no comments

Bagaimana Melakukan Tinjauan Literatur: Jenis Tinjauan Literatur

Jenis Kajian Literatur

Kajian literatur berleluasa di seluruh pelbagai disiplin akademik, dan dengan demikian anda boleh mengadaptasi pelbagai pendekatan untuk mengorganisir dan menulis kajian literatur anda dengan berkesan. The University of Southern California mencipta satu senarai Ringkasan pelbagai jenis tinjauan sastera, dicetak semula di sini:

Kajian Argumentatif (Argumentative Review)
Borang ini meneliti kajian literatur secara selektif untuk menyokong atau membantah hujah, asumsi yang terlalu tertanam, atau masalah falsafah yang telah ditubuhkan dalam literatur. Tujuannya adalah untuk membangunkan sebuah badan kajian literatur yang membuktikan pandangan kontrarian. Memandangkan sifat sains nilai beberapa penyelidikan sains sosial [misalnya, pembaharuan pendidikan; kawalan imigresen], pendekatan argumentatif untuk menganalisis kajian literatur boleh menjadi bentuk wacana yang sah dan penting. Walau bagaimanapun, perhatikan bahawa mereka juga boleh memperkenalkan masalah kecenderungan apabila mereka digunakan untuk membuat tuntutan ringkasan jenis yang terdapat dalam ulasan sistematik.

Kajian Integratif (Integrative Review)

Dianggap sebagai satu bentuk penyelidikan yang mengkaji, mengkaji, dan mensintesis kajian literatur perwakilan mengenai topik dengan cara yang terintegrasi supaya rangka kerja dan perspektif baru mengenai topik itu dijana. Tubuh kajian literatur mencakup semua kajian yang mengatasi hipotesis yang berkaitan atau serupa. Kajian semula integratif yang baik memenuhi piawaian yang sama sebagai penyelidikan utama yang berkaitan dengan kejelasan, ketekunan, dan replikasi.

Tinjauan Bersejarah (Historical Review)

Hanya beberapa perkara yang tersisa daripada pengasingan sejarah. Tinjauan sejarah difokuskan untuk mengkaji penyelidikan sepanjang tempoh masa, sering kali bermula dengan permulaan isu, konsep, teori, fenomena muncul dalam kajian literatur, kemudian mengamati evolusinya dalam beasiswa disiplin. Tujuannya adalah untuk meletakkan penyelidikan dalam konteks sejarah untuk menunjukkan kebiasaan dengan perkembangan terkini dan untuk mengenal pasti petunjuk yang mungkin untuk penyelidikan masa depan.

Kajian Metodologi (Methodological Review)

Kajian semula tidak selalu menumpukan kepada apa yang dikatakan seseorang [kandungan], tetapi bagaimana mereka mengatakannya [kaedah analisis]. Pendekatan ini memberikan rangka pemahaman pada tahap yang berbeza (iaitu teori, bidang substantif, pendekatan penyelidikan dan teknik pengumpulan data dan analisis), membolehkan para penyelidik membuat pelbagai pengetahuan dari tahap konseptual hingga dokumen praktikal untuk digunakan dalam kerja di bidang pertimbangan ontologi dan epistemologi, integrasi kuantitatif dan kualitatif, persampelan, wawancara, pengumpulan data dan analisis data, dan membantu menyerlahkan banyak isu etika yang perlu kita ketahui dan dipertimbangkan semasa kita belajar.

Tinjauan Sistematik (Systematic Review)

Borang ini mengandungi gambaran keseluruhan bukti-bukti yang sedia ada yang berkaitan dengan soalan penyelidikan yang telah dirumuskan dengan jelas, yang menggunakan kaedah yang telah ditetapkan dan diseragamkan untuk mengenal pasti dan menilai secara kritikal penyelidikan yang relevan, dan mengumpulkan, melaporkan, dan menganalisis data dari kajian yang disertakan dalam semakan. Biasanya ia memberi tumpuan kepada soalan empirikal yang sangat spesifik, sering ditimbulkan dalam bentuk sebab-akibat, seperti “Setakat mana A menyumbang kepada B?”

Tinjauan Teoritis (Theoretical Review)

Tujuan dari bentuk ini adalah untuk mengkaji secara konkrit teori teori yang telah terkumpul berkaitan dengan isu, konsep, teori, fenomena. Kajian literatur teoritis membantu menubuhkan teori-teori apa yang telah wujud, hubungan di antara mereka, sejauh mana teori sedia ada telah disiasat, dan untuk membangunkan hipotesis baru untuk diuji. Selalunya borang ini digunakan untuk membantu menubuhkan kekurangan teori yang sesuai atau mendedahkan bahawa teori semasa tidak mencukupi untuk menjelaskan masalah penyelidikan yang baru atau muncul. Unit analisis boleh memberi tumpuan kepada konsep teoritis atau keseluruhan teori atau rangka kerja.

 

SUMBER: Alabama Libraries

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL