no comments

Bagaimana Membuat Jurnal Menjadi Layak Rujukan Menulis

Cara membuat jurnal, anda perlu memikirkan bagaimana jurnal anda sesuai atau tidak menjadi rujukan kepada kertas seterusnya.

Cara membuat jurnal anda perlu memberi perhatian kepada bagaimana jurnal anda akan diakreditasi dan layak untuk rujukan untuk kertas masa depan. Penulisan akan menjadi lebih menarik jika cara membuat jurnal membentangkan analisis dan pemprosesan maklumat terkini.

Jurnal saintifik yang digunakan sebagai rujukan kepada buku teks tidak semudah yang dibayangkan. Sekurang-kurangnya, terdapat 8 elemen yang boleh digunakan sebagai panduan mengenai cara membuat jurnal yang terakreditasi. Inilah lapan elemen.

1. Penamaan Isu Berkala

Mengikut era, Cara membuat jurnal dapat dilakukan dengan menulis berdasarkan data, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Penulisan jurnal diterbitkan secara berkala. Jurnal saintifik yang digunakan sebagai rujukan buku teks adalah sejajar dengan disiplin akademik / profesyen saintifik yang ditulis pada skala yang diterbitkan.

Bahasa kandungan dan tajuk yang digunakan untuk membuat jurnal pendek, bermakna, tepat, dan mudah difahami, supaya orang mudah merujuk. Menulis kandungan juga menyerlahkan bidang sains tertentu yang dikuasi oleh penyelidik. Begitu juga dengan bahasa yang digunakan, sebagai tambahan kepada bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan bahasa standard.

2. Penerbit institusi

Kejelasan institusi penerbit dalam cara membuat jurnal penting. Apabila kami ingin menggunakan jurnal ini sebagai rujukan kepada buku teks atau kerja saintifik, sekurang-kurangnya institusi penerbit jelas. Secara tidak langsung, penerbit institusi dilantik sebagai entiti undang-undang. Dengan kata lain, institusi penerbit sebagai penjamin untuk kelestarian dana dan perlindungan undang-undang.

Bentuk institusi penerbit jurnal juga berbeza-beza. Terdapat satu bentuk organisasi profesional, penyelidikan dan pembangunan institusi, kolej atau bentuk institusi lain.Bukan itu sahaja, agensi penerbitan dapat menerbitkan satu jurnal saintifik berkala jenis yang berbeza. Dengan nota, domain dan cawangan sains di bawah kajian mestilah jelas.

Penilaian penerbitan berkala dalam jurnal, nilai tertinggi untuk organisasi, terbitan hanya diberikan kepada penerbitan pusat. Oleh itu nilai penerbitan tertinggi tidak berada di kawasan cawangan. Walaupun nilai tertinggi penilaian universiti dan organisasi profesional yang diterbitkan oleh peringkat pusat. Parti kolej dan institusi penyelidikan juga boleh mewakilkan penyelidikan kepada sub-sub di bawah. Sub-major yang paling rendah. Walau bagaimanapun, bagi institut penyelidikan, tahap terendah kekal di pusat penyelidikan.

3. Pengurusan Pengurusan dan penyuntingan Sustansi

Buku teks yang ingin menggunakan jurnal ini sebagai bahan rujukan untuk menulis, sekurang-kurangnya telah dipelajari tentang pengurusan pengurusan dan penyuntinganna bahan pertama. Kriteria bahan dan penilaian pengurusan dalam cara menyimpan jurnal sekurang-kurangnya mengikuti peruntukan bebestari rakan kongsi, kualiti penyuntingan, kelayakan anggota, pemahaman petunjuk dan kualiti penulis.Termasuk kualiti format penyuntingan dan pengurusan penerbitan.

Penglibatan rakan kongsi sekurang-kurangnya jurnal telah diisytiharkan dan layak untuk sekurang-kurangnya 3 tahun terakhir. Selama tiga tahun, rakan kongsi bebestari mempunyai sekurang-kurangnya artikel bertulis sebagai penulis surat dan sebagai penulis utama dalam membuat jurnal , sekurang-kurangnya 3 artikel dalam tiga tahun.Adapun kualiti pengeditan besar bergantung pada penglibatan mitra bebestari. Di mana, penglibatan ini diukur oleh kualiti kandungan yang diterbitkan, yang termasuk pemilihan bahasa yang digunakan.

Kelayakan ahli papan pengeditan yang digunakan adalah profesional dan berpengalaman. Sekurang-kurangnya, ahli itu termasuk dari berbagai bidang ilmiah yang diterbitkan oleh jurnal berkala. Sementara itu, bagi penulis, setidaknya ikuti arahan yang dikenakan. Matlamatnya adalah untuk mengetahui lebih detail butiran penilain, supaya berat sasaran penilaian tapat.

4. Artikel Bahan

Kepentingan mengkaji dan menilai bahan artikel menjadi titik penting dalam cara membuat jurnal . Kriteria penilaian mungkin termasuk beasiswa cangkupan, aspirasi wawasan, keaslian kerja, sumbangan dari penyelidikan terhadap masyarakat, dampak ilmiah, sumber rujukan sumber, analisis sintesis dan kesimpulan.

Skop penerbitan saintifik termasuk cawangan sains, pakar, superspesialis, disiplin dan kepelbagaian. Penilaian aspirasi wawasan yang diukur lebih banyak di sisi geografi, meliputi kawasan, negara asal. Skop yang lebih luas, semakin banyak nilai yang lebih baik. Sementara penilaian untuk kerja keorisinalitasan menghasilkan bagaimana membuat jurnal yang meliputi sains dan teknologi. Termasuk pendekatan, sudut pandangan yang digunakan.

5. Menulis Gaya

Gaya penulisan jurnal yang digunakan sebagai bahan dalam cara membuat jurnal juga diperhatikan, sekurang-kurangnya perhatikan EYD yang digunakan adalah baik dan betul.Bercakap mengenai gaya penulisan, penilaian penting dalam penilaian penulisan dapat dilihat dari keberkesanan tajuk, penyertaan nama pengarang, penulisan institusi penulis, dan juga perhatikan tulisan abstrak.

Penilaian gaya penulisan dalam cara membuat jurnal lain juga dilihat dari penulisan sistematik bab. Termasuk perkara penulisan dan penggunaan instrumen pendukung yang digunakannya. Seperti hal-hal lain, seperti cara pengacuan dan cara menulis kutipan, menulis istilah dan menulis bibliografi.

6. Penampilan

Ia tidak dapat dinafikan, rupa yang rapi memberikan tahap keterbacaan yang lebih tinggi.Penampilan di sini membimbangkan tentang pembentangan format yang digunakan.Seperti memberi perhatian kepada penetapan saiz bidang penulisan, margin kiri dan bawah. Jarak antara ayat-ayat juga dipertimbangkan, supaya tidak kelihatan terlalu padat.

Penampilan sangat mempengaruhi minat dan minat membaca. Termasuk perhatian kepada resolusi dokumen, jenis kerta, ketebalan halaman, reka bentuk dan susun atur.Apa yang perlu dipertimbangkan. Walaupun kelihatan mudah dan mudah, tetapi tidak semua orang dapat memahami pentingnya ini.

7. Meningkatkan

Peningkatan jurnal dikatakan layak untuk akreditasi jika ia memenuhi beberapa kriteria penilaian. Termasuk penilaian jadual penerbitan, nombor penerbitan dan halaman.seperti kriteria lain, seperti pengindeksan setiap kelantangan dan kelantangan.

8. Penyebaran

Ketentuan dan kriteria untuk penyebaran jurnal pengimbasan sekurang-kurangnya mencakup tiga hal. Iaitu, bilangan kunjungan unik pelanggan, kesempurnaan artikel dan identiti pengindeksan di peringkat antarabangsa dan mempunyai reputasi yang baik.

Ini adalah lapan unsur penilaian jurnal terakreditasi. Penggunaan rujukan jurnal terakreditasi untuk bahan menulis buku teks memperkayakan bahan, perbincangan dan sudut pandangan penulisan. Dilihat dari sudut lain, menggunakan rujukan jurnal juga menyediakan kemas kini dalam perbincangan bahan teks agar tidak kelihatan membosankan.

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL