1 comments

Bagaimana Cara Menulis Abstrak Penyelidikan Yang Terbaik

CARA MENULIS ABSTRAK UNTUK PENYELIDIKAN

.

Semalam kita berbincang tentang bagaimana cara memilih tajuk penyelidikan. Pada hari ini, admin akan menulis berkenaan dengan bagaimana  cara menulis abstrak penyelidikan yang terbaik. Menulis Abstrak adalah mudah jika kena dengan caranya. Ramai kalangan penyelidik gagal menulis abstrak dengan baik. Ada yang memasukkan maklumat yang tidak berkaitan dan sebagainya. Jelas sekali tindakan memasukkan maklumat yang tidak berkaitan adalah tidak perlu melainkan satu ringkasan baharu berkenaan maklumat penyelidikan yang panjang.

.

Apakah abstrak penyelidikan?

.
Abstrak penyelidikan digunakan di seluruh komuniti penyelidikan. Tujuan abstrak dalam penyelidikan adalah untuk menyediakan penerangan atau ringkasan mengenai projek penyelidikan. Abstrak ialah satu ringkasan pendek berkenaan keseluruhan penyelidikan yang lengkap. Jika abstrak anda dilakukan dengan baik, ia membuatkan pembaca ingin mengetahui lebih lanjut mengenai penyelidikan anda(The Power Of Abstract). Abstrak penyelidikan biasanya diserapkan sebagai sebahagian daripada proses untuk pembentangan.

.
Terdapat beberapa komponen wajib yang perlu ada dalam penulisan abstrak. Antaranya ialah

 • Pernyataan Motivasi / masalah
  Mengapa anda mengambil berat tentang masalah ini? Apa yang praktikal, saintifik, teori atau gap yang menjadi pengisian penyelidikan anda?

 

 • Kaedah / prosedur / pendekatan
  Apakah kaedah yang anda lakukan untuk mendapatkan hasil kajian anda? (Contoh menganalisa 3 jurnal, menyiapkan 5 siri lukisan minyak, menemu bual 17 orang pelajar)

 

 • Keputusan / hasil / produk
  Setelah anda menggunakan semua kaedah di atas, apakah yang anda dapat/ belajar / mencipta / mengubah?

 

 • Kesimpulan / implikasi
  Apakah implikasi yang lebih besar hasil penemuan anda, terutamanya bagi masalah / Gap yang dikenal pasti dalam langkah 1?

.
Bagaimana ingin mengetahui abstrak yang berkualiti?

.
Antara ciri abstrak yang berkualiti ialah

 • Satu perenggan sahaja, koheren, padat, dan dapat berdiri sendiri
 • Menggunakan struktur pengenalan / badan / kesimpulan yang membentangkan kertas cadangan penyelidikan atau tujuan kertas cadangan penyelidikan itu, keputusan, kesimpulan dan juga cadangan.
 • Ikut kronologi kertas cadangan penyelidikan anda
 • Menyediakan sambungan logik (atau peralihan) antara maklumat yang disertakan
 • Menambah sebarang maklumat baru, tetapi hanya meringkaskan kajian itu
 • Adakah abstrak anda difahami oleh audience dengan meluas?
 • Sering kali menggunakan kata kerja pasif untuk menekankan maklumat kajian

.
Langkah untuk Penulisan Abstrak Berkesan

.

Anda perlu membaca semula kertas cadangan penyelidikan anda dengan tujuan untuk “pengabstrakan” ke dalam fikiran. Fokuskan pada bahagian-bahagian utama seperti tujuan, kaedah, skop, keputusan, kesimpulan, dan cadangan. Jika perlu, anda menulis abstrak mengenai penyelidikan orang lain sebagai permulaan atau latihan anda.

Selepas anda selesai membaca kertas cadangan penyelidikan anda, anda perlu menulis draf kasar tanpa melihatnya kembali. Jangan hanya menyalin ayat utama dari kertas cadangan penyelidikan anda kerana akan mengakibatkan abstrak anda menjadi panjang dan maklumat pula menjadi sedikit. Jangan terlalu bergantung kepada bahan yang diungkap dalam kertas cadangan penyelidikan sebaliknya anda perlu meringkaskan maklumat dengan cara yang baru.

.

Jangan lakukan perkara ini di dalam abstrak anda!

 • Jangan mulakan dengan “kertas ini …”, “laporan ini …” atau seumpamanya. Ia adalah lebih baik anda menulis mengenai penyelidikan anda daripada kertas ini.
 • Tidak menjelaskan bahagian ataupun bahagian-bahagian kertas.
 • Elakkan ayat yang berakhir dengan “… digambarkan”, “… dilaporkan”, “… dianalisis” atau yang serupa.
 • Jangan memulakan ayat dengan “adalah dicadangkan bahawa …” “ia dipercayai bahawa …”, “ia merasakan bahawa …” atau seumpamanya.
 • Jangan ulangi atau menyusun semula tajuk.
 • Jangan buat abstrak yang tidak berkaitan dengan kajian anda.
 • Jika boleh, elakkan nama perdagangan, akronim, singkatan atau simbol. Anda perlu menjelaskannya, dan mengambil terlalu banyak ruang dalam penulisan abstrak.
Abstrak adalah berkenaan penyelidikan, bukan mengenai perbuatan menulis.

 

Bagaimana cara mencari contoh abstrak:

 • Sumber terbaik contoh abstrak adalah artikel jurnal. Pergi ke perpustakaan dan melihat jurnal biologi, atau melihat jurnal elektronik di web.
 • Baca Abstrak dan baca artikel. Pilih abstrak yang terbaik dan fikirkan bagaimana melakukannya
 • Tidak semua orang menulis abstrak yang baik. Semakin banyak anda membaca abstrak semakin mudah anda mengesan abstrak yang terbaik.

 

SEMOGA BERJAYA!!!!!

 

KOMEN ANDA

Satu Respon

 1. azizi

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL