no comments

Bagaimana Anda Membuat Cadangan Penyelidikan untuk Penulisan Akademik?

Untuk menulis cadangan penyelidikan akademik, kebanyakannya disamakan dengan menulis cadangan yang membahas projek. Perbezaan utama ialah cadangan penyelidikan adalah rancangan untuk menjalankan penyelidikan akademik atau saintifik, bukan untuk membangunkan projek. Ia pada asasnya menggariskan penyelidikan yang dicadangkan mengenai subjek akademik dan menggariskan sebarang jenis prosedur untuk penyelidikan kuantitatif atau kualitatif mengenai subjek.

Menulis Cadangan Penyelidikan

Cadangan penyelidikan untuk penulisan akademik menganalisis topik dan mencadangkan teori untuk topik yang mungkin tidak digunakan sebelum ini. Anda biasanya akan melihat cadangan semacam ini sebagai pendahulu kepada disertasi doktor atau kertas tesis peringkat Ijazah Sarjana.

Cadangan ini akan memperkenalkan apa yang dicadangkan oleh penyelidikan dan / atau membuktikannya. Ia juga akan memberikan rekaan mendalam tentang kaedah dan teori yang akan digunakan untuk menyokong hipotesis dalam projek itu.

Cadangan ini merangkumi penulisan argumentatif serta penyelidikan tegar. Ia biasanya akan mengandungi ulasan pelbagai buku yang menyokong tesis atau hipotesis yang dicadangkan untuk dibuktikan.

Contoh Cadangan Penyelidikan

 1. Pengenalan

Pengenalan anda harus memberi latar belakang atau kerangka kertas. Anda sedang membina rangka kerja asas anda untuk penyelidikan. Anda sepatutnya mempunyai beberapa subseksyen dalam pengenalan.

 1. Anda boleh menarik perhatian pembaca dengan topik anda.
 2. Anda harus memberikan maklumat latar belakang ringkas dan meneroka penyelidikan yang lepas.
 3. Ia akan membezakan jika penyelidikan anda adalah kualitatif atau kuantitatif dan harus merujuk kepada pernyataan tesis.
 4. Pernyataan Masalah
 5. Bahagian ini akan menerangkan pendekatan analitik yang anda ingin gunakan.
 6. Anda akan menerangkan sepenuhnya masalah yang berkaitan dengan topik penyelidikan anda.
 7. Ia akan menjawab soalan “Mengapa kajian ini perlu dilakukan?”

iii. Tujuan Kajian

 1. Anda perlu memberikan pernyataan yang baik, cerdas dan substansial mengenai mengapa penyelidikan yang anda lakukan perlu dilakukan.
 2. Ia akan mendedahkan hipotesis yang perlu diuji dan sebarang persoalan di sekelilingnya.
 3. Ia biasanya bermula dengan kenyataan “Tujuan kajian penyelidikan akademik ini …”
 4. Ia akan memberikan perbincangan terperinci sama ada anda akan melakukan penyelidikan kuantitatif atau kualitatif dan instrumen penyelidikan (tinjauan, wawancara, soal selidik, dan lain-lain) untuk digunakan.
 5. Kajian Sastera
 6. Ini akan membincangkan maklumat yang sudah diketahui tentang projek ini.
 7. Ia akan mengkaji apa-apa penyelidikan mendesak dan yang berkaitan dengan apa-apa pun yang terikat dengan hipotesis yang membatalkannya.
 8. Ia menyediakan strategi penyelidikan – seperti apa sumber yang akan anda gunakan.
 9. Soalan Penyelidikan atau Hipotesis
 10. Anda akan mendedahkan hipotesis anda di sini.
 11. Anda akan terus mendedahkan apa-apa soalan penyelidikan yang mengelilingi hipotesis anda.
 12. Anda akan menangani teori-teori yang boleh diuji yang dapat meningkatkan hipotesis anda.
 13. Kaedah dan Prosedur
 14. Bahagian ini akan memberitahu dengan tepat kaedah mana yang akan anda gunakan untuk membuktikan hipotesis anda.
 15. Ia membincangkan pemboleh ubah kunci yang akan anda uji dan / atau mengawal untuk membuktikan hipotesis anda sah.
 16. Bahagian ini akan mendalam tentang kaedah penyelidikan anda.

vii. Had

Bahagian ini akan membincangkan sebarang batasan yang mungkin timbul dalam penyelidikan anda.

viii. Kepentingan

Bahagian ini membincangkan penonton anda dan mengapa penyelidikan anda relatif kepada mereka.

 1. Rujukan

Bahagian ini akan menyenaraikan semua bahan rujukan anda dalam format APA atau MLA .

 

SUMBER: YOUR DICTIONARY

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL