakan SEM dengan Amos atau Lisrel

Mungkin sudah ada banyak pembaca yang tahu bagaimana menganalisis data menggunakan SEM. Pemodelan Persamaan SEM atau Struktural Equation Modeling memang kini terkenal di kalangan ahli akademik dan penyelidik, terutamanya. Kenapa, kerana alat analisis ini sangat kuat digunakan untuk menganalisis pemboleh variable – variable laten.

Apakah variable laten? Variable laten adalah variable yang tidak dapat dilihat dengan segera, jadi kita perlu menerangkan indikator variable ini. Contohnya apabila kita ingin mengukur pembolehubah motivasi, sama ada seseorang mempunyai motivasi tinggi atau rendah. Bagaimana untuk mengukurnya? pastinya tidak mudah. kerana variable motivasi adalah variable laten. Tidak seperti kes jika kita mengukur ketinggian, sebagai contoh. Kita hanya perlu tarik meter dan mengukurnya. Hanya ada satu ukuran untuk mengukur ketinggian, iaitu meter. Begitu juga apabila kita ingin mengukur berat badan. Mudah, ambil skala, mengukur, dapatkan ukuran untuk berat badan seseorang.

Variable seperti motivasi, prestasi, sikap, tingkah laku, adalah variable-variable yang tidak mempunyai satu saiz secara langsung. Jadi kita perlu mendekati petunjuk. Nah, kaedah analisis data ini adalah pemodelan persamaan struktur, juga dikenali sebagai SEM. Daripada istilah sahaja ia adalah struktur, bermakna bahawa terdapat persamaan struktur. Persamaan struktur adalah persamaan yang menggambarkan hubungan kausal antara variable-variable laten.

Di samping persamaan struktur, terdapat sesuatu yang dipanggil persamaan pengukuran. Persamaan pengukuran adalah persamaan antara variable laten dan petunjuk. Bagaimana diwakili adalah pemboleh ubah terpendam oleh penunjuk. Sudah tentu hampir 100% lebih sempurna. Memandangkan proses menggambarkan pemboleh ubah laten juga melalui proses meneka, mungkin ada ralat dalam persamaan pengukuran.

Apabila dibandingkan dengan kaedah analisis klasik seperti regresi atau korelasi, SEM sendiri mempunyai persamaan. Matematik, SEM adalah gabungan analisis regresi dan analisis faktor. Apa yang dimaksudkan dengan analisis faktor boleh dilihat dalam model pengukuran antara pembolehubah penunjuk dan pemboleh ubah laten. Walaupun analisis regresi dilihat dalam persamaan struktur antara pemboleh ubah laten.

Analisis SEM memerlukan alat perisian untuk memudahkan proses pengiraan. Mengapa? kerana SEM ini melakukan proses pengiraan berulang. Ini bermakna proses pengiraan diulang supaya model dipenuhi atau mempunyai hasil yang tepat. Pada masa ini, Lisrel dan Amos adalah dua perisian yang banyak diketahui di kalangan pengguna. Antara kedua-dua perisian ini tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi hasil. Perbezaannya adalah bagaimana untuk mengendalikannya. Sekiranya kita menggunakan Lisrel, sekurang-kurangnya kita harus memahami logik pengaturcaraan. Walaupun ia tidak sukar. Semasa di Amos, tidak ada keperluan untuk memahami logik bahasa pengaturcaraan. Pengguna hanya perlu menerangkan model teori, maka Amos akan melakukan pengiraan dengan sendirinya.

Ringkasnya, dapat dirumuskan bahawa Amos cenderung mesra pengguna, sementara lisrel cenderung mempercepat proses kerja melalui sintaks.

Sumber: Ayat HIdayat Huang

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL