no comments

Apakah survey research?

Apakah survey research?

.

Penyelidikan kaji selidik adalah kaedah kuantitatif dan kualitatif dengan dua ciri penting. Pertama, pemboleh ubah kepentingan diukur menggunakan laporan diri. Pada dasarnya, penyelidik kaji selidik menanyakan kepada peserta mereka (yang sering disebut sebagai responden dalam penyelidikan tinjauan) untuk melaporkan langsung kepada pemikiran, perasaan, dan tingkah laku mereka sendiri. Kedua, tumpuan diberikan kepada masalah persampelan. Khususnya, kaji selidik penyelidik mempunyai keutamaan yang kuat untuk sampel rawak besar kerana mereka memberikan anggaran yang paling tepat tentang apa yang benar dalam populasi. Malah, kajian tinjauan boleh menjadi satu-satunya pendekatan dalam psikologi di mana pensampelan rawak secara rutin digunakan. Di luar dua ciri ini, hampir semua perkara dalam penyelidikan tinjauan. Survei boleh panjang atau pendek. Mereka boleh dijalankan secara peribadi, melalui telefon, melalui mel, atau melalui Internet. Mereka boleh mengenai niat pengundi, keutamaan pengguna, sikap sosial, kesihatan, atau apa sahaja yang mungkin untuk bertanya tentang orang ramai dan menerima jawapan yang bermakna. Walaupun data tinjauan sering dianalisis menggunakan statistik, terdapat banyak soalan yang meminjamkan diri mereka kepada analisis kualitatif.

 

Penyelidikan kaji selidik yang paling tidak wujud. Ia digunakan untuk menggambarkan pembolehubah tunggal (mis., Peratusan pengundi yang memilih satu calon presiden atau yang lain, prevalensi skizofrenia dalam populasi umum) dan juga untuk menilai hubungan statistik antara pembolehubah (mis., Hubungan antara pendapatan dan kesihatan). Tetapi kaji selidik juga boleh menjadi eksperimen. Kajian oleh Lerner dan rakan-rakannya adalah contoh yang baik. Penggunaan langkah-langkah laporan diri mereka dan sampel nasional yang besar mengenal pasti kerja mereka sebagai penyelidikan tinjauan. Tetapi manipulasi mereka terhadap pembolehubah bebas (kemarahan vs ketakutan) untuk menaksir kesannya kepada pemboleh ubah bergantung (penilaian risiko) juga mengenal pasti kerja mereka sebagai percubaan.

Dari : Team MPWS

KOMEN ANDA

Komen

TENTANG KAMI | PENAFIAN | HUBUNGI | HANTAR ARTIKEL